Vedentuotantomme tarkemmin

Tutustu vedentuotantoomme tarkemmin

Mistä vesi tulee?

Talousveden tuotannossa käyttämämme vesi on omilta vedenottamoiltamme pumpattua pohjavettä. Hyvä laatuinen pohjavesi vaatii vähän käsittelyä. Ostamme vettä myös muilta vesilaitoksilta.

Jaamme Mäntsälän kahden ja Pukkilan yhden vedenottamon veden asiakkaillemme pääsääntöisesti vesitornin kautta. Vesitornissa ja verkostossa eri vedenottamoilta peräisin oleva vesi sekoittuu, joten asiakkaidemme käyttämä vesi on käytännössä kaikkien vedenottamoiden vesien sekoitusta.

Hyvinkään Vedeltä ostamamme vesi tulee Hikiän tekopohjavesilaitokselta, jossa raakavetenä käytetään Päijänne-tunnelin vettä. Tämä vesi virtaa Mäntsälän kirkonkylän ja Sälinkään verkostossa.

Mäntsälän Ohkolan ja Hyökännummen alueella käytetään osin Keski-Uudenmaan Vedeltä ostamaamme vettä, joka on pohjavettä Tuusulan Kellokoskelta.

Mäntsälässä vedenkulutus on keskimäärin 2800 m3/vuorokaudessa, josta suurin osa menee kotitalouksien kulutukseen.

Pukkilassa on kaksi vedenottamoa ja toisesta tulee vettä myös Mäntsälään. Pukkilassa vedenkulutus on 180 m3/vuorokaudessa, josta pääosa menee kotitalouksien kulutukseen.

Pornaisissa kunnalla on kaksi pohjavedenottamoa ja lisäksi vettä tulee Keski-Uudenmaan Vedeltä ja Nivokselta Mäntsälästä. Puolet tuotetusta vedestä menee vesiosuuskunnille ja loput pääosin kotitalouksien kulutukseen.

Vedenkäsittely

Sade- ja sulamisvedet suodattuvat luonnollisesti hiekka- ja soraharjujen läpi samalla puhdistuen. Hyvälaatuinen pohjavesi tarvitsee vähän käsittelyä vedenottamoilla. Vesi desinfioidaan sen mikrobiologisen laadun turvaamiseksi vedenottamoilla UV-laitteilla. UV-käsittelyn ultraviolettivalolla tehdään taudinaiheuttajabakteerit ja virukset lisääntymiskyvyttömäksi. Lisäksi vedenottamoilla on valmius kloorikemikaalin syöttämiseen. Jatkuvaa veden kloorausta emme käytä.

Pohjavesi on luonnostaan hapanta ja siksi säädämme veden pH-arvoa ilmastuksella ja kalkkikivellä ja osalla vedenottamoilla lipeäkemikaalilla. Veden pH-arvo säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi tasolle 7,5-8,0.

Vesijohtoverkosto

Vesijohtoverkostomme tuo veden kotiisi ja yritykseesi. Mäntsälässä vesijohtoverkostoa on lähes 200 km, Pukkilassa lähes 50 km ja Pornaisissa lähes 60 km. Vesijohtoverkostoon kuuluu myös mitta-asemia, paineenkorottamoita ja Mäntsälässä vesitorni. Vesitorni toimii veden varastosäiliöinä ja sitä käytetään verkostopaineen tasaamisessa. Korkeimmilla alueilla veden painetta nostetaan erikseen paikallisella paineenkorottamolla.

Riskienhallinta

Toimintaamme kuuluu kattava riskienarviointi WSP (water safety plan) riskiarviointityökalulla, jolla määritämme koko vedentuotantoketjun riskit raakavesilähteeltä aina kiinteistöille saakka.

Työkalun avulla olemme tunnistaneet vedenlaatuun mahdollisesti vaikuttavat tekniset ja toiminnalliset riskit, joiden varalle olemme laatineet toimenpiteet. Seuraamme säännöllisesti toimenpiteiden toteutumista ja teemme riskienarvioinnissa yhteistyötä viranomaisten kanssa.

WSP:n mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvilläolovaatimuksen ja tarkkailuvelvoitteet. Terveydensuojeluviranomaiset ovat hyväksyneet Nivoksen veden riskiarvioinnin. Mäntsälän ja Pukkilan osalta riskiarviointi on hyväksytty 10.3.2020 ja Pornaisten osalta 17.12.2019.

Osaava henkilöstö

Vesihuoltopalveluiden ylläpito vaatii aina myös varautumista yllättäviin tilanteisiin. Viime vuosina toimenpiteet varautumisessa ovat korostuneet pandemian ja maailman poliittisten tilanteiden vuoksi. Vesihuollon varautumisen keskiössä on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Nivoksella vesihuollon parissa työskentelee noin 15 asiantuntijaa ja lisäksi tukena on koko Nivos-konsernin henkilöstö.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös: