Tukemassa vastuullista yhteiskuntaa ja yritystoimintaa

Nivos on energian, veden ja verkkojen asiantuntija Mäntsälässä

Nivos on Mäntsälän kunnan omistama monialayhtiö, jossa yhdistyy monipuolinen liiketoiminta: energia, energia- ja lämmitysratkaisut, sähköverkko, tietoliikenne sekä vesihuolto. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Mäntsälässä, mutta palveluita toimitetaan Uudenmaan alueelle, Päijät-Hämeen eteläpuolelle sekä osiin Kymenlaaksoa.

Nivos-konsernin muodostavat Nivos Energia Oy ja Nivos Vesi ja Lämpö Oy sekä uudet 2019 perustetut yhtiöt Nivos Palvelut Oy ja Nivos Verkot Oy. Nivos Energia Oy:ssä ovat sähkönmyynti, kaasun myynti sekä netti- ja tv palveluiden liiketoiminta. Nivos Vesi ja Lämpö Oy vastaa vesihuolto- ja kaukolämpöliiketoiminnoista. Nivos Palvelut Oy tuottaa käyttö-, projektointi- ja asennuspalveluita sekä energiaratkaisuja. Nivos Verkot Oy vastaa sähkö-, kaasu- ja kuituverkoista.

Kuva: Nivos-konsernin omistusosuudet. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana (avautuu uuteen välilehteen)

Edelläkävijänä monissa yhteiskunnan kestävän kehityksen hankkeissa

Kestävän kehityksen mukainen toiminta on tärkein valintamme ja strateginen tavoitetilamme. Panostamme kattavasti kaikkiin siihen kuuluviin osa-alueisiin, kuten ekologisen jalanjäljen pienentämiseen. Tästä osoituksena olemme olleet vuosia edelläkävijöiden joukossa allekirjoittamassa energiatehokkuussopimuksia ja edistämässä kumppanien sekä asiakkaiden kanssa uusien puhtaiden energiaratkaisujen innovointia. Kestävää kehitystä edistävien sopimusten allekirjoittaminen ja tavoitteista kertominen ovat myös lisänneet asiakkaidemme tietoisuutta energiatehokkuuden tärkeydestä. Vastuullisesti laaditut sopimukset vaikuttavat nykyisin kaikkien toimintojemme valintoihin, ja meidän valintamme puolestaan siihen, millainen elinympäristö meillä tulevaisuudessa on.

Kestävän kehityksen mukaiset investointimme ovat mahdollistaneet sähköverkkoliiketoimintaamme vähentämään verkon häiriöitä, päästöjä ja häviöitä. Investoimme vuosien 2018–2022 aikana sähköverkkoon noin 20 milj. €.

Asiakkaan kokemien sähköhäiriöiden määrä on vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Positiivisella kehityksellä on suuri merkitys yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Esimerkiksi jokaisen teollisuusyrityksen kokema sähkökatko aiheuttaa tuotantokeskeytyksen, raaka-ainehukkaa ja ylimääräistä työtä. Jokaisella estetyllä sähkökatkolla on taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia.

Säävarma sähköverkko syntyy uudistuksilla ja investoinneilla

Uusimme sähköverkkoamme säävarmaksi kaapeloimalla tarkkaan valittuja kohteita. Kaapeloimme vuosittain n. 20 km keskijännitejohtoja ja 10 km pienjännitejohtoja. Kaapelointi parantaa merkittävästi käyttövarmuutta ja vähentää asiakkaiden kokemia häiriöitä. Samalla verkoston häviöt vähenevät, kun pääsemme optimoimaan kaapelien koon, reitit ja puistomuuntamoiden sijoituspaikat. Kaapeloinnin myötä sähköpylväät häviävät maisemasta, ja pylväiden tuottamat CCA-kyllästeestä johtuvat päästöt poistuvat ilmakehästä. Investoimme vuosien 2018–2022 aikana säävarmaan sähköverkkoon noin 12 milj. €.

