Vesihuollon ja asiakkaan välinen vastuunjako

Vastaamme yhdessä veden saatavuudesta

Vesijohto sekä jätevesi- ja hulevesiviemärin runkojohdot (1) ovat meidän omaisuuttamme. Rakennamme tai rakennutamme runkojohdot sekä vastaamme niiden kunnossapidosta.

Voimme rakentaa tai rakennuttaa osan tonttijohtoa (2) runkolinjan rakentamisen yhteydessä. Tonttijohdot siirtyvät liittymäsopimuksen yhteydessä asiakkaan omistukseen ja vastuulle.

Vesijohdon tonttisulku sekä viemärin ja hulevesiviemärin tarkastuskaivo tai -putki sijaitsevat pääsääntöisesti kiinteistön rajalla lähellä runkolinjoja. Asiakkaan vastuulle kuuluu tietää, missä tonttisulku sijaitsee. Mikäli et tiedä tonttisulun sijaintia, voimme tulla näyttämään sen sinulle.

Nivos Veden ja asiakkaan välinen vastuuraja on runkolinjan välittömässä läheisyydessä.

Esimerkkipiirustuksessa on merkitty tavanomaiset sijaintipaikat tonttisululle (3), jäteveden ja/tai huleveden tarkastuskaivolle (4) ja tarkastusputkelle (4). Huomioithan, että paritaloissa tonttisulku on usein yhteinen.

Kuvassa esitetty tavanomaiset sijaintipaikat tonttisulut, jäteveden ja/tai huleveden tarkastuskaivolle sekä tarkastusputkellle

Huomioitavaa!

Jos tonttivesijohto jäätyy tai tonttijätevesiviemäri tukkeutuu, vastuu sulatuksesta tai tukoksen avaamisesta on kiinteistön omistajalla. Kiinteistönomistajan tulee siis tietää tonttisulun sekä tarkastuskaivon/tarkastusputken sijainnit. Kopiot päivitetyistä LVI-kuvista on hyvä toimittaa meille asiakirjoihin liitettäväksi, näin tieto löytyy tarvittaessa myös meidän kauttamme.

Hoidamme tarvittaessa tilauksesta tonttisulun sekä tarkastuskaivon/tarkastusputken korjaustyöt. Työstä laskutetaan voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.