Hallituksen puheenjohtajan katsaus 2022

Paikallinen energiayhtiö pitää huolta kuntalaisistaan 

Kun maailma ympärillämme velloo, turvaa ja jatkuvuutta haetaan läheltä. Meille kuntalaisille paikallisen energianjakeluyhtiön luotettava toiminta ja inhimillinen asiakaspalvelu nousivat vuonna 2022 aiempaakin tärkeämmiksi tekijöiksi. Loppupeleissä asiakkaille tärkeintä on, että sähköä, lämpöä, verkkoa ja vettä riittää. Ja niitä onneksi riitti.

Kulunut vuosi onkin haasteistaan huolimatta kirkastanut Nivoksen merkitystä paikallisena yhtiönä. Maailman digitalisoitumisen ja energiamarkkinoiden murroksen seurauksena kuntaomisteisia energiayhtiöitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa siihen, että perushyödykkeet voidaan siirtää vastuullisesti huollettuja verkkoja pitkin asiakkaille. Siihen tarvitaan nimenomaan paikallista läsnäoloa ja osaamista. 

Vuonna 2022 Nivokselle tärkeää vihreää siirtymää vauhditti erityisesti Kapulin biolämpölaitoksen rakentaminen, joka lisää merkittävästi paikallisen, puhtaan kaukolämmön tuotantoa. Se, että pellettilaitos ei tyypillisten suurten hankkeiden lailla viivästynyt vaan saatiin tuotantovalmiuteen lähes ajallansa, kertoo paljon nivoslaisten operatiivisesta osaamisesta. 

Vetovoimainen Mäntsälä tarvitsee Nivosta

Nivosta tarvitaan paitsi sujuvaan arkeen, myös koko kunnan kasvuun. On hienoa voida kertoa Mäntsälään tulijoille, että meillä toimii paikallinen energiayhtiö, joka toimittaa yhdeltä luukulta kaiken tarvittavan. Uusien yritysten on helppo tulla Mäntsälään, jossa yrityskehitys, kuntakaavoitus ja Nivos pelaavat jouhevasti yhteen. Tämä paketti tuo kilpailuetua, jota moni kunta ei pysty tarjoamaan. Todisteena tästä on Mäntsälän vauhdilla kehittyvä teollisuustoiminta.

Energia-asioita ei hoideta kvartaalitaloudella, vaan pitkäjänteisellä maltilla. Omistajan ja hallituksen näkökulmasta Nivos on kehittynyt kuluneen vuoden aikana strategisesti oikeaan suuntaan. Tehdyt päätökset biokaasusta ja sähkönmyynnistä luopumisesta ovat osa kestävää liiketoimintaa. Valtakunnallisella mittakaavalla Nivos on yhä oman kokoluokkansa edelläkävijä. Joskus se vaatii myös rohkeutta suunnanmuutoksiin.

Hallituksen taholta haluan kiittää nivoslaisia siitä, että he ovat vaikeankin vuoden aikana jaksaneet tehdä töitä paikallisten hyvinvoinnin eteen. Nivoslaiset voivat olla ylpeitä ammattitaidostaan! Kiitos kuuluu myös omistajille ja hallituksen jäsenille. Yhtiön etua on edistetty luottamuksen hengessä niin kunnanjohdon kuin hallituksenkin puolesta.

Kuten minkä tahansa yhtiön, myös Nivoksen menestys mitataan lopulta sen tuloksentekokyvyssä. Kuntaomisteisena yhtiönä Nivoksen etu on sen kyky käyttää saatu tuotto vastuullisesti kuntalaisten ja kotikunnan tarpeisiin.

Tältä pohjalta meillä on hyvät valmiudet vetovoimaisen Mäntsälän kehittämiseen! 

Kalevi Heinonen 
hallituksen puheenjohtaja

<< Palaa takaisin

<< Tutustu Nivoksen vuoteen 2022