Laadukas vesihuolto lepää Nivoksen leveillä hartioilla

Laadukas vesihuolto lepää Nivoksen leveillä hartioilla

Vesihuoltomme sykkivä sydän ei löydy pumpuista, putkista tai edes asialleen paneutuneiden nivoslaisten rinnasta, vaan koko operatiivista vedentuotantoa valvovasta automaatiojärjestelmästä.

Yksi vuoden 2020 suurimpia hankkeitamme onkin ollut vesihuollon automaation uudistus. Tähän asti palvellut automaatiojärjestelmä oli tullut käyttöikänsä päähän, eikä enää vastannut tämän päivän vaatimuksia.

Kuvassa tuotantopäällikkö Päivi

”Uudistuksella varmistetaan vedentuotannon häiriötön toiminta asiakkaillemme pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo tuotantopäällikkömme Päivi Nyyssönen. Päivi korostaa, että yli vuoden verran kestänyt projekti vaati niin kumppaneiltamme kuin nivoslaisilta venymistä. Puhtaan talousveden piti virrata häiriöttä asukkaille läpi koko hankkeen.

”Heti alussa todettiin, että mukaan tarvitaan kaltaisemme alansa edelläkävijät. Siksi hanke toteutettiin yhteistyössä tuttujen kumppaniemme kanssa”, Päivi toteaa. Esiselvittelystä, suunnittelusta ja urakanvalvonnasta vastasi FCG Finnish Consulting Group Oy. Automaation toimitti Insta Automaatio Oy. Monialainen osaamisemme tuli jouhevasti käyttöön, kun Nivoksen oma nettiliiketoiminta vastasi tietoliikenneyhteyksien luomisesta.

”Automaatiouudistus toteutettiin hyvässä yhteistyössä nivoslaisten kanssa”, kertoo Samuli Järvenpää Insta Automation Oy:stä. ”Kehitimme yhdessä asiakkaan kanssa tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia ja vedentuotannon hallintaa helpottavia ratkaisuja, kuten etävalvonnan mahdollistavat tabletit. Lisäksi koko pumppausprosessi valjastettiin älykkäillä algoritmeillä, jotka optimoivat veden käyttöä ja varastointia. Tämä vuorostaan säästää veden pumppaukseen kuluvaa energiaa.”

”Automaatiojärjestelmän uudistaminen toiminnassa olevassa prosessissa on aina vaativa tehtävä. Hankkeessa ajettiin sisään uusia toimintoja ja parannettiin samalla automaation käytettävyyttä. Erikoissuunnittelijan käyttäminen työn valvojana varmisti onnistuneen lopputuloksen. Hankkeessa oli ilo työskennellä ammattitaitoisten eri osapuolien kanssa”, kommentoi suunnittelupäällikkö Jarmo Antikainen FCG:ltä.

Muutosmatka uuteen tapaan toimia

Uudistetun automaation ansiosta vedentuotannon ja jakelun ohjausta on nyt helpompi hallita ja ennustaa. Kulutusta ja vuotoja pystytään valvomaan herkemmin ja poikkeamiin reagoimaan sähäkämmin.

”Uusi automaatio on muutosmatka myös nivoslaisille. Käyttöhenkilöstöllemme hanke merkitsee uuden oppimista ja omassa työssä kehittymistä. Käyttäjien työ muuttuu automaatiouudistuksen myötä vikavalvonnasta vesihuollon kokonaisvaltaiseen analysointiin ja kehittämiseen”, Päivi kertoo.

Automaation uudistaminen jatkuu myös vuonna 2021, kun vuorossa on jätevesipumppaamoiden automaatiojärjestelmän uusiminen. Vuonna 2022 jatkamme jätevedenpuhdistamon automaation uudistuksella.

Vastuullinen vesiliiketoiminta vaatii leveät hartiat

Panostuksemme vastuulliseen vesiliiketoimintaan on tunnustettu myös valtakunnallisesti, sillä Nivoksen vesiliiketoiminta on sijoittunut kahtena perättäisenä vuotena vesihuoltolaitosten vertailussa keskisuurten kategoriassa parhaimpien joukkoon*.

”Hyvä sijoitus ei ole sattumaa, vaan pitkäjänteisen työn tulos. Laadukas vesihuolto vaatii suunnittelua ja hyviä resursseja; osaamista ja investointeja. Tekemisen kulttuurin ja vahvan omistajan ansiosta Nivoksella on leveät hartiat. Tartumme haasteisiin ratkaistaksemme ne, ja käytämme resursseja vastuullisesti toimintamme ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi”, toteaa Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n johtaja Kimmo Rintamäki.

*Talousveden osalta saimme täydet 8 pistettä. Kategorian mittareina toimivat vedenlaatu, putkirikkojen suhteellinen määrä ja laskuttamattoman veden osuus. Jäteveden osalta sijoituimme kärkeen 7,6 pisteellä. Kategoriassa arvioitiin lupaindeksiä, viemäritukosten suhteellista määrää sekä vuotoveden osuutta.