Lämmönjakelu entistä timmimpään kuntoon

Lämmönjakelu entistä timmimpään kuntoon yhdessä Hyvinkään Lämpövoiman kanssa

Vuonna 2020 toteutimme kaukolämmön tuotannon ja verkoston optimointihankkeen yhteistyössä kumppanimme Hyvinkään Lämpövoiman kanssa. Tavoitteena oli vähentää lämpöhäviöitä vähintään 0,5 % vuodessa ja tehostaa lämmönjakelun oikea-aikaisuutta.  

Kotien ja yritysten lämmöntarve vaihtelee niin vuodenajan kuin vuorokauden ajan mukaan. Lämmönjakelun oikea-aikaisuutta tehostamalla jo valmiiksi kilpailukykyistä kaukolämpöä voidaan edelleen optimoida asiakkaan eduksi. Nivoksen kaukolämpöinsinööri Jere Turunen kertoo, miten. 

”Lämpimän veden matkatessa Mäntsälän maastossa lämpöä häviää väistämättä putkia ympäröivään kylmään maahan,”Jere selittää. ”Lämpöhäviöitä voidaan minimoida, kun kaukolämpöä tuotetaan ja jaellaan oikeaan aikaan oikea määrä. Häviöiden minimointi säästää rahaa ja toisaalta vähentää päästöjä ja ympäristökuormitusta, kun veden lämmittämiseen käytetään vähemmän polttoainetta.”

Tervetullutta sparrailua puolin ja toisin 

Optimointihankkeen kumppaniksi valikoitui Hyvinkään Lämpövoima, joka oli samojen haasteiden edessä ja innokkaana tutkimaan optimoinnin mahdollisuuksia.  

”Yhteistyö naapurikuntalaisten kanssa oli luontevaa. Nopeasti huomattiin, että samojen ongelmien kanssa painitaan kaukolämpöverkoston koosta huolimatta. Tällainen kokemusten jakaminen ja sparrailu on tosi tervetullutta”, sanoo Jere. 

”Teemme paljon yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa. Yhteisten haasteiden selättämisessä yhtiöiden välinen kumppanuus on ollut vuosikymmeniä alan perinteinen vahvuus. Oli hienoa päästä tekemään yhteistyötä naapuriyhtiö Nivoksen kanssa. Pääsimme yhdessä edistämään mahdollisuuksiamme parantaa tuotannon optimointia sekä verkkomallin hallintaa tahoillamme”, sanoo asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen Hyvinkään Lämpövoimalta. 

Optimointityö alkaa 

Optimointihankkeen alussa koko Mäntsälän kaukolämpöverkko mallinnettiin tietokonesimulaatiolla. Järjestelmään syötettiin putkien paksuudet, koordinaatit ja korkeusasemat. Tämän jälkeen laskentatulokset koostettiin eri ulkolämpötiloille. Lämpöhäviöitä havaittiin ja osa voitiin korjata maastossa välittömästi.

”Tuloksista selvisi myös, että menoveden lämpötilaa on mahdollista madaltaa. Myös paine-eron säätöä ollaan valmiita optimoimaan. Viilaukset merkitsevät pienempiä kustannuksia niin meille kuin pidemmän päälle asiakkaalle. Optimoidun kaukolämpöverkon myötä meillä ei ole paineita nostaa hintoja – päinvastoin.”