Kesätyöntekijöidemme kokemukset ja tunnelmat työjakson loppumetreillä

Meillä Nivoksella kesätyöntekijämme ovat tuikitärkeitä, jotta lomakaudellakin kaikki palvelumme ja laitoksemme pyörivät sujuvasti ja asiakkaidemme arki on helppoa. Kesätyöntekijät tuovat mukanaan myös valtavasti energiaa ja uusia tuoreita näkemyksiä, joista me kaikki nivoslaiset voimme oppia!

”Olemme erittäin iloisia siitä, että saimme jälleen runsaasti kesätyöhakemuksia – myös useammalta meillä jo aiemmin työskennelleeltä!”, kertoo henkilöstöasiantuntijamme Jaana Leino. ”Haluamme omalta osaltamme kannustaa nuoria työelämään, ja tarjota myös opiskeluiden alkuvaiheessa oleville opiskelijoille ensikosketuksen omalla alallaan”, Jaana jatkaa. Monen nivoslaisen ura on startannut joko työharjoittelusta tai kesätyöstä Nivoksella – nähtäväksi jää, kuinka moni tämän vuoden kesätyöntekijöistä löytyy tiimistämme jatkossakin!

Tänä kesänä meillä oli kesäajan vahvistuksena kuusi eri toiminnoissa upeasti tehtävistään suoriutunutta kesätyöntekijää, todellisia tulevaisuuden ammattilaisia. Kiitämme heitä kaikkia arvokkaasta työpanoksesta ja positiivisesta vaikutuksesta työyhteisöömme! 

Haastattelimme kesätyöntekijöitämme työjakson loppumetreillä. Tutustu HenrietanVillenHenriikanAleksinJonnan ja Jannen työtehtäviin, palautteisiin, kertyneisiin oppeihin ja nivoslaiseen tekemisen meininkiin!

Kesätyöntekijämme Janne vietti kesän tietoliikenteen parissa

Tässä jutussa tietoliikenteen parissa työskentelevä Janne kertoo, millaista on ollut tehdä kesätöitä meillä Nivoksella jo kolmatta kertaa.

Mitä opiskelet?

Sain toukokuun lopulla tieto- ja viestintätekniikan opinnot päätökseen Metropolian ammattikorkeakoulusta.

Millaisia työtehtäviä olet tehnyt?

Tämä on kolmas kesä, kun olen Nivoksella töissä. Jokaisena vuonna olen ollut nettituessa valokuituverkon ylläpitohommissa. Eli jos asiakkaalla ei netti toimi, niin olen selvittänyt mistä vika johtuu ja miten se korjataan. Lisäksi olen jatkanut viime kesänä aloittamaani projektia, eli liittymien hallintatyökalun kehittämistä. Projektini parissa olen oppinut monia uusia asioita, esimerkiksi pilvipalvelujen integrointia.

Onko kesätyöstäsi ollut hyötyä tulevaisuutta ajatellen?

Tämän kesän aikana olen vahvistanut osaamistani muun muassa ohjelmistokehityksen parissa. Aiempina kesinä olen oppinut monia asioita valokuituverkoista. Kesätöiden lisäksi olen opiskelujen ohella työskennellyt täällä osa-aikaisesti, joten Nivos on antanut minulle paljon arvokasta työkokemusta. Voin varmasti hyödyntää kaikkea täällä oppimaani tulevaisuudessa, oman alan hommissani.

Millainen paikka Nivos on ollut työskennellä?

Kesä on mennyt nopeasti ja olen viihtynyt täällä, kuten aikaisempina vuosinakin. Tunnelma täällä on kannustava ja mukava. Nivokselle on aina helppo tulla takaisin hyvän ilmapiirin ansiosta, sekä siksi, että olen päässyt työskentelemään samaan tuttuun porukkaan. Töitä tehdessä olen oppinut paljon erilaisia asioita tältä alalta. Myös avun kysyminen on helppoa, koska jokainen täällä auttaa mielellään.

