Veden laatu

Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että saat hyvälaatuista vettä

Hyvinvointisi on meille tärkeää ja siksi noudatamme tarkasti sosiaali- ja terveysministeriön vedelle asettamia laatuvaatimuksia (asetus 1352/2015). Mäntsälässä, Pornaisissa ja Pukkilassa jaettu vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Pienet laatupoikkeamat ovat mahdollisia ja niistä mainitaan yhteenvedoissa.

Meidän lisäksemme vedenlaatua valvoo tarkasti myös viranomainen. Käyttö- ja viranomaisvalvonnasta on laadittu erillinen valvontatutkimusohjelma. Viranomaisnäytteistä tehdään neljännesvuosiyhteenvedot sekä vuosiyhteenvetotaulukko. Yhteenvedot ovat ladattavissasi sivun alalaidasta. 

Talousveden laatutiedot löytyvät myös vesi.fi -sivuston vesihuoltolaitosten tunnusluvut -palvelusta. Vesi.fi:ssä esitetyt talousveden laadun tulokset ovat peräisin ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (Vati). Palvelussa voit hakea alueellasi toimivia vesihuolto-organisaatioita kunnan nimen mukaan tai organisaation nimellä. Kun käytät hakusanana kunnan nimeä, löydät myös kyseisen kunnan vesiosuuskuntien tiedot. Tässä linkki Vesihuoltolaitosten tunnusluvut -palveluun. Ympäristöhallinto edelleen kehittää vesi.fi-sivustoa.

Toimintaamme kuuluu kattava riskienarviointi WSP (water safety plan) riskiarviointityökalulla, jolla määritämme koko vedentuotantoketjun riskit raakavesilähteeltä aina kiinteistölle saakka. Työkalun avulla olemme tunnistaneet vedenlaatuun mahdollisesti vaikuttavat tekniset ja toiminnalliset riskit, joiden varalle olemme laatineet toimenpiteet. Seuraamme säännöllisesti toimenpiteiden toteutumista ja riskienarvioinnissa teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa.

WSP mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvillä olo ja tarkkailuvelvoitteet. Terveydensuojeluviranomaiset ovat hyväksyneet Nivos Veden riskiarvioinnin. Mäntsälän ja Pukkilan osalta hyväksytty 10.3.2020 ja Pornaisten osalta hyväksytty 17.12.2019.

Veden kovuus

Veden kovuus kertoo vedessä olevien kalsium- ja magnesiumionien määrän. Kyseiset ionit eivät ole haitallisia terveydelle, mutta ne vaikuttavat esimerkiksi pesuaineiden tehoon. Kova vesi vaatii pyykinpesussa enemmän pesuainetta. Astianpesukoneessa on hyvä käyttää erikseen asennettavaa vedenpehmennintä, joka poistaa vedestä kalkkia.

Käyttöveden kovuus voi näkyä esimerkiksi pesutiloissa kalkkitahroina sekä pahimmillaan tukkeumina putkissa, kun suola saostuu. Kalkkipitoinen vesi voi aiheuttaa haitallisia kerrostumia erityisesti laitteisiin, joissa vettä lämmitetään.

Mäntsälän talousvesi on pehmeää ja Pukkilan ja Pornaisten talousvesi on pehmeää.

 • Mäntsälän kirkonkylä
  0,9 mmol/l (pehmeää)
 • Ohkola-Hyökännummi
  1,2 mmol/l (keskikovaa)
 • Pornainen
  0,8 mmol/l (pehmeää)
 • Pukkila
  0,6 mmol/l (pehmeää)

Talousveden tuotanto

Talousveden tuotannossa käyttämämme raakavesi on pääosin omilta vedenottamoiltamme pumpattua pohjavettä. Pohjavesi on aina laadukkaampaa kuin pintavesi. Ostamme vettä myös muilta vesilaitoksilta.

Mäntsälän vedenottamoiden vesi jaetaan kirkonkylän ja Sälinkään alueen asiakkaille pääsääntöisesti vesitornin kautta. Vesitornissa ja verkostossa eri vedenottamoilta peräisin oleva vesi sekoittuu, joten asiakkaidemme käyttämä vesi on käytännössä kaikkien vedenottamoiden vesien sekoitusta. Pukkilassa on kaksi vedenottamoa ja toisesta tulee vettä myös Mäntsälään.

Hyvinkään Veden meille toimittama vesi tulee Hikiän tekopohjavesilaitokselta, jossa raakavetenä käytetään Päijänne-tunnelin vettä. Tämä vesi virtaa Mäntsälän kirkonkylän ja Sälinkään verkostossa. Mäntsälän Ohkolan ja Hyökännummen alueella käytetään osin Keski-Uudenmaan Veden vettä, joka on pohjavettä Tuusulan Kellokoskella. 

Pornaisissa kunnalla on kaksi pohjavedenottamoa ja lisäksi vettä tulee Keski-Uudenmaan Vedeltä ja Nivokselta Mäntsälästä.

Vedenlaatu vuonna 2023

Vedenlaatu vuosina 2017-2022