Verkkoinvestoinnit luovat häviöenergiasäästöä vuodessa 131 000 kWh

FLIR lyhentää keskeytysaikoja

Yhtenä suurimmista kestävän kehityksen mukaisista valinnoista olemme ottaneet Nivoksella toisena yhtiönä maailmassa käyttöön FLIR-toiminnallisuuden sähköverkon vikojen rajauksessa lyhentääksemme sähkönjakelun keskeytysaikoja ja vähentääksemme asentajien ajokilometrejä vianrajauksessa. FLIR (Fault Location, Isolation and Restoration) paikantaa ja erottaa suurjänniteverkon vian kauko-ohjattavien erottimien avulla ja palauttaa sähköt automaattisesti verkon terveille osille varasyöttöyhteyksillä. Näin sähkökatkon laajuus saadaan nopeasti pienennettyä, ja suurelle osalle asiakkaista sähköt saadaan palautettua välittömästi. Aikaisemmin meillä ja valitettavasti monessa muussa yhtiössä vielä tänäkin päivänä vianrajaus on tapahtunut asentajien toimesta maastossa manuaalisesti, jolloin jokaista vikaa kohden on saattanut kertyä pahimmillaan useita satoja ajokilometrejä. Investoimme vuosien 2018–2022 aikana älykkääseen sähköverkkoon noin 500 000 €.

FLIR säästää vuodessa ajokilometrejä 10 000 km

Kuva: Sähköverkon odottamattomat keskeytykset. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana (avautuu uuteen välilehteen).

Varma sähkönjakelu vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Nivoksella on mahdollisuus olla aktiivisesti mukana ympäristöystävällisemmässä energiamaailmassa yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa. Monipuolisen ja avoimen yhteistyön avulla kehitämme markkinoille tulevaisuuden tuotteita ja palveluita. Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa tekemisessämme mahdollistaa tehokkuuden parantamisen nykyisissä toimintamalleissa ja parantaa vahvaa yrityskuvaa.

Laajentuva valokuituverkko vastaa tulevaisuuden tarpeisiin

Olemme laajentaneet valokuituverkkoamme kuluneen vuoden aikana muun muassa Hausjärven Oitin alueen asukkaiden iloksi. Etätyön ja -opiskelun lisääntymisen sekä viihdepalveluiden kasvavan käytön myötä toimivasta nettiyhteydestä on tullut arjen perusasia veden, sähkön ja lämmön rinnalle. Haluamme turvata asiakkaidemme sujuvan arjen, joten jatkamme tulevaisuudessakin valonnopeiden liittymien rakentamista ja toimittamista uusille alueille.

Valokuituliittymä on nykyaikainen ja turvallinen vaihtoehto, jonka tiedonsiirtokyky on ylivoimainen muuhun tekniikkaan verrattuna. Valokuituyhteydet kykenevät vastaamaan kasvaviin tietoliikennetarpeisiin luotettavalla nopeudella nyt ja tulevaisuudessa.

Valokuidun saatavuus toiminta-alueellamme varsinkin taajamissa on hyvä, verkkomme ulottuu Haarajoelta Kärkölään ja Hennaan sekä Askolan rajalta aina Oittiin saakka. Laajennamme valokuituverkkoa kysynnän mukaan enenevässä määrin myös haja-asutusalueilla. Sähköverkon maakaapeloinnin yhteydessä asennamme myös valokuitukaapelia, vaikka sitä ei heti otettaisikaan käyttöön. Näin varmistamme, että uusien valokuituliittymien asentaminen ja verkon rakentaminen on tulevaisuudessakin mahdollisimman nopeaa ja edullista.

Hukkalämmön hyödyntäminen tehostaa kaukolämmön kilpailukykyä

Mäntsälässä toimii aidosti tehokas palvelinkeskus, joka keskittyy hukkalämmön eliminoimisen sijasta sen muuntamiseen hyödylliseen muotoon. Palvelinkeskuksen tuottaman lämmön talteenotto laskee  ylläpitokustannuksia sekä kaukolämmön maakaasutarvetta. Kaukolämmön tuotanto datakeskuksen hukkalämmöstä muodostaa noin 65 % pienemmän hiilijalanjäljen verrattuna vastaavan määrän tuottamiseen maakaasun avulla. Maakaasun tarve on lämmön kierrättämisen myötä laskenut 70 %. Tästä hankkeesta voitimme myös Vuoden Ilmastoteko -palkinnon vuonna 2016, lisätietoja aiheesta löydät täältä.

Myös tavallinen kuluttaja hyötyy yhteistyöstä. Maakaasun hinta on noussut koko 2000-luvun ajan, ja tahti on kiristynyt vuoden 2021 aikana. Lämmön kierrättämisen kautta parannamme kaukolämmön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Datakeskusta on laajennettu, joten voimme vastaavasti kasvattaa hukkalämmön talteenottokapasiteettia vielä merkittävästi. Lämmöntalteenotto ja siirtäminen kaukolämpöverkostoon on mahdollistanut kuluttajahintojen laskemisen jo kaksi kertaa.

Hukkalämpöä saadaan palvelinkeskuksesta reilun tuhannen omakotitalon lämmittämiseen vaadittava määrä.