Mikä on ollut parasta?

Kaikkien aiempien pointtieni lisäksi, Nivoksella on omasta mielestäni ollut parasta se, että täällä pääsee helposti osallistumaan eri asioiden kehittämiseen ja suunnitteluun. Ei siis tarvitse vain juuttua niihin työtehtäviin, joita on tullut tekemään!

Vesihuollon kesätyöntekijämme Jonnan tervehdys

Alaa vaihtava ja uusien opintojen alkuvaiheessa oleva Jonna kertoo kesästään vesihuollon monipuolisissa tehtävissä sekä niiden hyödyistä tulevaa ajatellen.

Mitä opiskelet?

Opiskelen energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi LAB-ammattikorkeakoulussa – ensimmäinen vuosi vasta takana. Minulla on taustalla 10 vuoden työura toisella alalla, ja olen siis parhaillaan tekemässä alan vaihdosta. Aloitin uudenlaiset kesätyöt avoimin mielin!

Millaisia työtehtäviä olet tehnyt?

Olen päässyt tekemään monipuolisesti erilaisia työtehtäviä kesän aikana. Minulla ei ole aiempaa kokemusta tämän alan työtehtävistä, joten kaikki on ollut täysin uutta. Muutamia kesän työtehtäviä mainitakseni olen esimerkiksi piirtänyt vesi- ja viemäriverkostoa Trimble NIS -ohjelmalla, päivittänyt laitetietokantaa, tehnyt venttiili- ja palopostitarkastuksia, tehnyt kyvettitestejä puhdistamolta lähtevästä jätevedestä ja ollut myös satunnaisesti apuna erilaisissa kenttätöissä. Perehdytys on ollut kattavaa ja kaikki ovat neuvoneet ja opastaneet mielellään.

Onko kesätyöstäsi ollut hyötyä tulevaisuutta ajatellen?

Tulevaisuuden töiden kannalta kesätyö on ollut oikein hyvä kokemus. Oman alan työkokemusta on hyvä saada jo opiskeluaikana ja täällä on päässyt kattavasti tutustumaan sellaisiin töihin, joita tulevassa ammatissani voisin tehdä.

Millainen paikka Nivos on ollut työskennellä?

Tulisin mielelläni Nivokselle töihin uudelleenkin. Töihin on ollut aina kiva tulla, sekä työ on ollut mielenkiintoista ja mielekästä. Erityisesti olen pitänyt työtehtävien monipuolisuudesta. Työyhteisö on ollut myös todella mukava ja kaikki ovat ottaneet minut hyvin vastaan. Kesä on mennyt hirmuisen nopeasti ja muutamia lomapäiviäkin on kyllä tullut pidettyä!

Mikä on ollut parasta?

Parasta Nivoksella työskentelyssä ovat olleet mielenkiintoiset työtehtävät, uuden oppiminen sekä tietysti ihan huiput työkaverit!

Kesätyöntekijämme Aleksin kokemuksia energia-alan asiantuntijana

Tähän juttuun haastattelimme sähköverkkoihin liittyvien töiden sekä erilaisten projektien parissa kesän viettänyttä Aleksia, joka kertoo tehtävistään ja hyödyllisistä opeista tulevaisuutta ajatellen.

Mitä opiskelet?

Keväällä kolmas vuoteni LUT-yliopistossa Lappeenrannassa tuli päätökseen. Pääaineena luen sähkötekniikkaa ja siinä kyljessä opiskelen tuotantotaloutta. Aloitan DI-opinnot syksyllä.

Millaisia työtehtäviä olet tehnyt?

Kesätöihin Nivokselle tulin alun perin etenkin kehittymään energia-alan asiantuntijana. Olen päässyt tekemään hyvin monipuolisia työtehtäviä, joihin on kuulunut mm. energiaverkkojen mallinnus, verkkotietojen päivitys sekä käyttötiimin avustaminen erilaisissa projekteissa. Lisäksi olen ollut mukana asiakkaiden kontaktoimisessa.

