Miten sähkökatkot vaikuttavat vedenjakeluun?

Tulevana talvena koko Suomessa varaudutaan sähköpulaan, jos sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta. Sähköpulatilanteessa viimeisimpänä toimenpiteenä toteutetaan hallittuja, suunniteltuja sähkökatkoja sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi ja toiminnan varmistamiseksi. Suunnitellut noin kahden tunnin mittaiset alueellisesti kiertävät sähkökatkokset eivät vaikuta merkittävästi Nivoksen vedenjakeluun ja jätevesiviemäröintiin.

Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa?

Vedentuotannossa ja jakelussa sähköä tarvitaan pohjaveden pumppaukseen, veden käsittelyyn ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Vastaavasti kiinteistöjen jätevesien pumppaus ja jätevedenkäsittely jätevedenpuhdistamolla vaatii sähköä. Olemme informoineet myös oman sähköverkkomme ulkopuolisia sähköverkkoyhtiöitä vesihuollon kriittisistä kohteista ja niiden sähköntarpeesta.

Miten sähkökatkoihin on varauduttu vesihuollossa?

Häiriötilanteisiin varautuminen on meillä Nivoksella normaalia, jokapäiväistä toimintaa. Ennakoivalla kunnossapidolla, oikea-aikaisilla investoinneilla ja häiriötilanteiden varalle harjoittelulla ylläpidämme vesihuollon toimintavarmuutta. 

Kriittisiä vedenottamoitamme Mäntsälässä, Pukkilassa ja Pornaisissa voidaan käyttää varavoimalla, jonka avulla voimme ylläpitää vedenjakelua. Mäntsälän vesitorni pitää vesijohtoverkoston paineellisena ja näin asiakkaat saavat välttämättömän veden. Vesijohtoverkoston äärilaidoilla tai korkeammalla olevilla kiinteistöillä voi mahdollisesti esiintyä veden paineen alenemaa tai jakelun keskeytyksiä.

Vaikuttaako sähkökatko vedenlaatuun?

Sähkökatko ei vaikuta vesijohtoveden laatuun. Vesijohtovettä on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta. Jos veden paine laskee sähkökatkon aikana, niin tämä voi irrottaa yleisestä vesijohtoverkostosta tai kiinteistön omista putkista sakkaa, joka värjää veden hetkellisesti harmaaksi tai ruskeaksi. Ilmiö on vaaraton ja poistuu vettä juoksuttamalla.

Kaukolämpöasiakkailla kiinteistön kiertovesipumppu ei toimi sähkökatkon aikana ja tästä johtuen hanavesi saattaa olla lähes kiehuvan kuumaa. Vettä kannattaa käyttää varoen!

Miten asiakkaan tulee toimia sähkökatkon aikana?

  • Varmista, että kotivarassasi on puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen (2 litraa/henkilö/päivä). Varaa puhtaita vesikanistereita ja kannellisia ämpäreitä hanaveden varastointiin. Itse täytetyn vesikanisterin säilymisaikaan vaikuttaa astian puhtaus, täyttö- ja säilytystapa. Kaupasta ostettu avaamaton vesikanisteri säilyy jopa pari vuotta.
  • Jos alueellasi on sähkökatko, niin veden kulutus ja jäteveden määrä laskevat luonnollisesti, sillä vettä käyttävät kodinkoneet ovat poissa käytöstä. Veden käyttöä ei tarvitse kokonaan keskeyttää sähkökatkon aikana mutta on hyvä välttää jäteveden muodostumista. Käytä vettä kuitenkin vain välttämättömiin tarpeisiin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyhetkeä, pyykin- ja astianpesua sekä harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää sähkökatkon aikana, koska jätevesiviemäröinti toimii vain osittain. Kun me kaikki vältämme jäteveden muodostamista, niin samalla pienennämme viemäritulvien mahdollisuutta kiinteistöillä ja ylivuotoriskiä jätevesipumppaamoilla. 
  • Kannattaa selvittää, onko kiinteistössäsi tai taloyhtiössäsi kiinteistökohtainen paineenkorotus ja/tai jätevesipumppaamo. Sähkökatkon jälkeen tulee varmistaa, että paineenkorotus ja jätevesipumppu lähtevät normaalisti käyntiin.
  • Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä tilassa, jossa lämpötila laskee sähkökatkon aikana. Paras keino estää jäätyminen on käyttää lisäeristettä ja pitää tila suljettuna sähkökatkon aikana. Varmista sähkökatkon jälkeen, että vesimittaritilan lämmitys jälleen toimii.
  • Kiinteistössä tulee huolehtia lämpimän käyttöveden lämmittämisestä vähintään 55 asteiseksi. Liian alhainen lämpötila voi luoda suotuisat olosuhteet legionellabakteerin kasvulle. Kahden tunnin sähkökatkon ei ole todettu lisäävän legionellabakteeririskiä, jos vesi on ohjeen mukaisesti lämmitetty 55 asteiseksi.

