Kuvassa kesätyöntekijä Aleksi

Kesätyöntekijämme Aleksin kokemuksia energia-alan asiantuntijana

Tähän juttuun haastattelimme sähköverkkoihin liittyvien töiden sekä erilaisten projektien parissa kesän viettänyttä Aleksia, joka kertoo tehtävistään ja hyödyllisistä opeista tulevaisuutta ajatellen.

Mitä opiskelet?

Keväällä kolmas vuoteni LUT-yliopistossa Lappeenrannassa tuli päätökseen. Pääaineena luen sähkötekniikkaa ja siinä kyljessä opiskelen tuotantotaloutta. Aloitan DI-opinnot syksyllä.

Millaisia työtehtäviä olet tehnyt?

Kesätöihin Nivokselle tulin alun perin etenkin kehittymään energia-alan asiantuntijana. Olen päässyt tekemään hyvin monipuolisia työtehtäviä, joihin on kuulunut mm. energiaverkkojen mallinnus, verkkotietojen päivitys sekä käyttötiimin avustaminen erilaisissa projekteissa. Lisäksi olen ollut mukana asiakkaiden kontaktoimisessa.

Työtehtävien vaativuus on ollut mielestäni sopiva, sekä vaativimpia tehtäviä olen saanut aina pyytämällä, jonka ansiosta myös mielenkiinto tehtäviin on pysynyt koko ajan korkeana. Myös työhön perehdytys on ollut sopivan laajaa, ja aina on voinut kysyä, jos jokin on ollut epäselvää.

Onko kesätyöstäsi ollut hyötyä tulevaisuutta ajatellen?

Olen oppinut paljon uutta sähköverkkojen rakenteista, sähkötekniikasta ja sähköverkkoyhtiön toiminnasta. Tämä kokemus on ollut positiivinen tulevaisuuden työnäkymieni kannalta ja sähköverkkoyhtiössä työskenteleminen on vahvistanut kiinnostustani energia-alaa kohtaan. Lisäksi olen saanut arvokasta kokemusta, jonka uskon avaavan ovia ja auttamaan minua rakentamaan uraa sähköteknisenä asiantuntijana.

Millainen paikka Nivos on ollut työskennellä?

Tämä kesä on kulunut älyttömän nopeasti. Nivos on ollut erinomainen paikka työskennellä, sillä täällä on hyvä yhteishenki ja työntekijöitä kannustetaan kehittämään osaamistaan. Työnteko on ollut mielekästä, koska ympärilläni on ollut ammattitaitoinen tiimi, joka tarvittaessa on aina valmis auttamaan ja tukemaan.

Mikä on ollut parasta?

Parasta on ollut mahdollisuus työskennellä merkityksellisen alan parissa, ja osallistua projekteihin, jotka vaikuttavat suoraan asiakkaiden arkeen. Erittäin arvokasta on ollut myös mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta ammattitaitoisilta esimiehiltä ja kollegoilta. Lisäksi Nivoksen työilmapiiri ja tiimihenki ovat olleet loistavat, mikä tekee työskentelystä mukavaa ja motivoivaa.