Työtehtävien vaativuus on ollut mielestäni sopiva, sekä vaativimpia tehtäviä olen saanut aina pyytämällä, jonka ansiosta myös mielenkiinto tehtäviin on pysynyt koko ajan korkeana. Myös työhön perehdytys on ollut sopivan laajaa, ja aina on voinut kysyä, jos jokin on ollut epäselvää.

Onko kesätyöstäsi ollut hyötyä tulevaisuutta ajatellen?

Olen oppinut paljon uutta sähköverkkojen rakenteista, sähkötekniikasta ja sähköverkkoyhtiön toiminnasta. Tämä kokemus on ollut positiivinen tulevaisuuden työnäkymieni kannalta ja sähköverkkoyhtiössä työskenteleminen on vahvistanut kiinnostustani energia-alaa kohtaan. Lisäksi olen saanut arvokasta kokemusta, jonka uskon avaavan ovia ja auttamaan minua rakentamaan uraa sähköteknisenä asiantuntijana.

Millainen paikka Nivos on ollut työskennellä?

Tämä kesä on kulunut älyttömän nopeasti. Nivos on ollut erinomainen paikka työskennellä, sillä täällä on hyvä yhteishenki ja työntekijöitä kannustetaan kehittämään osaamistaan. Työnteko on ollut mielekästä, koska ympärilläni on ollut ammattitaitoinen tiimi, joka tarvittaessa on aina valmis auttamaan ja tukemaan.

Mikä on ollut parasta?

Parasta on ollut mahdollisuus työskennellä merkityksellisen alan parissa, ja osallistua projekteihin, jotka vaikuttavat suoraan asiakkaiden arkeen. Erittäin arvokasta on ollut myös mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta ammattitaitoisilta esimiehiltä ja kollegoilta. Lisäksi Nivoksen työilmapiiri ja tiimihenki ovat olleet loistavat, mikä tekee työskentelystä mukavaa ja motivoivaa.

Henriikka kertoo kesästään asiakaspalvelu- ja viestintätiimissä

Tässä haastattelussa Henriikka kertoo kesästään monipuolisten asiakaspalveluun ja viestintään liittyvien tehtävien parissa.

Mitä opiskelet?

Muutin pari vuotta sitten Jyväskylään opiskelemaan kauppatieteitä. Pääaineena luen viestinnän johtamista ja sivuaineena markkinointia. Näiden opintojen lisäksi olen käynyt joitakin kursseja muilta tiedekunnilta, kuten yhteiskuntatieteiltä ja puheviestinnältä. Syksyllä alkaa kandidaatin tutkielman kirjoittaminen.

Millaisia työtehtäviä olet tehnyt?

Kesän aikana olen tehnyt erilaisia työtehtäviä sekä viestintä- että asiakaspalvelutiimissä. Asiakaspalvelun puolella olen pääosin tehnyt veden- ja sähköverkon sopimusten omistajanvaihdoksia, sekä avannut näiden tiimoilta järjestelmiin asiakkuuksia ja käyttöpaikkoja. Silloin tällöin olen myös läpikäynyt postia tai auttanut muissa hommissa.

Viestinnän puolella olen tehnyt julkaisuja verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan. Olen mm. kirjoittanut omaa juttusarjaa siitä, mitä kaikkea Nivoksella tehdään, tiedottanut tulevista tapahtumista ja varoittanut mahdollisesti häiriöitä aiheuttavasta säästä. Lisäksi olen ottanut ja muokannut verkkosivuilla käytettäviä kuvia, sekä saanut tutustua Nivoksen pitkäjänteiseen viestintäsuunnitelmaan.

Onko kesätyöstäsi ollut hyötyä tulevaisuutta ajatellen?

