Varautuminen sähköpulaan

Tietoa sähköpulasta, siihen varautumisesta ja toiminnasta sähköpulatilanteissa

Sähköä on koko ajan tuotettava ja kulutettava yhtä paljon. Jos sähköä käytetään Suomessa enemmän kuin sitä tuotetaan ja tuodaan, syntyy sähköpula. Sähköpulatilanteessa viimeisimpänä toimenpiteenä toteutetaan hallittuja, suunniteltuja sähkökatkoja sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi ja toiminnan varmistamiseksi. 

Sähköpulan sattuessa tilanne on ammattilaisten hallinnassa. Sähkökatkojen on suunniteltu kestävän kerrallaan noin kaksi tuntia; niitä kierrätetään eri alueiden ja asiakkaiden välillä.

Sähköpulan varalle on suunnitelmat ja toimintaa on jo ennakkoon harjoiteltu. 

Sähköpulan riskiä kasvattaa pitkäkestoinen pakkasjakso sekä häiriöt sähkön tuotannossa tai siirrossa. 
Meistä jokainen voi pienentää sähköpulan riskiä vähentämällä sähkönkäyttöä ja välttämällä tarpeetonta sähkönkäyttöä erityisesti huippukulutuksen aikaan arkiaamuisin ja -iltaisin klo 16-20.

Jos sähköpulan riski tiedetään ennalta, siitä kerrotaan etukäteen esimerkiksi uutisissa ja me Nivoksella tiedotamme tilanteesta asiakkaillemme tekstiviestein sekä verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme. Jos sähköpulatilanne syntyy yllättäen, esimerkiksi vian vuoksi, ei siitä aina ole mahdollista tiedottaa etukäteen. Pyrimme ennakkotiedottamiseen aina, kun se on mahdollista. 

Huomaathan, että sähkökatkoja voi tulla myös muista syistä kuin sähköpulasta, esimerkiksi myrskyn kaataessa puita sähkölinjoille tai laitevian seurauksena. 

Meidän kaikkien suomalaisten tulee olla varautuneita sähkökatkotilanteisiin. Tutustu ohjeisiin ja varaudu jo ennakkoon:

Kysymyksiä ja vastauksia sähköpulasta

Mitä sähköpula tarkoittaa?

Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa joka hetki. Sähköpula tulee, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan ja tuodaan. Tällaisessa tilanteessa sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan, jotta sähköjärjestelmä ei kaadu. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa Suomen sähköjärjestelmän tasapainosta. 

Jos sähköpulatilanteessa muut keinot eivät enää riitä, sähköt joudutaan katkaisemaan alueellisesti, jotta saadaan varmistettua sähköjärjestelmän toiminta. Jos koko Suomen sähköjärjestelmä kaatuisi, sähköjen palauttaminen veisi useita tunteja tai kauemminkin, jona aikana koko yhteiskunta olisi ilman sähköä. Sähköpulatilanteessa lyhyet, kiertävät ja suunnitellut sähkökatkot ovat viimeinen keino estää sähköjärjestelmän toiminnan laajemmat häiriöt. 

Sähköpula päättyy, kun sähkön tuotanto ja tuonti riittävät jälleen kattamaan sähkön kulutuksen. Kantaverkkoyhtiö Fingrid ilmoittaa sähköpulatilanteen päättymisestä ja silloin sähkönjakelu voidaan palauttaa normaaliksi. On huomioitavaa, että sähköpulatilanne voi kestää pidempään tai toistua.

Miten todennäköinen sähköpula on?

Sähköpulatilanne voi syntyä usealla eri tavalla, kuten pitkäkestoisen kylmän pakkasjakson, voimalaitoksen tai sähkön siirtoyhteyden vikaantumisen tai näiden yhdistelmän seurauksena.
Sähköpula ajoittuu todennäköisimmin kovimpiin kulutuspiikkeihin. Sähköntarve on yleensä suurimmillaan arkiaamuisin klo 8-10 ja alkuiltaisin klo 16-20, erityisesti klo 16-17 ja uudelleen klo 19-20. 

Sähköpulan riskiä laskee leuto ja tuulinen talvi sekä sähkön käytön väheneminen teollisuudessa ja kotitalouksissa.

Meistä jokainen voi vaikuttaa sähköpulan syntymiseen vähentämällä sähkönkäyttöä. Erityisen tärkeää on vähentää sähkönkäyttöä huippukulutuksen aikoihin sekä ajankohtina, kun on ennakkoon tiedotettu kohonneesta sähköpulan mahdollisuudesta. Pienilläkin sähkönsäästötoimenpiteillä on vaikutusta, kun me kaikki teemme ne yhdessä! 

Tutustu energiansäästövinkkeihin:

Mitä sähköpulatilanteessa tapahtuu?

