Kiitos merkittävistä energiansäästötoimista!

Energiasäästö, joustot ja yhteistyö ovat auttaneet ja haastavan energiatalven loppusuora on alkamassa. Sähkön säästö ja kulutusjoustot ovat tehonneet. Sähköpulan ja kiertävien sähkökatkojen uhka on vähentynyt suomalaisten toimien ansiosta. Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille!

Energia-asioista vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä kiittää Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa suomalaisia saavutetuista tuloksista, joilla on pystytty vastaamaan Venäjän aloittaman energiasodan haasteisiin. Energian säästötoimet, joustot ja yhteistyö ovat auttaneet meidät toistaiseksi yli haastavan energiatalven, jonka loppusuora on alkamassa. Sähkön säästö ja kulutusjoustot ovat tehonneet. Sähköpulan ja kiertävien sähkökatkojen uhka on vähentynyt kansalaisten, yritysten ja julkisen sektorin toimien ansiosta. 

Suomalaiset ovat säästäneet loppuvuoden aikana yhtä paljon sähköä, kuin sitä Venäjältä on aikaisemmin Suomeen tuotu. Sähkönsäästö on merkittävä, ja haluan osoittaa kiitokseni kaikille”, totesi ministeri Lintilä tiedotteessa.

Energian riittävyyden kannalta kotimaiseen energiantuotantoon panostaminen ja kotitalouksien energiaremontit ovat keskeisessä roolissa myös jatkossa. 

Fingridin kuukausitilastojen mukaan suomalaiset säästivät syys-joulukuussa sähköä 7-10 prosenttia vuoden 2021 lämpötilakorjattuun kuukausikulutukseen verrattuna. Toteutunut sähkönkulutuksen vähennys on vaikuttanut merkittävästi siihen, että olemme selviytyneet sähkön riittävyyden kannalta tästä haastavasta alkutalvesta. Sama trendi jatkui myös tammikuussa, jolloin sähkönkulutus oli viisi prosenttia alempi kuin tammikuussa 2022. 

Energiasää on tänä talvena ollut tähän saakka suotuisa. Leuto ja tuulinen sää on osaltaan varmistanut sähkön riittävyyttä. Sähkön huippukulutus ei tänä talvena ole kertaakaan ollut edes lähellä sitä tasoa, johon Energiavirasto lokakuussa arvioi huippukulutuksen tänä talvena nousevan. Leudon sään arvioidaan jatkuvan myös helmikuussa. 

Lisää sähkönkulutuksen joustoa on saatu kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy:n kehittämän uuden vapaaehtoisen menettelyn avulla, jossa yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita kutsutaan mukaan tuottamaan joustoja tilanteisiin, joissa sähköstä on niukkuutta ja sähköpulan uhka on kasvanut. Menettelyyn on liittynyt jo parikymmentä organisaatiota, jotka vähentävät tarvittaessa kulutustaan ja lisäävät omaa sähköntuotantoaan esimerkiksi varavoimakoneita käynnistämällä. Tällä tavoin on sähköjärjestelmään saatu uutta joustokykyä yli 500 megawatin edestä. Se vastaa yhden ydinvoimalan tuottamaa sähkön määrää. Tämä voi vähentää myös huomattavasti sähköpulan ja kiertävien sähkökatkojen riskiä.

Edelleen on suositeltavaa vähentää sähkönkäyttöä kulutushuippujen aikana eli arkisin: klo 8–10 ja työpäivän päätyttyä klo 16–20. Huippukulutuksen ajankohdat voivat jonkin verran vaihdella, mutta tyypillisesti kulutushuiput osuvat näille tunneille. 

Päivät pitenevät ja kevät etenee jo mukavasti. Pitkä tuuleton pakkasjakso voi kuitenkin yhä kiristää sähkötilannetta. Tästä syystä pakkaskeleillä säästeliäs ja tehokas energian käyttö on erityisen tärkeää, jotta sähköä riittää varmemmin meille kaikille. Poimi tästä vinkit pakkaspäivien varalle!
 

Lämmin kiitos kaikille energiansäästötalkoisiin osallistuville – jatketaan samaan malliin!