Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2021

Energia-alan myllerrysten vuosi selkeytti yhteisen suuntamme

Mittarissa on nyt reilu vuosi siitä, kun aloitin Nivoksen toimitusjohtajana. Pandemian värittämät kuukaudet ovat vaihdelleet toiveikkuudesta odotuksen tunteeseen – ja sittemmin huoleen Venäjän aloittaman Ukrainan sodan myötä. Yksi asia on varma: vain muutos on pysyvää.

Energia-alan turbulenssi hallitsi loppuvuotta ja yllätti kaikki alan toimijat: kukaan ei osannut vielä kesällä ennakoida muutoksen suuruutta. Emme me Mäntsälässäkään ole säästyneet sähköön ja maakaasuun liittyvien hinnannousujen seurauksilta. Uusiutuvien, kotimaisten ja päästöttömien energiamuotojen tarve on välitön. Nivoksen fossiilivapaat sähkötuotteet ja datakeskuksen lämmönkierrätys ovatkin mainioita esimerkkejä pitkäjänteisestä työstämme kestävien energiaratkaisujen eteen.  

Katse tulevassa ja juuret syvällä Mäntsälän maaperässä 

Vuoden 2021 aikana keskityimme toimintavarmuuden ylläpitoon, kumppanuuksiin ja osaamisemme kehittämiseen. Toissavuotisen organisaatiomuutoksen myötä yhdistimme sisäisiä tiimejämme ja toimintojamme ja keskitimme Sepäntielle sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon päävalvomot. Satsasimme erityisesti energiaratkaisuiden parissa työskentelevän henkilöstön määrään. 

Laajensimme Kapulin lämmöntalteenoton laitosta ja lisäsimme hukkalämmön hyödyntämistä. Kasvatimme myös biokaasutoimintaamme ja omistamme nyt noin kolmanneksen paikallisesta Mäntsälän Biovoima Oy:stä. Tavoitteena on kehittää biokaasulaitoksen operatiivista toimintaa ja saada toiminta kannattavaksi. Paikallista biokaasua päästään hyödyntämään edelleen myös kaasutankkauksessa. 

Operatiiviset päätöksemme ovat osoittautuneet kannattaviksi, sillä ikävistä mutta välttämättömistä hinnannousuista huolimatta Nivos on vuoden 2022 alussa Suomen viiden edullisimman sähköyhtiön joukossa. Tavoitteenamme on nopeasti korjata kaukolämmityksen kilpailukykyä korvaamalla maakaasua uusiutuvalla ja kotimaisella polttoaineella. 

Pidämme huolta asiakkaistamme kiristyneessä maailmantilanteessa

Tätä katsausta kirjoittaessani maailmantilanne on kiristynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Suomi ja länsimaat ovat reagoineet tapahtuneeseen vahvalla auttamisen halulla. Me nivoslaiset jaamme huolen sodasta kärsivien ukrainalaisten tilanteesta.

Samaan aikaan olemme varmistaneet, että asiakkaillemme riittää lämpöä, puhdasta vettä ja sähköä kaikissa tilanteissa. Kaukolämpöverkossamme voimme tarvittaessa välittömästi ottaa käyttöön varapolttoaineita. Lisäksi ryhdyimme jo kesällä 2021 suunnittelemaan hake- tai pellettilaitosta, joka valmistuessaan vähentää riippuvuutta Venäjältä tuodusta maakaasusta. Meillä on varautumissuunnitelmat myös sähkö- ja vesihuoltoverkkojamme varten ja turvaamme niiden toiminnan yhdessä viranomaisten kanssa.

Vastuullista liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa 

Vastuullisuus on meille tärkein, strateginen valinta. Raportoimme toimintamme ympäristövaikutuksista GRI-standardin (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Olemme ensimmäistä kertaa yhdistäneet GRI-raportoinnin osaksi vuosikertomusta tavoitteena selkeyttää tiedon löydettävyyttä. Standardin mukainen raportointi tekee vastuullisuudesta helpommin analysoitavaa ja mitattavaa. 

Ryhmittelemme vastuullisuuden kolmen osa-alueeseen:  

  1. Taloudelliseen vastuuseen – pidämme huolta, että tuloksemme on voitollinen ja liiketoimintamme kannattavaa ja kasvavaa.  
  2. Ympäristövastuuseen – huomioimme kaikessa toiminnassamme ilmasto- ja ympäristövaikutukset.  
  3. Sosiaaliseen vastuuseen – huolehdimme henkilöstöstämme, asiakkaistamme ja paikallisesta yhteisöstä.

Energiamyllerryksen keskellä olemme jatkaneet toimintamme kehittämistä ja pyrkineet kirkastamaan yhteistä tavoitettamme. Nivos-konserni toimii monella eri saralla ja meidän on olennaisen tärkeää aika ajoin tarkastaa, että kaikilla nivoslaisilla on sama suunta.  

Katseemme on tulevaisuudessa ja jalkamme syvällä Mäntsälän maaperässä. Olemme sitoutuneita helpottamaan asiakkaidemme elämää, vahvistamaan paikallista elinkeinoelämää ja näyttämään esimerkkiä kestävien ratkaisujen edistämisessä.

kuvassa konsernin toimitusjohtaja Marko Ahl

Toimitusjohtajana toivon, että olen osaltani rohkaissut avoimeen ja osallistavaan keskustelukulttuuriin tavoitteemme kirkastamiseksi. Nopeiden käänteiden sijaan johtamistyylini on käynnistellä muutoksia käytännönläheisesti perustellen eteenpäin. Siksi olen pitänyt erittäin tärkeänä kutsua nivoslaiset ja kumppanimme keskusteluihin mukaan. 

Selkeän tilannekuvan pohjalta olemme valmiimpia toimimaan päätöksenteon hetkellä. Niitä taatusti edessämme riittää, kun kiritämme vauhtia kohti uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävää tekniikkaa. 

Kiitän asiakkaitamme ja osaavaa sekä sitoutunutta henkilöstöämme kuluneesta vuodesta!

Marko Ahl 

toimitusjohtaja