Ojalan pohjavesialueen geologista rakennetta tutkitaan yhteishankkeella

Nivoksen, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteishankkeessa tutkitaan Mäntsälän Ojalan pohjavesialueen geologista rakennetta. Hanke käynnistyy syksyllä 2022. GTK tekee maastokartoituksia, maatutkaluotauksia, painovoimamittauksia, kairauksia ja pohjaveden havaintoputkien asennuksia. Maastokartoitukset ja maatutkaluotaukset alkavat viikolla 42.

Pohjavesialueen geologisilla rakennetiedoilla edesautetaan vedenhankinnan, pohjaveden suojelun ja maankäytön yhteensovittamista. ”Maastossa tehtävistä tutkimuksien tuloksista saadaan mallintamalla tarkennettua tietoa pohjavesialueen kallionmuodostumista, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista.” kertoo GTK:n projektipäällikkö Tuire Valjus.

”Ojalan pohjavesialue on merkittävä vedenhankinnan kannalta. Alueella on Ojalan vedenottamo, josta tulee puolet Mäntsälän juomavedestä. On tärkeää saada tarkempaa tietoa pohjavesialueesta huomioiden Ojalan alueen tuleva kehittyminen. ” toteaa Nivoksen johtaja Kimmo Rintamäki.

”Uudenmaan alueella on tehty useita pohjavesialueiden geologisia rakenneselvityksiä. Hienoa, että Mäntsälästäkin saadaan tarkkaa tutkimustietoa Ojalan pohjavesialueesta.” kertoo ylitarkastaja Heini Loikkanen Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Maastokartoitukset aloitetaan lokakuussa

Lokakuussa aloitetaan maastokartoitukset  ja maatutkaluotaukset. Keväällä 2023 tehdään pohjavesiputkien ja kairauspisteiden asennukset. Tutkimusraportti valmistuu kesällä 2023.

Painovoimamittauksella selvitetään kalliopinnan korokuvaa herkän vaa’an gravimetrilaitteen avulla. GTK:n tutkijat kulkevat maastossa mitaten gravimetrilaitteella ennakkoon suunnitellun reitin mukaan. Gravimetri mittaa maan vetovoimakentän suuruutta, jossa voidaan havaita maaperän paksuuseroja ja kalliopinnan korkeutta. Maatutkaluotauksella saadaan profiilitietoa maaperän rakenteesta, jopa 30 metrin syvyydeltä tiedot kalliopinnan korkokuvasta, pohjaveden pinnan tasosta, maalajien laadusta ja maaperäkerrosten rakenteesta. Maatutkaa vedetään autolla tai mönkijällä teitä pitkin. 

”Pohjavesipinnan tasoa selvitetään olemassa olevista pohjaveden havaintoputkista ja aikaisempien tutkimusaineistojen avulla. Aineistojen täydentämiseksi Ojalan pohjavesialueella asennetaan viisi uutta pohjaveden havaintoputkea kairaamalla. Kairaukset tekee GTK:n alihankkija keväällä 2023. ” toteaa Tuire Valjus GTK. 

”Me Nivokselta lähestymme etukäteen kirjeitse maanomistajia, joiden maille on suunnitteilla asentaa pohjaveden havaintoputki kairaamalla. Kirjeessä kerromme tarkemmin toteutuksesta ja tutkimusluvista.” kertoo Kimmo Rintamäki.

Ojalan pohjavesialue

  • luokiteltu I luokan pohjavesialueeksi. I luokkaan kuuluu vedenhankintaan tärkeät pohjavesialueet
  • pinta-ala reilu 3 km2, josta noin 1 km2 pohjaveden muodostumisaluetta
  • alueella sijaitsee Ojalan vedenottamo, joka tuottaa vettä noin 1000 m3/vrk eli puolet mäntsäläläisten vedestä.

Lisätiedot

  • Kimmo Rintamäki, toimitusjohtaja, Nivos Vesi ja Lämpö Oy
  • Tuire Valjus, projektipäällikkö, Geologian tutkimuskeskus, puh. 040 540 5265
  • Heini Loikkanen, ylitarkastaja, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0295 021 229

<< Palaa takaisin

<< Tutustu Nivoksen vuoteen 2022