Ojalan pohjavesialueella tehdään painovoimamittauksia

Nivoksen, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteishankkeessa tutkitaan Mäntsälän Ojalan pohjavesialueen geologista rakennetta.

Hanke käynnistyi syksyllä 2022. Tänä keväänä on tehty pohjaveden havaintoputkien asennukset Ojalan pohjavesialueelle.

Seuraavaksi käynnistyvät maastossa tehtävät painovoimamittaukset, joilla selvitetään kalliopinnan korokuvaa herkän vaa’an gravimetrilaitteen avulla. GTK:n tutkijat kulkevat lähiviikkojen aikana maastossa mitaten gravimetrilaitteella ennakkoon suunnitellun reitin mukaan.

Gravimetri mittaa maan vetovoimakentän suuruutta, jossa voidaan havaita maaperän paksuuseroja ja kalliopinnan korkeutta. Lisäksi pohjaveden havaintoputkista mitataan pohjaveden vesipinnat.

Maastokartoituksista ja -mittauksista GTK laatii mallintamalla tarkennettua tietoa pohjavesialueen kalliomuodostumista, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista. 

Ojalan pohjavesialue

  • luokiteltu I luokan pohjavesialueeksi. I luokkaan kuuluu vedenhankintaan tärkeät pohjavesialueet
  • pinta-ala reilu 3 km2, josta noin 1 km2 pohjaveden muodostumisaluetta
  • alueella sijaitsee Ojalan vedenottamo, joka tuottaa vettä noin 1000 m3/vrk eli puolet mäntsäläläisten vedestä.

Lue myös hankkeesta kertova tiedotteemme 19.10.2022: Ojalan pohjavesialueen geologista rakennetta tutkitaan yhteishankkeella