Vedentuotannon automaatiolaitos

Vedentuotannon automaatio: nivosmainen panostus luotettavuuteen

Vastuullinen vesihuolto vaatii pitkäjänteistä suunnittelua, hyviä resursseja, osaamista ja investointeja. Nämä neljä elementtiä nivoutuivat yhteen, kun uudistimme koko vedentuotantoamme valvovan automaatiojärjestelmän.

”Tähän asti palvellut automaatiojärjestelmä oli tullut käyttöikänsä päähän, eikä enää vastannut tämän päivän vaatimuksia. Uudistuksella varmistetaan vedentuotannon häiriötön toiminta asiakkaillemme pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo Nivoksen tuotantopäällikkö Päivi Nyyssönen.  

Yli vuoden verran kestänyt projekti ei näkynyt asiakkaillemme lainkaan, vaan puhdas talousvesi virtasi häiriöttä asukkaille läpi hankkeen. Samalla koko vesihuollon käyttöhenkilöstömme opetteli uuden järjestelmän käyttöönottoa. Uudistetun automaation ansiosta vedentuotannon ja jakelun ohjausta on nyt helpompi hallita ja ennustaa. Kulutusta ja vuotoja pystytään valvomaan herkemmin ja poikkeamiin reagoimaan sähäkämmin. 

Taidokasta yhteistyötä luottokumppanien kanssa 

Uudistus toteutettiin yhteistyössä tuttujen kumppaniemme ja alan ammattilaisten kanssa. Esiselvittelystä, suunnittelusta ja urakanvalvonnasta vastasi FCG Finnish Consulting Group Oy. Automaation toimitti Insta Automaatio Oy. Nivoksen oma monialainen osaaminen tuli jouhevasti käyttöön, kun oma verkkoliiketoimintamme vastasi tietoliikenneyhteyksien luomisesta. 

”Kehitimme yhdessä asiakkaan kanssa tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia ja vedentuotannon hallintaa helpottavia ratkaisuja, kuten etävalvonnan mahdollistavat tabletit. Lisäksi koko pumppausprosessi valjastettiin älykkäillä algoritmeillä, jotka optimoivat veden käyttöä ja varastointia – tämä vuorostaan säästää veden pumppaukseen kuluvaa energiaa. Automaatiouudistus toteutettiin hyvässä yhteistyössä nivoslaisten kanssa”, kertoo Samuli Järvenpää Insta Automation Oy:stä. 

 ”Automaatiojärjestelmän uudistaminen toiminnassa olevassa prosessissa on aina vaativa tehtävä. Hankkeessa ajettiin sisään uusia toimintoja ja parannettiin samalla automaation käytettävyyttä. Erikoissuunnittelijan käyttäminen työn valvojana varmisti onnistuneen lopputuloksen. Hankkeessa oli ilo työskennellä ammattitaitoisten eri osapuolien kanssa”, kommentoi suunnittelupäällikkö Jarmo Antikainen FCG:ltä.  

Vastuullinen vesihuolto lepää Nivoksen levyisillä hartioilla 

Panostuksemme vastuulliseen vesiliiketoimintaan on tunnustettu myös valtakunnallisesti, sillä Nivoksen vesiliiketoiminta on sijoittunut kahtena perättäisenä vuotena vesihuoltolaitosten vertailussa keskisuurten kategoriassa parhaimpien joukkoon*.  

”Hyvä sijoitus ei ole sattumaa, vaan pitkäjänteisen työn tulos.  Tekemisen kulttuurin ja vahvan omistajan ansiosta Nivoksella on leveät hartiat. Tartumme haasteisiin ratkaistaksemme ne, ja käytämme resursseja vastuullisesti toimintamme ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Vesihuollon automaation uudistus on tästä hyvä esimerkki”, toteaa Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n johtaja Kimmo Rintamäki. 

*Talousveden osalta saimme täydet 8 pistettä. Kategorian mittareina toimivat vedenlaatu, putkirikkojen suhteellinen määrä ja laskuttamattoman veden osuus. Jäteveden osalta sijoituimme kärkeen 7,6 pisteellä. Kategoriassa arvioitiin lupaindeksiä, viemäritukosten suhteellista määrää sekä vuotoveden osuutta.