Energiamarkkinoiden myrskyt koettelevat Mäntsälässä saakka – ratkaisut ovat onneksi jo näköpiirissä

Olen jo 20 vuoden ajan tehnyt töitä mahdollisimman päästöttömien, edullisten ja kannattavien energiaratkaisujen eteen. Yhtälö ei ole aina helppo. Meidän tehtävämme Nivoksella on pähkiä energia-alan asiantuntijoina yhtälöt kuntoon, jotta asiakkaidemme arki olisi huolettomampaa. 

Siksi tuntuu todella ikävältä, että joudumme 1.2.2022 alkaen väliaikaisesti korottamaan sähkön ja kaukolämmön hintojamme. Maakaasun globaalin kysyntäpiikin ja hinnannousun myötä syntynyt tilanne on hankala, sitä ei voi kieltää. Ymmärrän, että asiakkaitamme harmittaa, ja olen syntyneestä tilanteesta pahoillani.

Kenelläkään ei ollut vielä puoli vuotta sitten kristallipalloa hallussaan. On onni, että olemme silti voineet puskuroida ennalta rajuimpia hintojennousuja muun muassa ostamalla ennakkoon edullisempia sähköeriä nopeasti kallistuneen nykyhankinnan sekaan. 

Kaukolämmön puolella taas olemme tehneet pitkäjänteistä työtä siirtyäksemme poltettavista fossiilisista lämmönlähteistä uuteen tekniikkaan. Tänä päivänä Mäntsälän kaukolämpöverkko nojaa 60–70 prosenttisesti datahukkalämpöön. Loppuosa tuotetaan pääosin maakaasulla ja pieneltä osin biokaasulla. Jos tätä uutta teknologiaa ei olisi otettu haltuun tarpeeksi ajoissa, hinnankorotuspaine olisi nyt kaksin- tai kolminkertainen.

Me Nivoksella teemme kovasti työtä sen eteen, että löydämme edullisempia lämmöntuotannon tapoja ja pääsemme mahdollisimman pian taas alentamaan hintoja kohtuulliselle tasolle.

Miksi hintoja joudutaan Euroopassa nyt nostamaan?

Maakaasun hinta on noussut maailmanlaajuisen kysynnän vuoksi kuluneen puolen vuoden aikana noin 4–5-kertaiseksi. Kysyntäpiikki johtuu erityisesti Kiinan ja Kauko-idän maiden siirtymisestä kivihiilestä maakaasuun, kun Aasian alueella aletaan vähitellen tunnustamaan ilmastomuutos. Euroopassa on syntynyt tuotantovaje, varastot ovat talven kynnyksellä tyhjiä ja Venäjältä tuleva putkikaasu riittää nippa nappa kulutukseen. Politiikka on vahvasti läsnä Nord Stream 2 -putken sertifioinnin ja Putinin etupiiriajattelun myötä.

Kun päälle lisätään vielä koronan aiheuttamat kunnossapitoviiveet, inflaation myötä nousseet varaosien hinnat, kolminkertaisesti kuluneen vuoden aikana kallistuneet päästöoikeudet sekä tavanomaista kylmempi joulukuun alku, loppu on energia-alan nykyhistoriaa. Globaalin mittakaavan häiriöt näkyvät meillä Mäntsälässä saakka.

Työ valoisampien aikojen eteen on hyvässä vauhdissa

Polttoaineiden ja hyödykkeiden hintojen odotetaan lähtevän laskuun ensi vuoden lopulla. Me Nivoksella emme kuitenkaan odottele isompien laivojen kääntymisiä. Ruorimme on käännetty kohti hiiliviisaita valintoja jo vuosia aiemmin, ja jatkamme samaa kehitystyötä entistä kovemmalla intensiteetillä.

Maakaasun käyttöä ja riippuvuusastetta vähentäviä energianlähteitä tarvitaan kipeästi lisää, ja tämä kehitystyö on Nivoksella kiivaasti käynnissä. Nyt joulukuussa sopivasti talvea vasten valmistuu Kapuliin lämmön talteenottolaitoksen lisäyksikkö, joka lisää kapasiteettia 20 prosentilla.

Seuraavat lyhyen aikavälin toimenpiteet liittyvät hake- tai pellettilaitoksen rakentamiseen. Laitosta kaavaillaan alustavasti Kapulin talteenottolaitoksen ja maakaasulämpökeskuksen viereen. Valmistuessaan vuoden tai kahden päästä laitos tuottaisi kotimaista biolähtöistä energiaa Nivoksen verkkoon.

Meidän tapaamme kaikki energiantoimittajat miettivät nyt kuumeisesti, miten kaasuriippuvuutta voidaan rajusti vähentää. Pitemmällä aikavälillä maakaasun kysyntä tulee siksi laskemaan ja hintariskit sitä kautta pienenemään. Päästötön energiasysäys markkinoille saadaan jo tammikuussa, kun Olkiluoto 3:n on määrä alkaa syöttämään verkkoon sähköä. Kesäkuuhun mennessä Olkiluodosta pitäisi tulla 30 prosenttia koko Suomen sähköstä.

Vuosi 2022 näyttää, miten tilanne globaalisti etenee. Me olemme valmiina reagoimaan markkinoihin hinnanlaskuilla heti, kun siihen on mahdollisuus. 

Omasta linjauksestani aion pitää kiinni seuraavatkin 20 vuotta. Teen parhaani, jotta Nivoksen lämpö ja sähkö ovat kilpailukykyisiä, vastuullisia ja huoltovarmoja valintoja nyt ja tulevaisuudessa.

Marko Ahl

Nivos-konsernin toimitusjohtaja