Sähköpulan sattuessa tilanne on ammattilaisten hallinnassa. Mahdollisiin sähkönjakelun rajoituksiin on varauduttu ennakkoon. Fingridillä sekä meillä Nivoksella, kuten muillakin paikallisilla sähköverkkoyhtiöillä, on mahdollista sähköpulaa varten suunnitelmat sekä valmistellut ja harjoitellut toimenpiteet.

Sähköpulan aikaiset irtikytkentäsuunnitelmat on tehty ennakkoon, jotta kriittisemmät kohteet, kuten sairaalat, eivät joudu irtikytkennän kohteeksi. 

Fingrid antaa paikallisille sähköverkkoyhtiöille tiedon irti kytkettävän tehon määrästä. Paikallinen sähköverkkoyhtiö toteuttaa tämän jälkeen sähkönjakelun irtikytkennän kiertävinä katkoina omalla verkkoalueellaan. 

Yksittäisen sähkökatkon pituus on noin kaksi tuntia. Katkoja voidaan joutua tekemään samalle alueella useammin kuin kerran, mutta kahden sähkökatkon välissä on aina useampi tunti aikaa. 
Katkojen toteuttaminen aloitetaan Fingridin pyynnöstä ja katkoja jatketaan siihen asti, kunnes Fingrid ilmoittaa sähköpulatilanteen päättyneen.

Millaiset kohteet rajataan sähkökatkojen ulkopuolelle? 

Katkojen ulkopuolelle rajataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset toiminnot kuten sairaalat.
On mahdollista, että joitakin kriittisiä sähkönkäyttäjiä voi joutua irtikytkennän kohteiksi, sillä sähkökatkot joudutaan toteuttamaan laajoina ryhminä, joissa katkaistavia kiinteistöjä ei ole mahdollista valita yksilöllisesti. Lisäksi jos sähköpula kesto on ajallisesti pitkä tai rajoituksen määrä on suuri voi tulla tarve laajentaa katkojen kohteeksi joutuvaa asiakasmäärää.

Osa kriittisistä toimijoista on varautunut omilla varavoimakoneilla, jotka käynnistyvät, jos sähköä ei ole saatavilla sähköverkosta.

Jakeluyhtiöt, kuten Nivos, eivät voi taata katkeamatonta sähkönjakelua. Asiakkaiden on itse huolehdittava siitä, että katkeamatonta sähköä vaativilla järjestelmillä ja laitteilla on varavirtaa saatavilla.

Miten varaudun sähkökatkoihin ennakolta? Mitä minun pitää tehdä ennen katkoa?

Mieti jo etukäteen, miten toimit, jos sähköt olisivat poikki kahden tunnin ajan. Tutustu tarkemmin ohjeisiin ja varaudu sähkökatkoksiin jo ennakkoon .

Jos sähköpulan riski on tiedossa jo ennakkoon, siitä uutisoidaan ja tiedotetaan laajasti. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee tiedotteen Fingridin ilmoittaessa kiristyneestä tehotilanteesta. Myös Fingrid, paikalliset sähköverkkoyhtiöt ja media tiedottavat sähköpulasta ja toimintaohjeista. Seuraa uutisia sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin tiedotteita. Me Nivoksella tiedotamme tilanteesta asiakkaillemme tekstiviestitse sekä verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme.

Sähköt voivat katketa myös muista syistä kuin sähköpulasta johtuen, esimerkiksi myrskyjen tai laitevikojen vuoksi. Tällaisissa tilanteissa sähkökatkot voivat olla huomattavasti pidempiä kuin sähköpulan aikana mahdollisesti toteutettavat sähkökatkot.

Varaa ja ylläpidä kotivaraa, muun muassa ruokaa ja juotavaa. Yleisen viranomaisohjeen mukaan jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selvitä itsenäisesti häiriötilanteen sattuessa ainakin 72 tuntia. Ohjeita varautumiseen löydät mm. 72 tuntia -sivustolta.

Auto kannattaa pitää aina kotiin ajaessa tankattuna, jotta sähkökatkosten aiheuttamat katkokset huoltoasemien polttoainejakelussa eivät aiheuta pulmia matkantekoosi.

Jos sähkökatkoja on tiedossa, kannattaa välttää hissien käyttöä. 

Pysy rauhallisena, tilanne on ammattilaisten hallinnassa ja toiminta on suunniteltu ja harjoiteltu ennakkoon.

Kuka kertoo minulle, milloin sähköt katkotaan? Kuinka aikaisin saan tietää katkosta?

Jos sähköpulan riski on tiedossa ennakkoon, siitä uutisoidaan ja tiedotetaan laajasti. Mahdolliset sähkönjakelun rajoitukset tehdään hallitusti ja viestimme niistä mahdollisuuksien mukaan etukäteen mm. tekstiviesteillä asiakkaillemme sekä verkkosivuillamme www.nivos.fi ja sosiaalisen median kanavissamme. Voit seurata sähköverkkomme reaaliaikaista tilannetta osoitteessa https://kartta.nivos.fi

Sähköpulan vaatimista sähkökatkoista ei ole aina mahdollisuutta tiedottaa ennakkoon, mutta me Nivoksella pyrimme siihen aina kun mahdollista.

