Kuva jätevedestä jätevedenpuhdistamolla

Laskimme jätevedenpuhdistamon kasvihuonepäästöt ensimmäistä kertaa 

Me Nivoksella tavoittelemme vastuullista kasvua kaikessa toiminnassamme. Olemme nyt ensimmäistä kertaa tehneet laskelmat Mäntsälän jätevedenpuhdistamon kasvihuonekaasupäästöistä, ja käytämme tietoa kehitystyömme pohjana.  

Tarvitsemme pohjatietoja Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kasvihuonekaasupäästöistä, jotta voimme kehittää toimintaamme ja vähentää toiminnasta aiheutuvia päästöjä. Käyttöpäällikkömme Iida Hyytinen laski jätevedenpuhdistamon kasvihuonepäästöt osana diplomityötään, jonka hän teki LUT-yliopiston (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto) vesihuollon water technology -maisteriohjelmaan. Onnittelut Iidalle! 

Raportoimme vastuullisuustyöstämme GRI-standardin mukaisessa vastuullisuusraportissa vuosikertomuksemme yhteydessä, ja nyt saimme siihen soveltuvaa dataa myös jätevedenpuhdistamosta. Ensimmäiset päästöjä vähentävät toimetkin on jo tehty! 

Kuvassa nivoslainen käyttöpäällikkömme Iida Hyytinen, joka vastaa Mäntsälän jätevedenpuhdistamon toiminnasta.
Käyttöpäällikkömme Iida Hyytisen diplomityö edistää jätevedenpuhdistamomme päästöjen vähentämistä.

Jäteveden puhdistuminen on kaikkein tärkeintä 

Iida suoritti teoreettiset laskelmat GHG-protokollan (Greenhouse gas protocol) mukaisesti. Protokollassa lasketaan toiminnan suorat päästöt (scope 1), energiantuotannon epäsuorat päästöt (scope 2) ja muut epäsuorat päästöt (scope 3). Lisäksi hän teki kehitysehdotuksia päästöjen pienentämiseksi, mikä olikin varsin tarkkaa puuhaa. 
 
”Puhdistamon päätarkoituksena on puhdistaa jätevettä, se kuuluu huoltovarmuuteen. Jätevedenpuhdistus on tasapainoilua kustannusten, puhdistustuloksen ja päästöjen välillä. Esimerkiksi liiallinen energian säästäminen biologisen puhdistuksen ilmastusprosessissa voi johtaa typpioksiduulipäästöjen kasvamiseen ja heikentää puhdistustulosta. Näiden muuttujien vuoksi päästöjen pienentäminen on tarkkaa puuhaa”, Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnasta vastaava Iida kertoo. 

Puolet päästöistä syntyy puhdistamotoiminnasta (scope 1) joko puhdistamolla tai puhdistamon jälkeen vesistössä. Bakteerit muodostavat metaania jätevesiverkoston hapettomissa olosuhteissa, ja typen poistossa syntyy typpioksiduulia. Molemmat ovat huomattavasti voimakkaampia kasvihuonekaasuja kuin hiilidioksidi.  

”Jätevedenpuhdistuksen päästöhaasteet ovat maailmanlaajuisia, ja niitä tutkitaan nyt paljon ympäri maailmaa. Toivottavasti jatkossa ymmärtäisimme paremmin, mitkä kaikki asiat vaikuttavat suorien päästöjen syntyyn jätevedenpuhdistuksessa”, Iida kertoo. 
 
Scope 1 -päästöihin on kaikkein haasteellisinta vaikuttaa. Prosessia tehostamalla ja prosessien osiin investoimalla pystymme puhdistamaan jätevettä paremmin, ja näin voimme pienentää vastaanottavassa vesistössä syntyviä päästöjä.  

Lietteen käsittelytavan muutos toi päästövähennyksiä  

Sen sijaan jätevedenpuhdistamon energiankulutuksen epäsuoriin päästöihin voisimme vaikuttaa esimerkiksi ostamalla päästötöntä sähköä. Toinen keino on pienentää energiankulutusta. Vain 6 prosenttia päästöistä syntyy scope 2:sta. 

Vajaa puolet puhdistamon päästöistä syntyy muista epäsuorista päästöistä, kuten lietteen käsittelystä ja kemikaaleista. Scope 3:een liittyy myös suurimmat mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen. Yksi on lietteen käsittely, jonka olemme ulkoistaneet alan parhaille osaajille. 

”Kilpailutimme keväällä toimittajat, ja siirryimme lietteen kompostoinnista mädättämiseen. Jälkimmäisen päästöt ovat pienemmät, koska samalla tuotetaan energiaa.” 

Parhaillaan selvittelemme teknis–taloudellisia mahdollisuuksia siirtyä sammutetun kalkin käyttöön jäteveden pH:n optimoinnissa. 
 
”Aiheen tutkiminen oli erittäin mielenkiintoista, ja se syvensi osaamistani. Päästölaskelmat auttavat meitä seuraamaan ja parantamaan toimintaa, kun on jotain mihin verrata. Ilahduttavaa on, että myös pienillä valinnoilla voi vaikuttaa”, Iida toteaa lopuksi.  


Haluatko pysyä ajan hermolla? Tilaa uutiskirjeemme!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat ensimmäisten joukossa tietoa energiaan, veteen ja lämpöön liittyvistä ajankohtaisista aiheista (max 1-2 kertaa kuukaudessa)! Lähettämällä sähköpostiosoitteesi annat meille luvan tallentaa tietosi asiakasrekisteriimme. Käsittelemme asiakastietojasi huolella, tästä linkistä pääset lukemaan tietosuojaselosteemme.