Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Verkkopalveluamme (nivos.fi ) koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Olemme sitoutuneet näitä ohjeita noudattamaan.

Verkkopalvelumme saavutettavuustilan arvioinnin pohjana on organisaation ulkopuolisen asiantuntijan suorittama saavutettavuustestaus, joka on parhaillaan tekeillä. Testauksessa käytämme automatisoituja testaustyökaluja palvelujen teknisen toteutuksen saavutettavuuden arviointiin. Tämän lisäksi arvioidaan verkkosivujen sisältöjen ymmärrettävyyttä, sekä niiden yhteensopivuutta avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukuohjelmiston kanssa. Saavutettavuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä työpöytä- että mobiiliversiot.

Palvelujen tavoiteltu saavutettavuustaso on WCAG 2.1 -kriteeristön AA-taso.

Julkaisemme saavutettavuusselosteen tällä sivulla heti sen valmistuttua.