Vesihuollon toimintahäiriöt ja korvauksen hakeminen

Vesihuollon häiriöt ja ohjeet korvausten hakemiseen

Saat hyvityksen talousveden käyttökatkoksista, toimintahäiriöistä ja veden laatupoikkeamista vesihuoltolain ja yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Toimitusehdot löydät täältä ja Vesihuoltolakiin voit tutustua täällä.

Käyttökatkokset

Käyttökatkokset alle 12 h

Korvaamme vesihuoltolain mukaisesti yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytyneestä veden jakelusta, jollei keskeytys aiheudu vesihuoltolaitoksen laitteiston tavanomaisesta korjaus- tai huoltotyöstä, joka kestää yhtäjaksoisesti alle 12 tuntia ja josta on ilmoitettu asiakkaalle etukäteen, tai jollei keskeytystä voida muutoin pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Voit hakea hinnanalennusta alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse vesi@nivos.fi. Voit toimittaa hakemuksen myös kirjallisesti postiosoitteeseen Nivos Vesi ja Lämpö Oy, Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä

Käyttökatkokset yli 12 h

Yli 12 tunnin yhtäjaksoisesta keskeytyksestä hinnanalennuksen määrä on kaksiprosenttia asiakkaan vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta. Hyvitämme tämän laskussa automaattisesti, kun olemme todenneet vedenjakelun yhtäjaksoisen keskeytyksen ja toimitusehtojen sekä vesihuoltolain mukaisen korvausvelvollisuuden

Laatupoikkeama

Saat korvauksia veden laatupoikkeaman vuoksi juoksutetusta vedestä, kun kirjaat mittarinlukemat ylös ennen ja jälkeen juoksutuksen. Voit täyttää alla olevan korvaushakemuksen tai toimittaa sen meille sähköpostitse osoitteeseen vesi@nivos.fi tai postitse Nivos Vesi Oy, Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä.

Jos veden laatupoikkeamasta on aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja, voit toimittaa korvaushakemuksen näistä samalla. Käsittelemme hakemukset ja teemme päätöksen korvauksista perustuen vesihuoltolakiin ja yleisiin toimitusehtoihimme.