Toimitusjohtajan katsaus 2023

Teemme työtämme paikallisten menestyksen eteen

Toimintaympäristömme sähkön, lämmön ja veden parissa on muuttunut merkittävästi ja pysyvästi. Vuoden 2023 aikana me Nivoksella olemme tasapainoilleet pitkäjänteisen kehitystyömme ja toisaalta markkinoiden tuoman paineen kanssa – olosuhteisiin nähden onnistuneesti.  

Positiivista on se, että hallitsemme ja ennakoimme aiempaa paremmin energian käyttöä niin alan toimijoina kuin yksilöinä. Suomessa ja myös meillä Nivoksella investoidaan määrätietoisesti kohti päästötöntä ja omavaraista energiantuotantoa. Toisaalta energiamarkkinoita haastaa yhä taantuma ja erityisesti sähkön hintojen vaihtelu.  

Nivoslaiset ovat tehneet omalla tontillaan työtään ammattiylpeydellä ja hyvällä meiningillä. Arvokkaan asiantuntijuuden lisäksi meiltä löytyy lämpöä ja empatiaa, ja toivomme että tämän meistä myös huomaa.   

Olemme paikallinen, kuntalaisten omistama yritys, ja teemme työtämme kunnan ja paikallisten asukkaiden sekä yritysten menestyksen eteen. Vuoden 2023 aikana onkin ollut ilo osallistaa koko henkilöstömme menestyssuunnitelmamme laatimiseen seuraaville vuosille. Mäntsälän vetovoiman lisääntyessä ja koko yhteiskunnan sähköistyessä näemme potentiaalia vahvaan kasvuun.  

Lisää toimintavarmuutta lämmön, veden ja sähkön jakeluun   

Vuonna 2023 olemme suunnitelmallisesti vahvistaneet sähköverkkomme huoltovarmuutta kaivamalla sähkölinjojamme maan alle suojaan myrskyiltä sekä kehittämällä verkon automaatiota. Tämän ansiosta sähkönjakelun keskeytysajat ovat toiminta-alueellamme valtakunnan matalimmalla tasolla. Maahan on kaivettu myös nopeita verkkoyhteyksiä lähes 150 kilometrin edestä, kun valokuitua on vedetty koteihin ja kiinteistöihin.  

Järvelän sähköaseman laajennuksen valmistuminen on ollut yksi tärkeä etappi toimitusvarmuuden parantamisessa Järvelässä, Kärkölän kirkonkylässä, Marttilan kylässä sekä Hikiällä, Hausjärvellä, Herralassa ja Orimattilassa. Ojalan pohjavesialueella tehdyn tutkimuksen ansiosta taas voimme taata paikallisille jatkossakin taatusti puhdasta talousvettä.  

Erityisen ylpeitä olemme siitä, että vuonna 2023 lisäsimme merkittävästi päästötöntä energiantuotantoamme. Alkuvuodesta käyttöönotettu biolämpölaitoksemme oli tärkeä askel kohti uusiutuvan energian käytön lisäämistä. 2,4 miljoonalla Kapulin biolämpölaitos oli suurin yksittäinen investointimme koko vuoden aikana. Biolämpölaitos tuottaa nyt noin kolmanneksen Mäntsälän keskustan kaukolämpöverkon energiasta. Tavoitteemme tuottaa täysin päästötöntä kaukolämpöä vuoteen 2028 mennessä näyttää nyt täyttyvän aikataulussa.   

Rakennamme kestävää huomista paikallisia palvellen 

Vaikka olemme kohdanneet haasteita, olemme samalla myös tarttuneet rohkeasti mahdollisuuksiin, jotka ovat vahvistaneet asemaamme paikallisena energiayhtiönä. Luovuimme kaasun ja sähkön myynnistä, ja keskitymme nyt ydintoimintaamme sähkö-, vesi-, lämpö- ja tietoliikenneverkkojen kehittäjänä. Paikallisille tarjoamme vastuullisia energiaratkaisuja aina ilmalämpöpumpuista ja aurinkopaneeleista sähköautojen latauspisteisiin.  

Asiakkaidemme tyytyväisyys on huoltovarmuuden rinnalla yksi ydintehtävistämme. Asiakkaidemme positiiviset palautteet lämmittävät etenkin aikana, jona olemme joutuneet nostamaan pitkän harkinnan jälkeen joitakin asiakasmaksuja. Olemme hyvin kiitollisia siitä ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä, jota olemme kohdanneet.  

Haluan kiittää myös omistajaa ja hallitusta saamastamme vahvasta tuesta. Päämääränämme on toimia paikallisena palvelevana energiayhtiönä pitkään tulevaisuudessa ja edistää osaltamme Mäntsälän kunnan tavoitetta hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä.  

Yhdessä rakennamme kestävää huomista. Kiitos, että olette mukana matkallamme!  

Marko Ahl  

Nivos-konsernin toimitusjohtaja