Toimitusjohtajan katsaus 2022

Vaiheikas vuosi kirkasti tehtävämme paikallisena yhtiönä

Yllättävien vastoinkäymisten leimaamalle vuodelle on oma latinankielinen ilmaisunsa annus horribilis. Vuosi 2022 jää varmasti mieliin tällaisena ”kauheana vuotena”. Venäjän aloittaman Ukrainan sodan ja energiakriisin seurauksena sähkö ja polttoaineet kallistuivat, ja meillä Suomessakin heräsi huolia niiden riittävyydestä. Toisaalta kriisi on kannustanut ihmisiä ja organisaatioita energiansäästöön ja vauhdittanut vihreää siirtymää kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Myös meillä Nivoksella vuosi 2022 oli kaksitahoinen. Yhtäältä meidän oli vastattava markkinoiden ja maailmantilanteen välittömiin muutoksiin. Päätöksiä tehdessämme halusimme kuitenkin jatkaa pitkäjänteistä työtä palveluidemme ja toimintamme kehittämiseksi strategiamme mukaisesti. 

Toimintamme kantavana ajatuksena on tehdä asiakkaidemme arjesta iisimpää toimittamalla heille puhdasta vettä, vähäpäästöistä energiaa sekä luotettavia ja nopeita nettiyhteyksiä. Huolenpito näistä arjen elämänlangoista on tapamme toteuttaa vastuullisuutta. Vastuullisuus on meille strateginen valinta, ja raportoimme siitä GRI-standardin mukaisesti. Julkaisemme vastuullisuusraportin tämän vuosikertomuksen yhteydessä. 

Huolenpitoa kaikissa tilanteissa

Ukrainan sodan syttyminen 24.2.2022 merkitsi ”hullun vuoden” alkua. Me Nivoksella varauduimme suunnitelmiemme mukaisesti toimittamaan asiakkaillamme vettä, sähköä ja lämpöä tilanteessa kuin tilanteessa.

Sodan vaikutukset näkyivät ensimmäisenä kaukolämmön tuotannossamme. Kun Mäntsälän keskustaa lämmittävän datakeskuksen hukkalämmön saatavuuteen tuli epävarmuutta, otimme käyttöön varapolttoaineita ja teimme keväällä päätöksen biolämpölaitoksen rakentamiseksi Kapuliin. Nyt jo käynnistynyt, puhdasta kotimaista lämpöä tuottava laitos on askel kaukolämmön tiekartallamme, jossa tavoitteena on täysin fossiilivapaa kaukolämpö vuonna 2028. Tarvitsemme uusiutuvia ja päästöttömiä vaihtoehtoja paitsi omavaraisuuden varmistamiseksi myös ennen kaikkea ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi.

Kun syksy lähestyi, valmistautuivat sähköverkon ammattilaisemme pykälää perusteellisemmin talven mahdollisia sähköpulatilanteita varten. Ojensimme auttavan kätemme jakamalla käytännön vinkkejä energiansäästöön, ja väänsimme itsekin kulutustamme astetta alemmas niin yhtiönä kuin yksilöinä.

Keskitymme paikallisiin verkkoihin ja palveluihin

Kulunut vuosi merkitsi Nivokselle myös luopumista. Energia- ja rahoitusmarkkinoiden kehitys aiheutti merkittävää kustannusten nousua, minkä vuoksi jouduimme valitettavasti käymään läpi muutosneuvottelut. Päätimme myös luopua kaasun myynnistä ja siirrosta sekä nyt vuoden vaihduttua sähkön myynnistä. Vastuullisena yhtiönä huolehdimme taloudestamme ja varmistamme siten toimintavarmuutemme, kilpailukykymme ja palvelumme myös tulevaisuudessa.

Samaan aikaan tiukkojakin haasteita tarjonnut vuosi kirkasti tahtomme jatkaa toimintaamme paikallisiin verkkoihin ja palveluihin keskittyvänä yhtiönä. Ydinosaamistamme on sähkö-, vesi-, lämpö- ja tietoliikenneverkkojen kehittäminen. Näin haluamme jatkossakin kantaa kortemme kekoon, jotta Mäntsälä ja sen lähialueet ovat hyvä paikka elää ja yrittää.

Kauhean vuoden vastakohta on annus miraculis – ihmeiden vuosi. Sellaista en uskalla heti odottaa, mutta  varmaa on, että me nivoslaiset jatkamme tinkimätöntä työtä paremman huomisen puolesta.

Marko Ahl 
toimitusjohtaja