Veden hinnastot ja ehdot

Vesihuoltomme toiminta-alueiden hinnastot ja ehdot

Valmistamme sinulle puhdasta juomavettä, pidämme huolta vesijohto- ja viemäriverkostosta sekä puhdistamme jätevedet, jotta ne eivät kuormittaisi ympäristöä. Asiakkaanamme voit aina luottaa siihen, että hanastasi valuu hyvälaatuista vettä. Investoimme vesihuollon kehittämiseen jatkuvasti mm. saneeraamalla verkostoja ja laitteistoja. Kehitystyöllä takaamme veden toimitusvarmuuden ja parannamme talousveden ja jäteveden käsittelyprosesseja. Oma vedenhankintamme on varmin turva riittävälle ja kustannuksiltaan kohtuulliselle saatavuudelle myös jatkossa.

Hinnastot

Toimitus- ja sopimusehdot