Lämmöntalteenottolaitoksen laajennuksella maakaasun tarvetta alemmas

Kapulin lämmöntalteenottolaitosta laajennettiin vuoden 2021 aikana, kun laitokselle hankittiin lämpöteholtaan noin 900 kW:n lämpöpumppu. Uusi lämpöpumppu vähentää kaukolämmön maakaasun käyttöä arviolta noin 2,5 GWh vuodessa. Samalla kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt pienentyvät arviolta 400 tonnilla vuodessa. Hankkeeseen saatiin Business Finlandilta energiatukea, joka kattaa 20 % investointikustannuksesta. Lämmön alkuperän virallinen todentaminen on tullut velvoittavaksi vuoden 2021 jälkeen, joten vuonna 2022 haemme kierrätetylle lämmöllemme alkuperätakuita. Muutos mahdollistaa fossiilivapaan matalalämpöisen kaukolämmön tarjoamisen asiakkaillemme.

Energiamurros ja siirtyminen yhä voimakkaammin fossiilittomaan datahukkalämpöön mahdollisti vanhan kaasulämpökeskuksen purkamisen Mäntsälänjoen varrelta. Lämpökeskuksen purkutöissä laitoimme periaatteidemme mukaisesti kestävän kehityksen ykkössijalle. Tutkimme maaperän, purimme rakenteet sekä ennallistimme alueen – tietysti kierrätystä unohtamatta.

Vastuullinen ja kustannustehokas kaukolämpö

Lämpölaitoksien kaasun hankinta Nivoksen kautta päättyi vuoden 2021 lopussa, kun kaasunmyyntiliiketoiminta myytiin. Kaasun hankinta kilpailutettiin uusilla toimijoilla ja Suomen Kaasuenergia Oy valittiin uudeksi kaasun toimittajaksi.

Maakaasun hinta nousi syksyllä 2021 poikkeuksellisen korkealle tasolle ja samaan aikaan alkoivat energia-alan globaali myllerrys. Kaasun, sähkön ja öljyn kysynnän kasvaminen aiheutti polttoaineiden hintapiikin yhdessä geopolitiikan epävakauden kanssa. Tämän vuoksi kaukolämmön polttoaineiden hankintakustannukset pääsivät karkaamaan ja kehitys näkyi kaukolämmön tuloksessa. Sähkön hankinta vuosille 2022–2024 on suojattu. Kuitenkin vuoden 2022 ensimmäinen vuosineljännes on vielä korkean sähkön hinnan kautta, mutta sen jälkeen sähkön hinnan taso saadaan vakautettua.

Ajantasaisemmat vesilaskut ja sujuvampi arki – asensimme asiakkaillemme etäluettavat vesimittarit

Olemme vaihtaneet noin puolet vesiasiakkaiden vesimittareista etäluettaviksi malleiksi ja loput tullaan vaihtamaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. Mittareiden nykyaikaistamisen myötä asiakkaiden vesilaskutus muuttuu ajantasaisemmaksi ja täsmällisemmäksi. Etäluettavat mittarit mahdollistavat myös vedenkulutuksen reaaliaikaisen seurannan.

Veden automaation uudistus varmistaa häiriöttömän vesihuollon

Vuonna 2019 käynnistyi vedentuotannon automaation uudistaminen. Uudistuksella parannettiin veden hankinnan ohjausta, verkoston hallintaa ja kulutuksen ennustettavuutta. Nykyaikaisella vedenkulutuksen seurannalla ja raportoinnilla vuodot havaitaan herkemmin. Tavoitteena on varmistaa vedentuotannon häiriötön toiminta pitkälle tulevaisuuteen.

Jätevesipumppaamoiden automaatiouudistus aloitettiin vuonna 2021 ja saatetaan loppuun vuoden 2022 alkupuoliskolla. Uudistuksella parannetaan pumppaamoiden kokonaiskuvan hallintaa ja raportointia. Uuden automaation avulla pystymme havainnoimaan pumppuviat ja tukkeumat entistä nopeammin ja näin vähentämään jäteveden ylivuotoja ympäristöön.

Jätevedenpuhdistamon automaatiouudistuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 2021 ja uudistus on tarkoitus saada valmiiksi vuosien 2022 ja 2023 aikana. Uudistuksella tähdätään toimintavarmuuden parantamiseen ja prosessin optimointiin. Tavoitteena on tehostaa prosessin säätöä ja energiatehokkuutta, optimoida kemikaalien annostusta sekä parantaa raportointia ja toimintavarmuutta. Uudet automaatiot täyttävät tämän päivän kyberturvallisuusvaatimukset. Automaatiouudistukset toteuttaa suomalainen perheyritys Insta Automation Oy, jolla on kattavat referenssit vesihuoltosektorilta. Automaatioiden suunnittelusta ja projektin valvonnasta vastaa FCG Finnish Consulting Group Oy.

