GRI Indeksi

Vastuullisuusohjelma GRI Indeksi

Standardilauseke
(Statement of use)
Nivos raportoi vastuullisuustyönsä GRI Standardin mukaisesti ajanjaksolla 1.1.-31.12.2022.
Nivos Oy has reported in accordance with the GRI Standards for the period 1.1. – 31.12.2022
GRI 1: Foundation 2021 
GRI 2 Yleinen perussisältö (General Disclosures 2021)Linkki sisältöön ja mahdollinen kuvaus
Organisaatio ja raportointikäytännöt 
GRI 2-1 Organisaation perustiedotNivos on energian, veden ja verkkojen asiantuntija Mäntsälässä
GRI 2-2 Vastuullisuusraportointiin sisältyvät yhtiötNivos on energian, veden ja verkkojen asiantuntija Mäntsälässä
GRI 2-3 Raportointijakso ja –tiheys, yhteystiedotVastuullisuusraportointi ja raportin valmistelu, GRI Indeksi, Sisällysluettelo
GRI 2-4 Tietojen muutoksetMuutoksia vain jätelaskennassa: Jätteemme ovat pohjana uusille kiertotalouden ratkaisuille
GRI 2-5 Ulkoinen varmennusEi ulkoista varmennusta
Toiminnot ja työntekijät 
GRI 2-6 Toiminnot sekä arvoketjun ja muut liikesuhteetToimitusketjumme varmistavat turvalliset palvelut
GRI 2-7 TyöntekijätPidämme huolta ihmisistä
GRI 2-8 Palkansaajat ilman työsuhdettaEi ole
Hallinto ja johtaminen 
GRI 2-9 Hallintorakenne ja hallinnon kokoonpanoKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella
GRI 2-10 Korkeimman hallintoelimen valinta ja nimittäminenKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella
GRI 2-11 Korkeimman hallintoelimen puheenjohtajaKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella
GRI 2-12 Korkeimman hallintoelimen rooli vaikutusten hallinnan valvonnassaKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella
GRI 2-13 Vastuujako vaikutusten hallinnassaKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksellaJohtoryhmä vastaa Nivoksen vastuullisuusohjelmasta 
GRI 2-14 Korkeimman hallintoelimen rooli vastuullisuusraportoinnissaKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella
GRI 2-15 EturistiriidatKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella
GRI 2-16 Kriittisten huolenaiheiden viestintäKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksellaHenkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme.
GRI 2-17 Korkeimman hallintoelimen tietotaso kestävästä kehityksestäKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella
GRI 2-18 Korkeimman hallintoelimen suorituskyvyn arviointiKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella
GRI 2-19 PalkitsemisperiaatteetKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella
GRI 2-20 Palkitsemisen päätösprosessiKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella
GRI 2-21 Vuosittainen palkkionjakosuhdeKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella
Strategia, periaatteet ja käytännöt 
GRI 2-22 Kestävän kehityksen strategiaToimitusjohtajan alkusanat
GRI 2-23 SitoumuksetKestävän kehityksen tavoitteetNivoksen sitoumukset ja jäsenyydet
GRI 2-24 Sitoumusten toteutusJohtoryhmä vastaa Nivoksen vastuullisuusohjelmastaToimittajiemme vastuullisuusHenkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme.
GRI 2-25 Negatiivisten vaikutusten oikaisuprosessitHenkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluammeKorkein päätösvalta on Nivoksen hallituksellaJohtoryhmä vastaa Nivoksen vastuullisuusohjelmastaKuulemme sidosryhmiämme.
