Tuet aurinkovoimaloiden hankintaan

Aurinkovoimalan hankintaan on mahdollista saada tukea

Aurinkosähkö on uusiutuvaa energiaa ja edistää energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Näin ollen aurinkoenergiainvestoinneille myönnetäänkin erilaisia avustuksia. Tuet parantavat merkittävästi investoinnin taloudellista kannattavuutta, mutta milloin ja mistä investointiin voi saada tukea, ja millä edellytyksin?

Yritykset ja yhteisöt 

Energiatuen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja lisätä energiatehokkuutta. Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista tai muuten muokkaavat energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi pitkällä aikavälillä. 

Ottamalla yhteyttä Business Finlandin asiantuntijoihin saat asiaan varmistuksen.  Lue lisää yritysten ja yhteisöjen energiatuesta Business Finlandin sivuilta.

Maatilat 

Maatiloille voidaan myöntää tukea energiantuotantoon, energian säästöön tai energiatehokkuuden parantamiseen liittyviin investointeihin. Investointi on tukikelpoinen vain siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa. Tukihakemus tehdään Maaseutuviraston Hyrrä-palvelussa.  

Rakentamisinvestointia ei saa aloittaa, eikä tilaussopimusta tehdä, ennen kuin ELY-keskuksesta on saatu tukipäätös. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa liiketoimintasuunnitelma. Hakijan maatalouden yrittäjätulolla on myös tietty minimimäärä. Lue lisää maatilojen tuesta.

Kotitaloudet 

Kotitaloudet eivät saa suoria investointitukia aurinkosähköjärjestelmiin, mutta voivat saada kotitalousvähennystä. Sitä voi hakea aurinkosähköjärjestelmän asennuskustannuksista eli työn osuudesta.  

Kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veroihin. Kotitalousvähennystä saat, kun ostat kotiisi esimerkiksi näitä töitä: siivous, lastenhoito, asunnon remontit ja tietokoneiden asennukset. Kotitalousvähennystä saat myös töistä vapaa-ajan asunnollasi.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä  Verohallinnon sivuilta.