Automaatiouudistuksen myötä varmistamme vesihuollon häiriöttömän toiminnan pitkälle tulevaisuuteen. 

Yhteistyöllä pohjavesien ja vesistöjen suojelua

Pohjavesien suojelu ja tarkkailu on elinehtomme hyvälaatuisen talousveden turvaamiseksi tulevaisuudessakin. Mäntsälässä on käynnistynyt pohjavesialueiden seurantatyöryhmä, jossa seurataan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien ajantasaisuutta, pohjavesialueilla toteutettavia suojelutoimenpiteitä, pohjavesiriskejä sekä edistetään pohjaveden yhteistarkkailua. Työryhmään osallistuu Nivoksen lisäksi Mäntsälän kunta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Uudenmaan ELY-keskus. Ryhmän koollekutsujana toimii Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Mäntsälän Sälinkään teollisuusalueella on jatkettu vanhan romuttamotontin puhdistustyötä. Vuonna 2021 puhdistaminen keskittyi pohjaveden in situ -puhdistamiseen. Tontti sijaitsee Ojalan pohjavesialueella, joka on merkittävä talousveden lähde Mäntsälässä ja lähellä Ojalan vedenottamoa. Riskikohteen kunnostamisella varmistetaan, että Ojalan pohjavesialue säilyy tulevaisuudessakin tärkeänä vedenottoalueena. Yhteishankkeeseen osallistuvat Pirkanmaan ELY-keskus, Mäntsälän kunta ja Nivos.

Nivos on tukenut vesistötalkkarihanketta vuodesta 2019 lähtien. Hankkeessa edistetään muun muassa Musti- ja Porvoonjoen vesistöjen tilaa, virkistyskäyttöä, luonnon monimuotoisuutta ja kalataloutta. Lisäksi hankkeessa tehdään ympäristökasvatusta alueen lapsille ja nuorille sekä opastetaan alueen asukkaita ja toimijoita vesienhoitoon liittyvissä asioissa. Jokitalkkaritoiminta keskittyy virtavesikunnostusten ja kalateiden toteuttamiseen, kalastuksen valvontaan, kalaistutuksiin ja kalakantojen seurantaan. Hanketta koordinoi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys. Hanketta rahoittavat useat alueen kunnat, kalatalousalueet, vesihuoltotoimijat ja yksityiset yritykset. Lue lisätietoa täältä.

Seudullista vesihuoltoyhteistyötä tiivistetty

Keväällä 2020 ELY-keskukset mahdollistivat avustusten hakemista vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi koronaepidemiassa. Hankerahoituksen puitteissa käynnistimme Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittäminen Mäntsälän seudulla -hankkeen. Hankkeessa päivitimme varautumisen toimintaohjeita ja vesihuoltoverkostotietoja verkkotietojärjestelmään sekä toteutimme kloorin leviämismallin Mäntsälässä. Lisäksi kehitimme vesiosuuskuntien, kuntien ja viranomaisten yhteistapaamisia ja toteutimme etäseminaari ajankohtaisin vesihuollon luennoin.

Kuva: Nivoksen edistämät aloitteet ja jäsenyydet. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana (kuva avautuu uuteen välilehteen).

Toimitusketjumme varmistavat turvalliset palvelut

Nivoksen toimitusketjut jakautuvat kolmeen liiketoiminta-alueeseen: energiaan, veteen ja sähköverkkoon.

Pyrimme vuoteen 2023 mennessä selvittämään merkittävimpien toimittajiemme hankintaketjut, jotta mahdolliset riskitekijät tulevat esiin ja tuotteidemme jäljitettävyys alkuperäisiin lähteisiin ja olosuhteisiin onnistuu.

 Energiaratkaisujen toimitusketju

Suurin osa energiaratkaisujemme materiaaleista (maalämpöpumput, aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput ja vastaavat) tulee Suomen ulkopuolelta. Kunkin toimittajan omat toimitusketjut eivät kaikilta osin ole vielä Nivoksen tiedossa. Pyrimme vuoteen 2023 mennessä selvittämään merkittävimpien toimittajiemme hankintaketjut, jotta mahdolliset riskitekijät tulevat esiin ja tuotteidemme jäljitettävyys alkuperäisiin lähteisiin ja olosuhteisiin onnistuu. Merkittävimpiä energiaratkaisujen toimittajiamme ovat Nibe, Oilon, Thermia, Green Energy Finland, Scanoffice ja Onninen.