GRI 2-26 Ohjeistuksen hakemisen ja huolenaiheiden esittämisen tavatHenkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme
GRI 2-27 SääntöjenmukaisuusEi rikkomustapauksia
GRI 2-28 Jäsenyydet järjestöissäNivoksen sitoumukset ja jäsenyydet
Sidosryhmien sitouttaminen 
GRI 2-29 Lähestymistapa sidosryhmien sitouttamiseenKuulemme sidosryhmiämme
GRI 2-30 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstöKoko henkilökunta 100 % työehtosopimusten piirissä
GRI 3 Olennaiset aiheet (Material Topics 2021) Linkki sisältöön ja mahdollinen kuvaus
GRI 3-1 Olennaisten aiheiden määrittelyprosessiVastuullisuusraportointi ja raportin valmistelu
GRI 3-2 Olennaiset aiheetNivoksen toiminnan vaikutusarviointi 2022Vastuullisuuden painopisteet.
GRI 3-3 Olennaisten aiheiden hallintaJohtoryhmä vastaa Nivoksen vastuullisuusohjelmastaNivoksen toiminnan vaikutusarviointi 2022Kuulemme sidosryhmiämme.
GRI 200 Taloudelliset aiheetLinkki sisältöön ja mahdollinen kuvaus
GRI 201 Suorat taloudelliset vaikutukset 
GRI 201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminenTerve liiketoiminta
GRI 201-4 Valtiolta saadut avustuksetTerve liiketoiminta
GRI 203 Epäsuorat taloudelliset vaikutukset 
GRI 203-1 Merkittävät investoinnit infrastruktuuriinKunnan jakeluverkkojen vastuullisena toimijana saamme valtiolta tukea valittuihin hankkeisiimme 
GRI 205 Korruption torjunta 
GRI 205-2 Viestintä ja koulutus korruption torjunnan politiikoista ja käytännöistäHenkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme
GRI 205-3 Vahvistetut korruptiotapaukset ja tehdyt toimenpiteetEi tapauksia
GRI 300 YmpäristövastuuLinkki sisältöön ja mahdollinen kuvaus
GRI 302 Energia 
GRI 302-1 Organisaation oma energiankulutusEnergiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt
GRI 302-4 Energiankulutuksen vähentäminenEnergiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt
GRI 303 Vesi 
GRI 303-1 Vesi yhteisenä resurssinaNivos tuottaa Mäntsälän alueelle puhdasta vettä ja huolehtii jätevesien hallitusta hoidosta
GRI 303-2 Jätevesien vaikutusten hallintaJätevesien puhdistus ja käsittely
GRI 303-3 VedenottoVedentuotannon avainluvut: vesitaseNivos tuottaa Mäntsälän alueelle puhdasta vettä ja huolehtii jätevesien hallitusta hoidosta.
GRI 303-4 Veden poistoVedentuotannon avainluvut: vesitaseNivos tuottaa Mäntsälän alueelle puhdasta vettä ja huolehtii jätevesien hallitusta hoidosta.
GRI 303-5 Veden kulutusVedentuotannon avainluvut: vesitaseNivos tuottaa Mäntsälän alueelle puhdasta vettä ja huolehtii jätevesien hallitusta hoidosta.
