Voitimme Vuoden ilmastoteko 2016 –palkinnon!

Paikallisen datakeskuksen lämmön kierrättäminen kaukolämpöverkkoon toi meille voiton Vuoden ilmastoteko 2016 -kilpailussa

Energiateollisuuden kestävän kehityksen foorumi on valinnut ”Vuoden ilmastoteko 2016” –palkinnon voittajaksi Nivoksen hankkeen, jossa Mäntsälässä sijaitsevan datakeskuksen hukkalämpö kierrätetään kaukolämpöverkkoon.

Datasaleissa syntyvä ylijäämälämpö otetaan talteen ja kierrätetään mäntsäläläisille kotitalouksille. Datakeskuksen yhteydessä toimivan lämmön talteenottolaitoksen teho on noin 4 megawattia, ja se tuottaa vuodessa 20 GWh kaukolämpöä. Energiamäärä vastaa tuhannen omakotitalon vuodessa käyttämää lämpöenergiaa. Hankkeen ansiosta olemme voineet laskea myös kaukolämmön hintoja. Lämmön kierrättäminen tuo myös merkittäviä ympäristöhyötyjä sillä kaukolämmön osalta hiilidioksidipäästöt vähenevät 40%, mikä vastaa EU:n vuoden 2030 tavoitteita. Datakeskuksen laajentaminenkin on suunnitelmissa, tällöin positiiviset vaikutukset kasvavat.

Foorumin perustelut Vuoden ilmastoteko 2016 -voittajavalinnalle

Vuoden ilmastoteon valitseva Kestävän kehityksen foorumi päätyi valitsemaan voittajaksi Nivos Oy:n, koska hanke on mittakaavassaan ainutlaatuinen tulevaisuuden ratkaisu, joka suoraan vähentää Mäntsälän kunnan päästöjä. Foorumi toivoo, että hanke rohkaisee yhä useamman datakeskuksen sijoittumista Suomeen, mikä olisi myös energiatehokkuuden kannalta järkevää. Hanke on foorumin mielestä päästöjen kannalta hyvä myös siksi, että lämmityksen päästöt ovat suurempi ongelma kuin sähkön, jolle puhtaita ratkaisuja löytyy helpommin.

Yhteistyössä mukana olleet riemuitsevat tunnustuksesta

Toimitusjohtajamme Esa Muukka on ilahtunut hankkeen saamasta tunnustuksesta.

”Kyllä tämä tunnustus tuntuu erityisen hienolta. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja toimia tehokkaasti sekä kuntalaisten että ympäristön hyväksi”

Muukka kommentoi ja jatkaa ”Ilman yhteistyötä datakeskuksen ja laitetoimittaja Calefan-välillä tässä ei olisi onnistuttu. Toivon, että innostamme muitakin toimijoita ylittämään toimialojen rajoja.”

Myös datakeskuspäällikkö Ari Kurvi on ilahtunut tunnustuksesta. ”Olemme halunneet olla suunnannäyttäjänä tällaisessa hankkeessa, jolla on myös datakeskuksen kannalta positiivinen taloudellinen vaikutus. Tämä on osoitus siitä, että Suomesta löytyy osaamista ja halua lähteä ennakkoluulottomasti toteuttamaan uusia energiatehokkuusratkaisuja”

Tämä on hieno osoitus siitä, että yhteistyöllä saadaan loistavia tuloksia! Tämä hanke tarjosi meille erinomaisen mahdollisuuden laitetoimittajana osoittaa, miten suuria vaikutuksia saadaan aikaan.” kommentoi toimitusjohtaja Vesa Tamminen Calefa Oy:stä