Mitä minun pitää tehdä katkon aikana?

Pysy rauhallisena, tilanne on ammattilaisten hallinnassa.

Sammuta päälle jääneet sähkölaitteet, kuten liesi, kahvinkeitin, silitysrauta, pesukoneet ja sähkökiuas. Näin laitteet eivät aiheuta tulipalovaaraa sähköjen palauduttua. Voit jättää esimerkiksi yhteen huoneeseen valot päälle, niin tiedät milloin sähköt palaavat. 

Vältä jääkaapin ja pakastimen avaamista, etteivät elintarvikkeesi ala lämmetä. 

Vältä ikkunoiden ja ulko-ovien aukipitämistä, ettei asuntosi ala kylmetä.

Meihin Nivokselle ei tarvitse olla yhteydessä sähköpulaan liittyvissä sähkökatkoissa. Tiedotamme asiakkaillemme tilanteesta mm. tekstiviesteillä asiakkaillemme sekä verkkosivuillamme www.nivos.fi, sosiaalisen median kanavissamme.  Voit seurata sähköverkkomme reaaliaikaista tilannetta osoitteessa: https://kartta.nivos.fi/ 

Mitä minun pitää tehdä katkon jälkeen?

Älä kytke kaikkia sähkölaitteitasi päälle välittömästi sähköjen palattua. Sähköpulatilanne voi olla edelleen käynnissä, ja sähkökatkoja kierrätetään muilla sähkönkäyttäjillä. Sähkön säästäminen on muutenkin erittäin suositeltavaa. 

Tarkista sähkölaitteesi, ettei esimerkiksi liesi tai sauna jäänyt sähkökatkon alkaessa päälle.
Sähkökatkon aikana ja sen jälkeen on hyvä olla varovainen, kun laskee lämmintä vettä hanasta tai suihkusta. Katkon vuoksi veden lämpötila voi vaihdella ja hanoista voi tulla myös poikkeuksellisen kuumaa vettä.

Mitä jos en ole kotona sähkökatkon aikana enkä voi tarkastaa sähkölaitteita katkon jälkeen?

Aina kun poistut kotoa pidemmäksi ajaksi, jätä kotisi sellaiseen kuntoon, ettei lyhyestä sähkökatkosta ole haittaa. Sähköt voivat katketa myös muista syistä kuin sähköpulasta johtuen, esimerkiksi myrskyjen tai laitevikojen vuoksi.

Kuka korvaa, jos sähkökatko aiheuttaa minulle vahinkoja?

Sähköpulan vuoksi tehtävistä katkoista ei makseta korvauksia, sillä kyse ei ole sähkömarkkinalain mukaisesta virheestä sähkönjakelussa.

Sähköpulan vuoksi toteutettavien kiertävien sähkökatkojen ei lähtökohtaisesti tulisi aiheuttaa suoria vahinkoja, kuten rikkoa laitteita tai johtaa elintarvikkeiden pilaantumiseen. Kaikkien sähkönkäyttäjien tulee joka tapauksessa olla varautuneita sähkökatkoihin esimerkiksi myrskyjen seurauksena. 

Sähköjen katkeaminen ja päälle kytkeminen ei saisi rikkoa esimerkiksi sähkölaitteita, vaan sähkölaitteet on suunniteltava siten, että ne kestävät sähkökatkon.

Lyhyen, muutaman tunnin sähkökatkon aikana jääkaappi ei ehdi lämmetä eikä pakastin ala sulaa, kunhan niiden ovia ei availla tarpeettomasti. 

Sähkökatkojen aiheuttamista niin kutsutuista välillisistä vahingoista, kuten ansionmenetyksestä töiden keskeytyessä, ei pääsääntöisesti makseta vahingonkorvauksia. 

Mitä jos putket jäätyvät tai pakastin sulaa? 

Sähköpulassa sähkökatko kestää kerrallaan noin kaksi tuntia, jonka jälkeen sähköt palautetaan keskeytysten jatkuessa muualla, siihen asti, kunnes sähköpulatilanne on ohi. Toimintatavalla pyritään estämään kiinteistöjen liiallinen jäähtyminen ja vaurioiden syntyminen (esim. putkien jäätyminen).

Pakastimesi ei ala sulaa kahdessa tunnissa, ellei sen ovea availe tarpeettomasti. Tutustu vinkkeihin, miten huolehtia ruokahuollosta sähkökatkon yllättäessä.

Saako katkosta muita korvauksia?

Sähkömarkkinalain perusteella asiakkaalla on oikeus vahingonkorvauksiin, jos sähkönjakelussa on virhe. Sähköpulatilanteeseen perustuvissa sähkökatkoissa kyse ei ole sähkönjakelussa olevasta virheestä, koska sähkökatko johtuu paikallisen sähköverkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta syystä.

Lisätietoja sähkökatkoksista ja sähköpulasta