Miten asiakas saa tiedon vesihuollon häiriöistä?

Nivoksella tiedotamme vesihuollon häiriöistä verkkosivuillamme ja tarvittaessa sosiaalisen median kanavissamme sekä paikallismedioissa. Tarvittaessa voimme tiedottaa Mäntsälän asiakkaita myös tekstiviestein.

Jos sähköpulan riski on tiedossa ennakkoon, siitä uutisoidaan ja tiedotetaan laajasti. Mahdolliset sähkönjakelun rajoitukset tehdään hallitusti ja viestimme niistä mahdollisuuksien mukaan etukäteen mm. tekstiviesteillä asiakkaillemme sekä verkkosivuillamme osoitteessa www.nivos.fi ja sosiaalisen median kanavissamme. Voit seurata sähköverkkomme reaaliaikaista tilannetta osoitteessa https://kartta.nivos.fi. Sähköpulan vaatimista sähkökatkoista ei ole aina mahdollisuutta tiedottaa ennakkoon, mutta me Nivoksella pyrimme siihen aina kun mahdollista.

Tutustu myös:

Me Nivoksella teemme jatkuvasti parhaamme, että sähköä virtaa käyttöösi luotettavasti ja taukoamatta. Vika- ja häiriötilanteissa älykäs sähköverkkomme osaa hälyttää asiantuntijamme toimiin välittömästi. Saamme siis tiedon sähköverkon vioista jo usein, ennen kuin niiden vaikutukset ovat edes havaittavissasi. Ammattitaitoiset asentajamme ovat hälytysvalmiudessa ja ryhtyvät korjaustoimiin heti tarpeen tullen mahdollisimman ripeästi.

Haluatko pysyä ajan hermolla? Tilaa uutiskirjeemme!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat ensimmäisten joukossa tietoa energiaan, veteen ja lämpöön liittyvistä ajankohtaisista aiheista (max 1-2 kertaa kuukaudessa)! Lähettämällä sähköpostiosoitteesi annat meille luvan tallentaa tietosi asiakasrekisteriimme. Käsittelemme asiakastietojasi huolella, tästä linkistä pääset lukemaan tietosuojaselosteemme.

Nivoksella olemme valmistautuneet myös sähköpulasta johtuviin sähkökatkoihin

Euroopan energiakriisin ja Venäjän tuontisähkön loppumisen sekä Venäjän mahdollisesti aiheuttaman hybridivaikuttamisen vuoksi meidän on Suomessakin varauduttava sähköpulaan ja erilaisiin häiriöihin.

Suomen valtakunnalliseen sähköverkkoon täytyy jatkuvasti syöttää saman verran energiaa kuin mitä verkossa kulutetaan. Jos valtakunnallisessa verkossa sähkönkulutus ylittää kotimaisen tuotannon ja tuonnin yhteenlasketun sähkön määrän, ajaudutaan sähköpulatilanteeseen.

”Huoltovarmuus on toimintamme ydintä. Meillä Nivoksella varautuminen katkoksiin ja toimintahäiriöihin on jokapäiväistä tekemistä, ja tulevaan talveen olemme valmistautuneet entistäkin aktiivisemmin, muun muassa tehonrajoitustilanteita harjoitellen”, toimitusjohtajamme Marko Ahl sanoo.

