Katsaus talouteen 2023

Haastava talousympäristö hidasti kannattavuuden kohentumista  

Nivos-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna hieman edellisvuodesta, mutta tulos jäi vaikeassa taloudellisessa toimintaympäristössä tappiolliseksi. Vaikka energiakriisi ja kustannusten nousu hidastivat taloutemme kohentumista, jatkoimme päättäväisiä toimia kohti parempaa kannattavuutta lähivuosina.  

Vuonna 2023 koko Nivos-konsernin liikevaihto oli 27,2 miljoonaa euroa ja tulos 424 000 euroa tappiollinen. Konsernin tuloksesta on eliminoitu yhtiöiden väliset sisäiset avustukset.  

”Energiakriisin jatkuminen alkuvuonna ja erittäin korkealle kohonnut inflaatio tekivät kuluneesta vuodesta haastavan, minkä seurauksena tuloksemme jäi alle odotetun. Tavoitteenamme oli kääntää toimintamme voitolliseksi jo viime vuoden aikana”, kertoo talousjohtajamme Helena Perämäki.  

”Tulostamme painoi alaspäin erityisesti ostamiemme polttoaineiden, palveluiden ja materiaalien kallistuminen.  Lisäksi kuluttajat ja yritykset jatkoivat energiansäästötoimia, mikä vähensi sähkönsiirron ja vesihuollon myyntituloja. Rakentamisen hidastuminen puolestaan näkyi uusien sähkö-, vesi-, kaukolämpö- ja valokuituliittymien tilausten vähenemisenä.”  

Liiketoiminnoistamme sähkönsiirto sekä valokuitu- ja tietoliikennepalvelut ylsivät voitolliseen tulokseen, mutta uusien liittymien kysynnän hiipumisen myötä niiden liikevaihto heikkeni hieman edellisvuodesta. Sama ilmiö näkyi vesi- ja kaukolämpöliiketoiminnoissamme sekä urakointipalveluissamme, joiden tulos jäi tappiolliseksi.  

”Venäjän aloittama hyökkäyssota ja energiakriisi ovat vaikuttaneet myös Nivoksen talouteen. Kaukolämmön tuotannossa olemme korvanneet datakeskuksen vähentynyttä hukkalämpöä kotimaisella pelletillä, maakaasulla ja polttoöljyllä, joiden hinnat ovat energiakriisin myötä kallistuneet.”   

Kasvun paikkoja hyödynnettävä yhteistyöllä  

Kustannusten nousun hillitsemiseksi jatkoimme jo aiemmin aloittamiamme säästötoimenpiteitä muun muassa kilpailuttamalla käyttämiämme ulkoisia palveluita. Nämä toimet vaikuttavat talouteemme myös seuraavien kahden vuoden aikana. Luovuimme myös kannattamattomista liiketoiminnoista myymällä sähkönmyynti- ja liikennekaasunmyyntiliiketoimintamme sekä omistusosuutemme Palopuron Biokaasu Oy:stä.     

Uudistetun strategiamme mukaisesti keskitymme kehittämään paikallisia sähkö-, vesi-, lämpö- ja tietoliikenneverkkojamme ja tarjoamaan parhaat ratkaisut arkeen ja yrittämiseen Mäntsälässä ja lähiseuduilla.  

”Toiminta-alueemme sijainti hyvien liikenneyhteyksien äärellä pääkaupunkiseudun kupeessa ja toimintavarma sähköverkkomme tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia kasvuun ja lisäarvon luomiseen omistajallemme. Niiden hyödyntäminen edellyttää meiltä määrätietoisuutta ja tärkeimpien kumppaneidemme yhteistyötä erityisesti maankäytössä ja kaavoituksessa”, Helena arvioi.  

Investoimme huoltovarmuuteen Mäntsälässä ja lähiseuduilla  

Investointimenomme vuonna 2023 olivat yhteensä 4,4 miljoonaa euroa, joista aineellisia investointeja oli 4,2 miljoonaa euroa ja aineettomia 200 000 euroa. Kohdistimme pääosan aineellisista investoinneistamme alueellisen huoltovarmuuden parantamiseen: rakensimme säävarmaa sähköverkkoa ja valokuituverkkoa sekä saneerasimme vesi- ja viemäriverkostoa. Näin varmistamme, että asiakkaamme saavat sähköä, puhdasta vettä, lämpöä ja toimivan nettiyhteyden kaikissa tilanteissa.  

”Olemme aiempina vuosina investoineet jo melko paljon säävarmaan sähköverkkoon ja vesijohtoverkostoon. Siksi verkostojen kunto toiminta-alueellamme on suhteellisen hyvällä tasolla eikä niihin viime vuonna kohdistunut merkittäviä investointitarpeita. Pyrimme hillitsemään investointimenojamme ja onnistuimme säästämään niissä 200 000 euroa budjettiin nähden”, Helena toteaa.  

Helena Perämäki
Nivos-konsernin talousjohtaja