Kuva Mäntsälän biovoiman rakennuksesta

Auris Energiasta Mäntsälän Biovoiman uusi pääomistaja

Nivos-konserniin kuuluva Nivos Energia Oy ja Watrec Oy ovat myyneet enemmistöosuutensa Mäntsälän Biovoima Oy:sta Auris Energialle 17.3.2023 allekirjoitetulla yrityskaupalla. Auris Energia omistaa solmitun kaupan myötä Mäntsälän Biovoimasta 72 % enemmistöosuuden. Nivos Energia Oy ja Watrec Oy jatkavat yhtiön vähemmistöomistajina.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Mäntsälän Biovoimalle saatiin luotettava pääomistaja, joka lähtee kehittämään ja laajentamaan paikallista biokaasutuotantoa. Olemme yhdessä Mäntsälän Biovoiman ja biokaasulaitosta operoivan Watrecin kanssa etsineet parhaita ratkaisuja yhtiön vakauttamiseksi, ja Auris Energiasta löysimme laitoksen toimintaa jo entuudestaan tuntevan, vakaan toimijan”, toteaa Nivoksen toimitusjohtaja Marko Ahl.

Vahvalla yhtiörakenteella kohti tulevaa

Mäntsälän Biovoima valmistaa elintarviketeollisuuden ja kaupan sivuvirroista ja biojätteistä kotimaista biokaasua. Biokaasulla korvataan fossiilista maakaasua teollisuudessa ja lämmityksessä sekä tuotetaan biokaasua liikennekäyttöön. 

”Biokaasulle on kysyntää, johon Mäntsälän Biovoima on nyt valmis vastaamaan. Paikallisen biokaasun tuotanto on osa ratkaisua matkalla kohti vihreää siirtymää.  Omistuksen uudelleenjärjestäytyminen mahdollistaa suunnitellut laajennusinvestoinnit, joilla voidaan kasvattaa kapasiteettia ja lisätä Mäntsälän Biovoiman kilpailukykyä. Tähän tarvitaan kaikkien kolmen omistajan osaamista – ja nykyistä suurempi biokaasulaitos”, toteaa Nivos Energian johtaja Juha Voho.

Enemmistöosuudesta luopuminen tukee Nivoksen tavoitetta toimia paikallisen energian asiantuntijana ja irtautua kokonaan fossiilisista energianlähteistä. Yrityskaupalla ei ole välittömiä vaikutuksia Nivoksen asiakkaille tai yhteistyökumppaneille. Kaasuntuotanto ja kaasunmyynti jatkuvat Mäntsälässä normaalisti, ja Nivos Energia jatkaa kaasunmyyntiä tieliikennekäyttöön kuten aiemminkin.

Lisätietoja: 
Marko Ahl, toimitusjohtaja, Nivos Oy, puh. 019 68 991
Juha Voho, energiajohtaja, Nivos Energia Oy, puh. 019 68 991