Tietoturva pitää vesihuoltomme toiminnassa 

Vesihuoltomme automaatioloikka tuo mukanaan myös tietoturvallisuuspäivityksiä. Kun tietoturva on kunnossa, saat aina puhdasta käyttövettä ja jätevedet puhdistuvat luontoa kuormittamatta.  

”Vesihuolto kuuluu yhteiskunnan huoltovarmuuskriittisiin toimintoihin. Ilman puhdasta talousvettä ja toimivaa jäteveden käsittelyä olisimme nopeasti vaikeassa tilanteessa. Jotta vedenjakelu olisi jatkossakin turvallista ja luotettavaa, olemme tehneet lujasti töitä vesijärjestelmämme automaatio- ja turvallisuuspäivityksen parissa jo vuodesta 2017”,  johtajamme Kimmo Rintamäki sanoo.  

Vesihuoltomme uudistaminen on jaettu neljään vaiheeseen, joista olemme toteuttaneet jo kolme. Ensimmäisessä vaiheessa uusimme Mäntsälän ja Pukkilan talousveden automaation, toisessa vaiheessa Pornaisten vesihuollon ja kolmannessa vaiheessa Mäntsälän ja Pukkilan jätevesipumppaamot. 

”Nyt olemme neljännessä ja viimeisessä vaiheessa, eli Mäntsälän jätevesipuhdistamon automaation päivityksessä. Kun tämä projekti valmistuu vuonna 2024, olemme uusineet vesihuoltomme automaation kokonaisuudessaan parhaaseen saatavilla olevaan tekniikkaan”, tuotantopäällikkömme Päivi Nyyssönen kertoo. 

Datan merkitys kasvaa vesihuollossa 

Automaation lisääntyminen tuo toimintavarmuutta vesihuoltoon, mutta samalla vesijärjestelmän luonne muuttuu kompleksisemmaksi. 

”Uusittu vesihuoltomme on pitkälle kehittynyt järjestelmä, jossa kaikki liittyy kaikkeen. Se koostuu erilaisista osajärjestelmistä ja yksiköistä, jotka kommunikoivat keskenään”, Kimmo sanoo.  

Uudessa järjestelmässä myös tietoliikenneyhteyksien ja tietoturvan merkitys kasvaa.  

”Datajärjestelmät ovat kriittisiä vesihuollolle, koska kaikkien osajärjestelmien ohjaus ja keskinäinen tiedonsiirto tapahtuu niiden kautta.”  

Turvallisuus on rakennettu vesijärjestelmään sisään hajauttamisen kautta.  

”Osa datajärjestelmistä on paikallisia ja osa on pilvessä. Vesiverkostossamme keskeiset tietojärjestelmät on kahdennettu, ja voimme tarpeen vaatiessa käyttää järjestelmiä myös manuaalisesti. Tämän ansiosta kriittisiä kohteita voidaan vikatilanteissakin operoida.” 

Päivi korostaa, että kyberturvallisuuteen kuuluu digitaalisen turvallisuuden lisäksi myös käyttäjätason turvallisuus.  

”Valvomoihin ei vain voi kävellä sisään, ja lisäksi kaikilla järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset.” 

Kuvassa nivoslaiset vesialan ammattilaiset Päivi ja Kimmo.
Kuvassa nivoslaiset vesialan ammattilaiset Päivi ja Kimmo.

Verkostot varmistavat vesihuoltomme toimintaa 

Kimmon mukaan Ukrainan sodan myötä kiristynyt kansainvälinen turvallisuustilanne tuo oman lisänsä myös oman vesihuoltomme turvallisuuskuvaan.  

Kimmo ja Päivi katsovat luottavaisina tulevaan, sillä vesihuoltomme automaation ja tietoturvan uudistaminen on aloitettu riittävän aikaisessa vaiheessa. Keskeistä toimintavarmuuden säilyttämisessä on myös yhteistyö ja tiivis yhteydenpito muiden alan toimijoiden, viranomaisten ja kumppaneiden kanssa. 

Kimmo alleviivaa luotettavien vesitoimijaverkoston lisäksi kumppanisopimusten merkitystä vesijärjestelmien kokonaisturvallisuudessa. Uudistuksessa kysymys ei ole pelkästään kertaluonteisesta päivityksestä, vaan vesihuollon toimivuudesta ja turvallisuudesta on pidettävä jatkuvaa huolta. Tässä kumppaneiden kyvykkyydet punnitaan. 

”Kun järjestelmätoimittajilla ja kumppaneilla on riittävän kattavaa osaamista ja tarjontaa, saamme toimintahäiriötilanteissa tukea ja opastusta 24/7. Osaavat kumppanit myös valvovat, että vesihuoltojärjestelmät pysyvät ajan tasalla myös uusien päivitysten ja tietoturvallisuuden osalta.” 

Automaatiouudistuksella lisää varmuutta vesihuoltoomme

  • Uusimme koko vesihuoltomme automaation neljässä vaiheessa vuosina 2017–2024. 
  • Uudistuksella parannamme entisestään vesihuoltomme turvallisuutta ja toimintavarmuutta. 
  • Ensiksi uusimme Mäntsälän ja Pukkilan talousveden automaation, jonka uusi järjestelmä otettiin käyttöön vuosina 2019–20. 
  • Pornaisten vesihuollon automaatio uudistettiin kunnan investointina vuonna 2021.  
  • Mäntsälän ja Pukkilan jätevesipumppaamoiden automaation uusimme vuonna 2022. 
  • Mäntsälän jätevedenpuhdistamon automaation uudistamme vuosina 2022–2024.