Toimitusjohtajan katsaus 2020

Toimitusjohtajan katsaus 2020

Poikkeusvuosi nosti pitkäjänteisen työmme arvoonsa

Harva osasi ennalta arvata, mitä vuosi 2020 toisi tullessaan. Onneksi varautuminen pahan päivän varalle on meillä Nivoksella leivottu sisään toimintaamme. Laadimme suunnitelmia, huolehdimme resursseista ja varmistamme vielä kerran, että asiakkaamme saavat puhdasta vettä, energiaa, lämpöä ja toimivat nettiyhteydet kaikissa tilanteissa.

Niinpä jatkoimme koronapandemiasta huolimatta toimintaamme niin normaalisti, kuin asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuus taaten oli mahdollista. Toimitimme kasvavaan kysyntään valokuituliittymiä ja toimme paikallisen palvelinkeskuksen hukkalämmöllä tuotetun ekologisen ja edullisen kaukolämmön uusien asiakkaiden saataville. Jatkoimme investointeja säävarmoihin sähköverkkoihin ja saneerasimme vesijohtoverkostoamme – pitäen näin samalla huolta kumppaneidemme työllisyydestä. Teimme jälleen myös uusia avauksia asiakkuuksien ja palvelujemme tärkeillä saroilla.

Vuosi oli Nivokselle menestys, sillä liikevoittomme kaksinkertaistui edellisvuodesta. Iso kiitos tästä kuuluu henkilöstöllemme. Jokainen nivoslainen voi olla ylpeä panoksestaan ja sinnikkyydestään isojen muutosten keskellä, kun työskentelytavat muuttuivat pandemian myötä ja veimme suuren organisaatiouudistuksemme käytäntöön.

Kulunut vuosi oli samalla minulle viimeinen Nivoksen toimitusjohtajana ennen eläkkeelle loikkaamista. Sain 14 vuotta sitten johdettavakseni nykyistä puolet pienemmän yhtiön, jossa henkilöstön meininki oli vahva. Sen jälkeen olemme päässeet yhdessä toteuttamaan toimialoillamme ratkaisuja, jotka ovat herättäneet ansaittua kiinnostusta Suomessa ja kansainvälisesti. Erityisen ylpeä olen toimintamme pitkäjänteisyydestä: emme mene siitä, mistä aita on matalin, vaan etsimme aina tulevaisuuden kannalta parasta ja kestävintä vaihtoehtoa. Tämä on varautumista parhaimmillaan.

Seuraajani Marko Ahl tarttuu hyvän yhtiön ruoriin: taloutemme on kunnossa, organisaatio viritetty valmiiksi tulevaisuutta varten ja osaaminen korkeatasoista läpi talon. Oma suuntani on harrastusten pariin – puuhapeten luonteeni pitää huolen siitä, että tekemistä riittää varmasti jatkossakin.

Esa Muukka, toimitusjohtaja 5.2.2021 saakka

Nivoslaisten osaamisella varmistamme paalupaikan tulevaisuudessakin

Nivoslaisena olen vielä tuore, sillä toimitusjohtajan pestini alkoi helmikuussa. Mäntsälässä asuvana olen kuitenkin päässyt seuramaan kiinnostuksella Nivoksen toimintaa jo parin vuosikymmenen ajan. Näin energia-alan ihmiselle Nivos on näyttäytynyt kokoluokkaansa kyvykkäämpänä katsomaan tulevaisuuteen ja kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan sen mukaisesti.

Toimitusjohtajan tuoliin istuttuani myönteinen mielikuvani Nivoksesta on vahvistunut. Yhtiössämme on tehty hyvää työtä edistyksellisten ratkaisujen kehittämiseksi kaikilla toimialoillamme. On esimerkiksi kiinnostavaa huomata, että muualla Suomessa otetaan nyt käyttöön palveluita, joita meillä Nivoksella on ollut tarjonnassa jo tovin.   

Toimimme vastuullisuusalalla, sillä huolehdimme elintärkeiden energian, lämmön, puhtaan veden ja nettiyhteyksien luotettavasta toimituksesta asiakkaillemme. Ala on murroksessa, ja muutoksen iso suunta on selvä: ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi meidän on päästävä eroon fossiilisista energianlähteistä ja tehostettava energian käyttöä. Lisääntyvän kilpailun vuoksi tuotteidemme ja palvelujemme on samaan aikaan oltava asiakkaille edullisia, ja liiketoimintamme kannattavaa.

Meillä nivoslaisilla on kaikki edellytykset kulkea jatkossakin toimialojamme edelläkävijänä. Viime vuonna toteutetulla organisaatiomuutoksella haimme ketteryyttä reagoida alan muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin. Jatkamme edelleen nivosmeiningillä konsernin jatkuvaa kehittämistä ja jatkossakin teemme ketteriä, mutta harkittuja muutoksia strategiaan sekä toimintaamme.

Viime kädessä tärkeintä ovat ihmiset: asiakkaamme ja heitä palvelevat nivoslaiset. Hyvä organisaatio ja strategia ovat edellytyksiä menestykselle, mutta vasta osaavat ja innostuvat ihmiset tekevät sen todeksi. Tärkein voimavaramme ovat siis jatkossakin nivoslaiset ja nivosmeininkimme – omistautumisemme asiakkaille ja oman asiantuntijuutemme jatkuvalle kehittämiselle.

Marko Ahl, toimitusjohtaja 5.2.2021 lähtien