Kuva biolämpölaitoksen säiliöistä Mäntsälän Kapulissa

Uusi biolämpölaitos tuottaa puhdasta kotimaista lämpöä Mäntsälän koteihin ja yrityksiin

Olemme päättäneet hankkia uuden puupelleteillä toimivan biolämpölaitoksen tuottamaan vähäpäästöistä kotimaista energiaa Mäntsälän kaukolämpöverkon asiakkaille. Laitos on tärkeä askel suunnitelmassamme vähentää riippuvuutta fossiilisesta ja Venäjältä tuotavasta energiasta.  

Olemme allekirjoittaneet pellettilaitoksen hankintasopimuksen HansHeat Oy:n kanssa torstaina 7.4.2022. Orimattilalainen HansHeat valmistaa Suomessa biolämpökeskuksia, jotka käyttävät polttoaineenaan kotimaista puuhaketta, puupellettejä tai viljaa. Nivoksella on jo hyviä kokemuksia HansHeatin toimittamista pellettilaitoksista.

Nyt hankittava uusi pellettilaitos on määrä ottaa käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä. Investoinnin arvo on noin kaksi miljoonaa euroa.

”Jatkamme pitkäjänteistä työtämme omien ja asiakkaidemme päästöjen vähentämiseksi. Kapuliin rakennettava uusi pellettilaitos korvaa maakaasua Mäntsälän kaukolämpöverkon lämmöntuotannossa. Sen tuottama fossiilivapaa lämpö pienentää merkittävästi kaukolämmön hiilijalanjälkeä ja polttoainekustannuksia”, kertoo Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n operatiivinen johtaja Kimmo Rintamäki.

”HansHeatin toimittama lämpölaitosteknologia on laadukasta ja hyväksi havaittua. Heiltä aiemmin hankkimamme pellettilaitos on tuottanut luotettavasti lämpöä verkkoomme jo kahdeksan vuoden ajan”, Kimmo jatkaa. 

Lisää vastuullisia vaihtoehtoja lämmöntuotantoon

Kun pellettilaitos saadaan käyttöön, se tuottaa noin kolmanneksen Mäntsälän keskustan kaukolämpöverkon energiasta. Laitos on osa kesällä 2021 käynnistämäämme suunnitelmaa maakaasuriippuvuuden vähentämiseksi.

Tällä hetkellä Mäntsälän keskustan kotien lämmöstä noin 70 % saadaan päästöttömästä hukkalämmöstä.  Yandexin datakeskuksen hukkalämmön kierrätys on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä yli 40 % prosenttia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vauhdittanut työtämme kaukolämmön kehittämiseksi. Lyhyellä aikavälillä olemme varautuneet tarvittaessa korvaamaan kaukolämmön nykyisiä energialähteitä varapolttoaineilla sekä harkitsemaan tilannekohtaisesti yhteistyötä venäläisomisteisen Yandex Oy:n kanssa.

”Pitkällä aikavälillä tulevaisuuden suuntamme on selvä: haluamme edistää luotettavia fossiilivapaita energialähteitä. Uusi pellettilaitos on tärkeä askel tällä tiellä. Käymme parhaillaan läpi muita vastuullisia vaihtoehtoja kaukolämmön tuotantoon ja teemme niistä päätöksiä juhannukseen mennessä. Tutkimme eri vaihtoehtoja perusteellisesti, sillä energia-alan investoinnit on aina tehtävä pitkän aikavälin vaikutukset huomioiden”, kertoo Nivoksen toimitusjohtaja Marko Ahl.

Pöydällä olevat vaihtoehdot kaukolämmön tuotantoon ovat suuret lämpöpumput, hakkeella toimiva biolämpölaitos tai kaukolämpöakku, jossa sähkön hinnan ollessa edullisimmillaan tuotetaan lämpöä verkkoon ja samanaikaisesti talteen akkuun.

”Ukrainan sodan myötä energian toimintavarmuus ja kustannusten nousu ovat korostuneet entisestään. Teemme kaiken voitavamme, jotta kaukolämpö olisi nopeasti asiakkaillemme vähäpäästöisempää, luotettavaa ja kilpailukykyistä myös tulevaisuudessa”, Marko sanoo.

Lisätietoja: 

Marko Ahl, Nivos-konsernin toimitusjohtaja, puh. 019 68 991