Vesihuoltoverkoston saneeraustyöt käynnissä Mäntsälässä

Uusimme viemäri- ja vesijohtoverkostoa Mäntsälässä, jotta varmistamme veden riittävyyden sekä laadukkaan ja luotettavan vesihuollon Mäntsälässä sekä kasvavalla Vuolteenpellon ja Linnalan alueella tulevaisuudessakin. Saneeraustyöt eivät aiheuta käyttökatkoksia vedenjakeluun.

Teemme jatkuvasti parhaamme, että asiakkaanamme saat puhdasta vettä käyttöösi. Tärkeä tehtävämme on huolehtia myös siitä, että palautamme alueen jätevedet luontoon asianmukaisesti puhdistettuna. Sekä talousvettä että jätevesiä liikutetaan vesihuoltoverkostossa, joka toimiakseen vaatii jatkuvaa kunnossapitoa.  

Uusimme viemäri- ja vesiverkostoa Mäntsälän taajamassa 

Tiesitkö, että Lahdentien kupeessa joen varren läheisyydessä noin puolet Mäntsälän taajama-alueen jätevedestä virtaa putkistossa kohti jätevedenpuhdistamoa? Tämä vajaan 400 metrin mittainen, 1960-luvulla rakennettu putkisto-osuus on merkittävän tärkeä osa vesihuoltoverkostossamme. Uusimme tällä alueella viemäri- ja vesiverkostoa nyt siten, että se vastaa taajaman sekä kasvavan Vuolteenpellon ja Linnalan alueen tarpeisiin tulevaisuudessakin.

Saneeraustyöt aloitettu, valmista marraskuussa

Käynnistimme työt toukokuun lopulla. Ensimmäisessä vaiheessa maaperää lujitettiin kalkkistabiloinnilla. 

Savista maaperää lujitettiin kalkkistabiloinnilla touko-kesäkuussa.
Teuvo ja Rambollin valvoja Kirsten tarkistamassa työmaan tilannetta maaperää vahvistavan kalkkistabiloinnin jälkeen.
Teuvo ja Rambollin valvoja Kirsten tarkistamassa työmaan tilannetta maaperää vahvistavan kalkkistabiloinnin jälkeen.

Kesä-heinäkuun taitteessa on vuorossa maaperänäytteiden otto, jolloin varmistamme maaperän riittävän lujuuden. 

Sen jälkeen aloitamme pellolla kaivuutyöt sekä uusien vesijohtojen ja viemäreiden asennukset. Maanomistajien suhtauduttua hankkeeseen myötämielisesti, voimme asentaa uudet putkistot vanhan verkoston rinnalle ja sen jälkeen poistaa vanhan verkosto-osuuden käytöstä. Näin toimittaessa työt eivät aiheuta käyttökatkoksia asiakkaille. 

Arvioimme urakan valmistuvan marraskuussa. Peltojen ennallistamistyöt teemme tulevan kevään aikana roudan sulamisen jälkeen.  

Me Nivoksella pidämme huolta vesiverkostosta ja teemme jatkuvasti parhaamme, että puhdasta vettä virtaa käyttöösi luotettavasti ja taukoamatta. 

Teuvo Peltonen

vesihuoltomestari

019 68 991 teuvo.peltonen@nivos.fi