Opas rakentajille ja urakoitsijoille

Uuden sähköliittymän opas rakentajille ja urakoitsijoille

Yleisohje – uusi sähköliittymä

Uusi sähköliittymä tarvitaan yleensä siinä vaiheessa,
kun rakennetaan uusi talo/kiinteistö tai halutaan sähköistää vanha kiinteistö, esim. mökki. Sähköliittymällä tarkoitetaan oikeutta liittyä
jakeluverkkoon yksilöidyssä paikassa.

Teimme sinulle yleisohjeen aiheista, joita sinun tulee ottaa huomioon uuden sähköliittymän tilaamisessa.