Puhtaat vesistöt meille ja seuraaville sukupolville

Puhtaat vesistöt meille ja seuraaville sukupolville

Vesi koskettaa meitä nivoslaisia syvältä. Teemme päivittäin hartiavoimin hommia sen eteen, että ympäröivät vesistömme pysyisivät puhtaina sekä meille että tuleville sukupolville. Viime vuonna saneerasimme jätevesiviemäreitä sekä rahoitimme Sälinkään teollisuusalueen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostushanketta. Hankkeella turvataan Mäntsälälle tärkeän Ojalan pohjavesialueen hyvä tila. 

Mäntsälän jätevedenpuhdistamolla teemme joka päivä seudulle hyvin merkittävää ja vastuullista ympäristönsuojelutyötä. Puhdistamoomme tulee jätevesiä Mäntsälän ja Pukkilan alueilta. Puhdistamolta vapautuva vesi on kiintoaineiden osalta tutkitusti jo puhtaampaa kuin paikallisessa Mäntsälänjoessa virtaava vesi. 

Nivoksen työntekijä Iida veden puhdistamolla

”Puhdistamo poistaa suurimman osan sinne tulevista aineista, kuten kiintoaineesta, fosforista ja orgaanisesta aineesta. Otamme säännöllisesti näytteitä tulevasta ja lähtevästä jätevedestä, ja tulosten perusteella säädämme prosessia. Mäntsälä- ja Mustijoen tilaa seurataan vuosittain 4—6 kertaa vuodessa tehtävillä näytteenotoilla”, kertoo käyttöinsinööri  Iida Hyytinen Nivokselta. 

Koulutamme henkilökuntaamme ja teemme pitkäjänteistä kehitystyötä jätevedenpuhdistuksen parissa. Tekniikka, laitteet ja kemikaalit kehittyvät jatkuvasti, mikä auttaa meitä pienentämään hiilijalanjälkeä. 

”Tänä vuonna kehitimme lietteen kuivausta ja pystyimme puolittamaan autoliikenteen, joka liittyy jatkokäsittelyyn lähtevään lietteeseen. Myös turvallisuus on meille erittäin tärkeää. Haluamme taata sen, että jätevedenpuhdistus rullaa vuoden jokaisena päivänä, kaikissa olosuhteissa. Ennakoimme tilanteita ja kahdennamme tekniikkaa etenkin kriittisissä pisteissä, jotta pumput ja mittarit toimivat myös pahan päivän tullen”, Iida sanoo.   

Tieto viemäriasioista kuuluu kaikille! 

Jäteveden puhdistaminen on ympäristöteko. Luotettavan vedenpuhdistuksen lisäksi haluamme myös jakaa ihmisille tietoa siitä, mitä viemäriin saa ja ei saa laittaa. Lisääntyneestä tietoisuudesta ja pienemmästä ympäristön kuormituksesta hyödymme me kaikki. 

”Teemme jatkuvasti kansanvalistustyötä, etteivät ihmiset heittäisi viemäriin mitä tahansa. Viemäri ei ole roskalava. Minulle on myös henkilökohtaisesti tärkeää, mitä luontoon päätyy”, Iida toteaa.