Nivoksen omia mittareita 
Laskuttamattoman veden määräNivos tuottaa Mäntsälän alueelle puhdasta vettä ja huolehtii jätevesien hallitusta hoidosta
Veden laatutiedotNivos tuottaa Mäntsälän alueelle puhdasta vettä ja huolehtii jätevesien hallitusta hoidosta
JätevesiviemärivuotovedetNivos tuottaa Mäntsälän alueelle puhdasta vettä ja huolehtii jätevesien hallitusta hoidosta
GRI 305 Päästöt 
GRI 305-1 Suorat KHK-päästöt (Scope1)Energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt
GRI 305-2 Epäsuorat KHK-päästöt (Scope2)Energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt
GRI 305-5 KHK-päästöjen vähentäminenEnergiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt
GRI 306 Jätteet (2020) 
GRI 306-1 Jätteiden tuottaminen ja merkittävät jätteisiin liittyvät vaikutukset Jätteemme ovat pohjana uusille kiertotalouden ratkaisuille
GRI 306-2 Jätevaikutuksien hallintaJätteemme ovat pohjana uusille kiertotalouden ratkaisuille
GRI 306-3 Tuotettu jäteJätteemme ovat pohjana uusille kiertotalouden ratkaisuille
GRI 306-4 Hävitettävästä jätteestä kiertoonJätteemme ovat pohjana uusille kiertotalouden ratkaisuille
GRI 306-5 Hävitettävä jäte, tyypeittäin ja hävitystyypeittäinJätteemme ovat pohjana uusille kiertotalouden ratkaisuille
GRI 400 Sosiaalinen vastuuLinkki sisältöön ja mahdollinen kuvaus
GRI 401 Työllistäminen  
GRI 401-1 Uusien työntekijöiden palkkaaminen ja vaihtuvuus raportointikaudella  Pidämme huolta ihmisistä
GRI 401-2 Kokoaikaisten etuudet verrattuina määrä- tai osa-aikaisten etuuksiin Kaikilla samat etuudet
GRI 401-3 Vanhempainvapaat  Pidämme huolta ihmisistäTaulukko: vanhempainvapaat.
403 Työterveys ja -turvallisuus  
GRI 403-1 Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmäTyöntekijöidemme hyvinvointi näkyy asiakkaillemme korkealaatuisina tuotteina ja palveluina
GRI 403-2 Vaarojen tunnistaminen, riskiarviointi ja tapahtumien tutkintaTyöntekijöidemme turvallisuus kaiken keskiössä
GRI 403-3 TyöterveyshuoltoTyöntekijöidemme hyvinvointi näkyy asiakkaillemme korkealaatuisina tuotteina ja palveluina
GRI 403-4 Työntekijän osallistuminen, konsultointi ja viestintä työterveydestä ja –turvallisuudestaKoulutus ja viestintä
GRI 403-5 Työntekijöiden työterveys ja -turvallisuuskoulutusTurvallinen elämäKoulutus ja viestintä.
GRI 403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminenTurvallinen elämä
GRI 403-7 Liikesuhteisiin liittyvien vaikutusten estäminen tai lieventäminenEi tapauksia
GRI 403-8 Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän kattamat työntekijätKaikki työntekijät työterveyshuollon piirissä
GRI 403-9 TyötapaturmatTyösuojelutoiminta ja turvallisuusseurantaTaulukko: Työtapaturmat ja ammattitaudit.
GRI 403-10 AmmattitauditTyösuojelutoiminta ja turvallisuusseurantaTaulukko: Työtapaturmat ja ammattitaudit.
GRI 404 Kouluttaminen  
GRI 404-1 Työntekijöiden keskimääräiset koulutustunnit raportointiperiodilla per sukupuoli ja työntekijäryhmä  Henkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluammeTaulukko: Vuonna 2022 koulutuksiin osallistuminen
GRI 404-2 Ohjelmat työntekijöiden taitojen parantamiseksi Henkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme
GRI 404-3 Osuus työntekijäryhmistä, joiden kanssa käyty säännöllisesti kehityskeskustelu ja urasuunnitelma; sukupuolittain ja työtasoittain Henkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme
GRI 405 Monimuotoisuus ja tasa-arvo  
GRI 405-1 Monimuotoisuuden osuus yhtiön hallinnossa Pidämme huolta ihmisistäTaulukko: Johtoryhmän ja esihenkilöiden sukupuolijakaumat
GRI 406 Syrjimättömyys  
GRI 406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteetEi tapauksia; Syrjimättömyys on olennainen osa hyvinvoivaa organisaatiota
GRI 416 Asiakasturvallisuus  
GRI 416-1 Palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi  Asiakasturvallisuus on olennainen osa laadukasta palvelua
GRI 416-2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomuksetEi tapauksia
GRI 418 Asiakkaiden yksityisyydensuoja  
GRI 418-1 Toteutuneet valitukset koskien yksityisyydensuojaa tai henkilötietojen vuotoaEi tapauksia