Lauren opiskelijoita Nivoksen myyntipisteellä tekemässä tutkimusta

Syvempää asiakasymmärrystä Laurean opiskelijoiden avulla

Uudellamaalla toimivan ammattikorkeakoulu Laurean ja Nivoksen välinen avainkumppanuus solmittiin maaliskuussa 2022. Meille Nivoksella oppilaitosyhteistyöt ovat tärkeä tapa kannustaa nuoria työelämään, ja tarjota myös opiskeluiden alkuvaiheessa oleville nuorille ensikosketus vauhdilla kehittyvään energia-alaan. 

Kesällä 2022 Laurean opiskelijat jalkautuivat Mäntsälän haja-asutusalueiden ruokakauppoihin ja keskustan kesätorille kysymään paikallisilta, minkälaisia energiansäästötekoja he tekevät ja mitä ajatuksia Nivos paikallisissa herättää.

Kesällä 2022 järjestetyssä Nivoksen ja Laurean kehittämisprojektissa kerättiin tietoa Nivoksen asiakkaiden kokemuksista ja kyseltiin toiveita tulevaisuuden palveluiden suhteen. Onnistuneen projektin tuloksena kerättiin lähes 340 hyödyllistä vastausta ja 40 tarjouspyyntöä.

”Olemme huomanneet, että moni paikallinen ei vieläkään tarkalleen tiedä, mitä kaikkea me Nivoksella teemme. Siksi halusimme startata kehittämisprojektin, jossa pääsemme kuulemaan asiakasta ja samalla kertomaan enemmän Nivoksen tarjonnasta”, kertoo Nivoksen myyntipäällikkö Iikka Laurikainen. 

Projektissa oli mukana viisi Laurean liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen opiskelijaa, jotka kyselivät opastuspisteillä muutaman viikon ajan paikallisten mielipiteitä arkisista energiaa säästävistä teoista. Tavoitteena oli lisätä Nivoksen tunnettuutta ja kertoa lisää Nivoksen ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista.

Käytännön oppia opiskelijoille, arvokasta tietoa Nivokselle 

Projektin tuloksena kerättiin lähes 340 antoisaa energiansäästöön ja lämmitysmuodon valintaan liittyvää vastausta sekä 40 tarjouspyyntöä. Vastausten mukaan arjessa suosituimmat energiansäästötavat ovat turhien laitteiden ja valojen sammuttelu, asunnon lämpötilan laskeminen ja vedenkulutuksen vähentäminen. Nivoksen palveluista etenkin aurinkopaneelit kiinnostivat.

”Yhteistyö Nivoksen kanssa sujui oikein hyvin. Saimme tiimin kanssa apua ja vastauksia kysymyksiin aina kuin tarvitsi. Tuntui, että työtämme arvostettiin”, kertoo Laurean opiskelija Ira Jormalainen, joka oli mukana projektin suunnittelussa ja varsinaisessa asiakastyössä opastuspisteillä.

Projekti oli Jormalaiselle ensimmäinen laatuaan, ja oppia kertyi niin asiakaspalvelusta kuin markkinoinnista ja brändityöstä. Nivos veti yhteiset suunnittelutapaamiset ja rakensi varsinaiset opastuspisteet. Työn tuloksia perattiin yhdessä oppilaiden kanssa ja koko toimintamalli konseptoitiin mahdollista uudelleen toteutusta varten.

”Laurean kanssa tehdyt projektit ovat olleet tosi onnistuneita. Me Nivoksella pyrimme ohjaamaan oppilaita tarpeen mukaan ja antamaan konkreettista tukea. Olen itsekin ammattikorkeakoulun käynyt ja tiedän kokemuksesta, miten tärkeää on päästä tekemään itsenäisesti ja oppimaan käytännössä – ja samalla olla hyödyksi oikealle yritykselle”, Laurikainen sanoo. 

Ihania ihmisiä ja hedelmällisiä keskusteluja

Kentälle jalkautuneet opiskelijat saavat Laurikaiselta vuolasta kiitosta luontevasta jutustelusta asiakkaiden kanssa ja jämptistä otteesta hankkeeseen.

”Projekti opetti lähestymään ihmisiä reippaammin”, kertoo myös Jormalainen. ”Saimme keskustella pitkiäkin keskusteluita energiasta ja kaikesta muustakin ihmisten kanssa. Parasta oli, kun sai aikaan hyvän keskustelun ja tapasi ihania ihmisiä, ketkä olivat aidosti kiinnostuneita aiheesta.”

Opiskelijoille Nivos näyttäytyi projektin myötä vastuullisena energiayhtiönä. Myös ihmisten mielessä Nivos osoittautui luotetuksi, vastuulliseksi toimijaksi. Vaikka tunnettuudessa on yhä työsarkaa, Nivoksen tunnistaneilla ihmisillä oli paljon hyvää sanottavaa.

”Oli mielenkiintoista perehtyä erilaisiin energian tuotantotapoihin ja vähähiilisiin ratkaisuihin. Energia-alan houkuttelevuus lisääntyi ehdottomasti!”, Jormalainen summaa.

<< Palaa takaisin

<< Tutustu Nivoksen vuoteen 2022