Viemärietiketti

Ota viemärietiketti haltuun, jo pienillä toimilla vaikutat!

Vesihuollon käyttöinsinöörinä työpäiväni kuluvat pitkälti Mäntsälän jätevedenpuhdistamolla. Siellä me tiimini kanssa valvomme, että yllämme mahdollisimman hyvään ja tasalaatuiseen puhdistustulokseen kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. 

Jätevesien käsittely sisältää monenlaisia prosesseja. Jotkin prosessin vaiheet ovat herkkiä kiinteille asioille, jotkin liukoisille myrkyille. Pyrimme puhdistamaan mahdollisimman hyvin kaiken jäteveden ja välttämään ohituksia sekä ylivuotoja, mutta välillä meiltäkin loppuvat keinot kesken. Erityisesti tämä harmittaa, jos taustalla on ihmisten piittaamattomuus.  

Siksi puhummekin alalla viemärietiketistä. Viemärietiketin taitaminen on perustaito, jota opetamme jo lapsille. Mutta on meillä aikuisillakin vielä opittavaa. 

Pienillä asioilla on suuri merkitys 

Jokaisella meillä on oma osuutemme siinä, minkälaista vettä puhdistamolle saapuu. Kotona yksi pyttyyn viskattu vanupuikko voi tuntua harmittomalta, mutta pienten asioiden kertautuessa ne muuttuvat helposti ongelmaksi. Vedenkierrossa olemme mukana me kaikki.  

Puhdas vesi ja toimiva vesihuolto ovat meille suomalaisille perusoikeudesta käyviä etuoikeuksia. Toivon, ettei niistä koskaan tule meille silti itsestäänselvyyksiä! Kaikilla meillä on sen verran aikaa, että voimme pysähtyä miettimään, mitä pönttöön heitämme. Omalla toiminnallamme on suuri merkitys veden puhtauteen ja puhdistamon häiriöttömään toimintaan. 

Kaikessa yksinkertaisuudessaan viemärietiketti tiivistyy yhteen lauseeseen: viemäriin ei saa laittaa mitään ylimääräistä. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ovat hyvä kuitenkin silloin tällöin kerrata, ja siksipä koostin ne vielä alle. Haastan kaikkia ottamaan viemärietiketin haltuun ja näyttämään seuraavallekin sukupolvelle hyvää esimerkkiä fiksussa viemärikäytöksessä.

Osaatko viemärietiketin? 

Esineet 

Ainoastaan wc-paperi kuuluu viemäriin, ei mikään muu. Vanupuikot, siteet, kasvomaskit, vaatteet ja vaipat voivat tukkia viemäreitä tai pumppuja. Väärät asiat viemärissä tuottavat turhia lisätöitä ja aiheuttavat tukoksia ja ylivuotoja. Viemärin tukkeutuminen voi aiheuttaa jäteveden nousemisen koteihin ja ylivuodot kuormittavat turhaan lähiympäristöä. 

Rasvat ja ruuat 

Mitään rasvoja tai ruuantähteitä ei kuulu päästää viemäriin. Kuumana rasva on juoksevaa, mutta jäähdyttyään se tarttuu putkistojen pintoihin. Rasva voi tukkia talon oman viemärin, vesilaitoksen runkoviemärin sekä aiheuttaa ongelmia pumppaamoilla tai puhdistamolla. Viemärissä rasva ja muut ruuantähteet houkuttelevat paikalle epätoivottuja vieraita, kuten rottia.  

Rasvojen uusiokäyttö edistyy myös kovaa vauhtia ja esimerkiksi kinkkurasvojen kierrätys on lisääntynyt vuosi vuodelta. Tämä on todella hienoa! Jähmettyneen rasvan voi laittaa hyvin mielin bio- tai sekajätteeseen. 

Lääkkeet 

Lääkejäämien puhdistamisesta puhutaan nykyään paljon, mikä on loistava asia! Tulevaisuudessa lääkejäämiä pystytään toivon mukaan puhdistamaan jätevesistä yhä tehokkaammin. 

Pahimmillaan lääkejäämät päätyvät jokiin ja meriin, josta ne voivat kertyä ravintoketjuun. Tämän takia mitään lääkkeitä ei pidä turhaan sekoittaa veteen ja vanhat käyttämättömät lääkkeet on palautettava apteekkiin.  

Maalit, öljyt ja muut kemikaalit 

Minkäänlaisia kemikaaleja ei saa päästää viemäriin. Pääosa jätevedenpuhdistuksesta tapahtuu biologisessa osassa. Biologiseen osaan on muodostunut herkkä bakteerikanta, joka käyttää ravinnokseen jäteveden mukana tulevia ravinteita ja orgaanista ainetta. Haitallinen kemikaali voi tuhota koko bakteerikannan ja aiheuttaa pitkään jatkuvan häiriötilanteen puhdistamolle.  

Ikävimmässä tapauksessa haitallisia kemikaaleja päätyy suoraan luonnon vesiin, jokiin, järviin ja mereen. Verkostosta ja pumppaamoilta on kuluneen vuoden aikana löytynyt harmillisen paljon polttoöljyä ja vastaavia tuotteita. Haastan kaikkia kiinnittämään erityistä huomiota öljynerotuskaivojen säännölliseen huoltoon. Öljyistä sitoutuu muun muassa öljyhiilivetyjä lietteeseen ja tämä vaikeuttaa lietteen jatkokäsittelyä.