Sähköpulan uhatessa Suomen sähköverkosta vastaava Fingrid ilmoittaa tehonrajoituksesta Nivokselle. Ilmoituksen jälkeen Nivoksella aloitamme rajoittamaan sähkönkulutusta omalla jakelualueellamme katkaisemalla sähköntoimituksen osalta asiakkailta. Rajoitukset ovat kiertäviä ja koskevat vuorotellen kaikkia jakelualueen asiakkaita. Tehonrajoituksella suojataan valtakunnallista sähköverkkoa suuremmalta häiriöltä.  

”Yksittäisen asiakkaan osalta suunniteltujen tehonrajoitusten eli sähkönjakelun keskeytysten kesto on noin kaksi tuntia kerrallaan.”

Tehonrajoitustilanteessa Nivoksella pidämme sinut ajan tasalla sähkökatkon kestosta ja muista tilanteeseen liittyvistä asioista. Marko muistuttaa pitämään huolta siitä, että yhteystietosi Nivoksen suuntaan ovat ajan tasalla. 

”Viestimme asiakkaillemme kohdennetusti tekstiviestein ja ajankohtaisin, päivitettävin tiedottein verkkosivuillamme. Mahdollisuuksien mukaan viestimme poikkeustilanteista myös etukäteen.”  

Marko korostaa, että sähköpula on monien tekijöiden summa, eikä näiden tilanteiden ennakointi ole aina helppoa. Valtakunnallinen sähköpula ja siitä johtuva tehonrajoitustilanne voi kehittyä hyvinkin nopeasti, jolloin viesti siitä voi tulla vain hieman ennen tai huonoimmillaan vasta sähkönjakelun rajoituksen tultua voimaan.

Sähkökatkosten aikana vesitornit ja varavirtageneraattorit pitävät Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan taajama-alueilla veden paineen tasaisena.

”Vesitorneissa on puolen vuorokauden käytön verran vettä saatavilla. Sähkökatkoksen aikana pidämme varavoiman avulla kaksi päävedenottamoa toiminnassa, mutta verkoston latva-alueilla vesijohtoveden paine voi heiketä. Tästä syystä käyttövettä on hyvä pitää varalla.”

Varautumiseen tarvitaan myös sinua

Marko muistuttaa, että sähkökatkoksiin varautumiseen kuuluu toimenpiteitä, joita voi ja pitääkin jokaisen tehdä itse.

”Jos sinun on välttämätöntä saada sähköä kaikkina aikoina, me emme kaikesta varautumisesta huolimatta voi taata katkeamatonta sähkönjakelua. Sinun on itse huolehdittava siitä, että katkeamatonta sähköä vaativilla järjestelmillä ja laitteilla on varavirtaa saatavilla. Jos vastaat esimerkiksi kotihoidon toimivuudesta, sinun on hyvä selvittää varavirtalaitteiden käyttöä hyvissä ajoin ja sopia hoidossa olevien kanssa toimintatavoista sähkökatkojen aikana.”

Lue lisää: Varaudu sähkökatkoksiin jo ennakolta

Viranomaisohjeiden mukaan meidän kaikkien tulisi pärjätä itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteiden varalta. Siksi olisi hyvä, että kodistasi löytyisi riittävä määrä ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Varautumiseen kuuluu myös tietää esimerkiksi, mistä saat oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjäät kylmenevässä asunnossa. Lue lisää varautumisohjeista ja kotivarasta: https://72tuntia.fi/

Me Nivoksella teemme jatkuvasti parhaamme, että sähköä virtaa käyttöösi luotettavasti ja taukoamatta. Vika- ja häiriötilanteissa älykäs sähköverkkomme osaa hälyttää asiantuntijamme toimiin välittömästi. Saamme siis tiedon sähköverkon vioista jo usein, ennen kuin niiden vaikutukset ovat edes havaittavissasi. Ammattitaitoiset asentajamme ovat hälytysvalmiudessa ja ryhtyvät korjaustoimiin heti tarpeen tullen mahdollisimman ripeästi.

Haluatko pysyä ajan hermolla? Tilaa uutiskirjeemme!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat ensimmäisten joukossa tietoa energiaan, veteen ja lämpöön liittyvistä ajankohtaisista aiheista (max 1-2 kertaa kuukaudessa)! Lähettämällä sähköpostiosoitteesi annat meille luvan tallentaa tietosi asiakasrekisteriimme. Käsittelemme asiakastietojasi huolella, tästä linkistä pääset lukemaan tietosuojaselosteemme.