Miten vesimittari pitäisi sijoittaa?

Miten vesimittari pitäisi sijoittaa?

Vesimittari sijoitetaan helposti asennettavaan paikkaan, josta sitä on myös helppo lukea ja huoltaa. Vesimittari on suojattava jäätymiseltä, kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta vaikutuksilta.

Meidän tehtävänämme on asentaa kiinteistön päävesimittari varusteineen sekä mitoittaa ja asentaa asiakkaillemme tonttivesijohto. Kiinteistön päävesimittari asennetaan mahdollisuuksien mukaan välittömästi perusmuurin sisäpuolella olevaan lattiakaivolliseen huonetilaan, josta tonttivesijohto johdetaan rakennuksen sisään. Päävesimittari varustetaan yksisuuntaventtiilillä.

Huoneistokohtaiset vesimittarit

Huoneistokohtaiset vesimittarit ovat marraskuusta 2010 lähtien olleet uudisrakennuksissa pakollisia, mikäli uudisrakennuksessa on enemmän kuin yksi huoneisto.

Huoneistokohtaiset vesimittarit asennetaan siten, että toteutunutta vedenkulutusta on helppo seurata. Huoneistojen vesimittareiden käytöstä ja ylläpidosta huolehtii lähtökohtaisesti kiinteistön omistaja. (Ympäristöministeriön asetus, 2.4.2.2 ohje)

Ohjeet vesimittarin sijoittamiseen voit tarkistaa Ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista.