Katsaus talouteen 2020

Katsaus talouteen 2020

Teimme poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta hienon tuloksen vuonna 2020. Liikevoittomme oli 826 000 euroa. Useat liiketoimintomme kasvattivat tulostaan, ja jatkoimme työtämme sujuvan arjen mahdollistavien netti-, vesi- ja lämpöyhteyksien eteen.

Liiketuloksemme kasvoi usealla rintamalla

Vuoden 2020 liikevoittomme ylsi 826 000 euroon, mikä on yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Useat liiketoimintomme, kuten Nivos Verkot Oy ja Nivos Vesi ja Lämpö Oy, onnistuivat kasvattamaan tulostaan poikkeuksellisena aikana.

”Vuosi 2020 oli isojen muutosten vuosi, eikä ainoastaan koronapandemian vuoksi. Toteutimme vuoden alussa suuren organisaatiomuutoksen, jossa eriytimme infraomaisuutemme hallinnan ja palveluliiketoimintamme omiin yhtiöihinsä. Samaan aikaan kaasumarkkinat vapautuivat kilpailulle. Kaikesta tästä huolimatta vuosi oli meille Nivokselle hieno ja tuloksellinen”, iloitsee Nivoksen talousjohtaja Anna-Kaisa Kiiski.

Kasvatimme liiketulosta monella rintamalla. Hyödyimme maakaasun hinnan laskusta markkinan vapautuessa, ja samaan aikaan pystyimme hyödyntämään kaukolämmön tuotannossa yhä enemmän paikallisen palvelinkeskuksen hukkalämpöä. Sähkönsiirron tuloksen parantuminen sekä vesihuollon liittymismaksujen muutos arvonlisäverollisiksi kasvattivat myös hyvää tulosta. Valokuituyhteyksien kysyntä lisääntyi, ja pidensimme kuituverkon poistoaikoja samoiksi kuin sähköverkossa.

Liikevaihtomme puolestaan notkahti 25,1 miljoonaan euroon edellisvuoden 33,5 miljoonasta eurosta. Tämä johtui pääasiassa siitä, että sähkönmyynnissä aloitimme vuoden alussa komissiokauppaan perustuvan yhteistyön Vattenfallin kanssa. Liikevaihtoamme pienensi hieman myös maakaasun verojen käsittelyn muutos kirjanpidossa.

”Koronan vaikutuksesta yritysasiakkaat panostivat välttämättömyysinvestointeihin. Sen seurauksen esimerkiksi energiaratkaisujen myynti kasvoi suunniteltua hitaammin,” Anna-Kaisa kertoo.

Viime vuosi oli myös mittaushistorian lämpimin, mikä sulatti sähkönsiirron ja kaukolämmön liikevaihtoamme.

Jatkoimme investointeja toimintavarmoihin verkkoihin

Huolehdimme korona-aikana asiakkaidemme elämänlangoista – vedestä, energiasta ja verkkoyhteyksistä. Taataksemme luotettavat yhteydet jatkossakin ja pitääksemme kumppanimme töissä poikkeusaikanakin, jatkoimme investointejamme ja huoltotöitämme suunnitelmien mukaisesti.  

Investoimme yhteensä 9,8 miljoonan euron arvosta vuonna 2020. Panostimme säävarman sähköverkon rakentamiseen, jatkoimme vesiverkostomme saneeraamista ja laajensimme valokuituverkkoamme nopeiden ja luotettavien nettiyhteyksien kysynnän kasvaessa.

Yhdistimme Mäntsälän keskustan ja Ruusutarhan kaukolämpöverkot niin, että voimme tarjota paikallisen palvelinkeskuksen hukkalämmöllä tuotettua ekologisempaa ja edullisempaa lämpöä Ruusutarhan alueelle Jurvalaan, Kaunismäkeen, Anttilaan ja Männikköön. Lisäksi sulautimme Sälinkään vesiosuuskunnan osaksi Nivos Vesi ja Lämpö Oy:tä.

Tutustu tilinpäätöksiin