Kuva: Energiaratkaisujen toimitusketju. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana. (kuva avautuu uuteen välilehteen)

Tyypillisesti yhteen asiakasprojektiin tulee materiaaleja, komponentteja ja palveluja useilta eri toimittajilta. Viime vuosien merkittävin muutos toimittajissamme on oman LVI-asennustoiminnan vahvistaminen. Ostamme jatkossakin tarvikkeita itse emmekä kumppaneilta ostettavan asennuspalvelun mukana. Näin voimme myös paremmin hallita tarvikkeiden ketjujen vastuullisuutta. Uutena kumppanuutena aloitimme vuonna 2020 yhteistyön suomalaisen lämpöpumppuvalmistajan Oilonin kanssa, jolla on omia tehtaita Suomessa.

Veden toimitusketju

Veden toimituksen ketju kuluttajille alkaa pohjavesialueen vedenottokaivosta, josta vesi pumpataan käsittelyyn. Veden pH-säätöön käytetään kalkkikivirouhetta tai lipeää. pH-säädöllä vähennetään veden syövyttävyyttä verkostossa ja kiinteistön putkistoissa. Kolmella päävedenottamolla pH-säätöön käytetään kalkkikivirouhetta, jonka toimittaa Nordkalk Paraisten tehtaalta. Vedenottamoiden kalkkikivialtaisiin lisätään kalkkirouhetta noin 10 vuoden välein. Kolmella pienemmällä laitoksella käytetään lipeäkemikaalia, jonka toimittaa Kemira

Veden hygieeninen laatu varmistetaan UV-käsittelyllä. Jokaisella vedenottamolla ja vesitornissa lähtevä vesi käsitellään UV-valolla ja tämän lisäksi vedenottamoilla on valmius veden klooraukseen.

Kuva: Veden toimitusketju pohjavesialueelta kuluttajille. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana (kuva avautuu uuteen välilehteen).

Toteutamme talousveden käyttö- ja viranomaistarkkailun valvontatutkimusohjelman mukaan, joka on laadittu yhteistyössä terveysvalvontaviranomaisten kanssa. Ympäristölupa puolestaan määrittää tarkkailut ja raportointivelvoitteet jätevedenpuhdistukselle. Jätevedenpuhdistamolle on laadittu käyttö- ja päästötarkkailuohjelma, jonka mukaan otamme jätevedenpuhdistamolta jätevesinäytteitä. Mäntsälän ja Mustijoen yhteistarkkailuohjelman avulla seuraamme purkuvesistön tilaa. Talousvesi-, jätevesi- ja vesistönäytteiden analysointipalvelut teetämme Eurofins laboratoriossa, joka on akkreditoitu laboratorio.

Kuva: Näytteenoton prosessi Nivoksella. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana (kuva avautuu uuteen välilehteen).

Jätevedenpuhdistuksessa muodostuu lietettä, jota lingotaan poiskuljetusta ja jatkokäsittelyä varten. Jätevedenpuhdistus on jatkuva prosessi ja lietteen käsittelyn tulee olla säännöllistä. Jos lietettä on liikaa puhdistusprosessissa, puhdistusprosessi ja laitteet kärsivät. Puhdistamo ei silloin myöskään saavuta ympäristöluvan lupaehtoja ja pahimmassa tapauksessa liete päätyy suoraan jokeen.

Kuva: Jätevedenpuhdistuksen prosessi ja lietteen hyödyntäminen. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana (kuva avautuu uuteen välilehteen).

Sähköverkon toimitusketju

Tehokas ja toimiva toimitusketju on Nivoksen toiminnalle erittäin tärkeä ja tarkkaan harkittu kokonaisuus. Tuotantoketjun kehittäminen on hyvin pitkäjänteinen prosessi, jossa osa valinnoista tehdään kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Tämän takia kokonaisuuden hallinta on tärkeää ja sitä tehdään vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja kustannustehokkuuden ehdoilla. Nivoksen sähköverkkojen toimitusketjussa on esimerkiksi hyvin erilaisia toimintamalleja, jotka suunnitellaan erikseen kuitenkin niin, että niistä koostuu tehokas ja toimiva kokonaisuus. Kokonaisuutta suunniteltaessa on pyritty automaation, tietotekniikan ja kumppanien kanssa vähentämään turhaa tavaroiden ja henkilöiden liikkumista.

Kuva: Sähköverkkoliiketoiminnan toimitusketju. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana (kuva avautuu uuteen välilehteen).