Tästä työkokemuksesta on ehdottomasti hyötyä tulevaisuutta ajatellen. Taitavat kollegani ovat opettaneet kuvamuokkausohjelmien ja verkkosivujen käyttöä, sekä näyttäneet, miten koulussa oppimiani teorioita toteutetaan käytännössä. Tulevaisuuden työnhakua ajatellen on mahtavaa, että olen luonut konkreettisia tekstejä, kuvia ja julkaisuja, joilla pystyn todistamaan osaamistani.

Millainen paikka Nivos on ollut työskennellä?

Todella hyvä! Sain kattavan perehdytyksen kummassakin tiimissä, ja jokainen työntekijä on ottanut minut hyvin vastaan. Ilmapiiri on sellainen, että keneltä tahansa kehtaa pyytää apua, tarvittaessa vaikka useitakin kertoja. Täällä kannustetaan jokaista työntekijää kehittämään itseään. Pidän myös siitä, että olen vapaasti pystynyt aikatauluttamaan omia työtehtäviäni, sekä työskentelemään mieleni mukaan etänä tai paikan päällä.

Mielestäni on myös mukavaa, että täällä työskennellessä pääsee tutustumaan kaikkiin yrityksen toimialoihin. Enpä ennen kesää ajatellut oppivani valokuidun, vesihuollon ja sähköverkon toiminnasta näin paljoa!

Mikä on ollut parasta?

Parasta on ollut asiantuntijoiden kanssa työskentely, uuden oppiminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työskentelyyn. 

Ville vietti kesän energiaratkaisujen ja sähköverkkojen asennustöiden parissa

Energiaratkaisujen ja sähköverkkojen asentajana työskennellyt Ville kertoo, millainen kesä hänellä on ollut meillä Nivoksella. Hänellä olikin myös jo aiempaa työkokemusta meiltä

Mitä opiskelet?

Opiskelen Metropoliassa Myyrmäessä sähkö- ja automaatioinsinööriksi, jossa suuntaudun kiinteistötekniikkaan. Ensi syksynä minulla alkaa kolmas ja viimeinen opintovuosi, eli ei enää paljoa ole jäljellä.

Millaisia työtehtäviä olet tehnyt?

Olen tämän kesän aikana päässyt tekemään monipuolisesti erilaisia työtehtäviä. Pääsääntöisiä töitäni ovat olleet kaapelinäytöt ja erilaiset mittaukset. Lisäksi olen työskennellyt yhdessä energiaratkaisu- ja verkostoasentajien kanssa. Heidän kanssaan olen oppinut paljon hyödyllisiä taitoja, ja oikeastaan joka päivä työskennellessä on tullut opittua jotain uutta.

Onko kesätyöstäsi ollut hyötyä tulevaisuutta ajatellen?

Tämän kesän aikana olen saanut monenlaisia näkökulmia työhön ja sen toteutukseen, mistä on apua tulevaisuuden työskentelyssä. Olen ollut Nivoksella töissä aiemminkin, ja olen aina täällä työskennellessä saanut tarpeellisia oppeja ja vinkkejä tulevaisuutta varten.

Millainen paikka Nivos on ollut työskennellä?

Nivoksella työskentely on ollut monipuolista. Välillä on ollut haastavaa ja jokainen päivä on ollut erilainen. Tulisin Nivokselle vielä uudelleenkin töihin, koska täällä on hyvä yhteishenki ja työtehtävät ovat minulle mieluisia.

Mikä on ollut parasta?

Parasta Nivoksella on ollut erilaisten ihmisten kanssa työskentely.

Kesätyöntekijämme Henrietta teki töitä kaukolämmön parissa

Haastattelimme kaukolämmön parissa kesän työskennellyttä Henriettaa työjakson loppumetreillä. Tutustu Henrietan taustaan, työtehtäviin ja kokemuksiin. 

Mitä opiskelet?

Sain keväällä päätökseen kolmannen vuoden LAB ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opinnot. Kaikki peruskurssit ovat paketissa ja jäljellä on enää muutama opintopiste harjoittelusta, projektikurssista ja viimeisenä tietenkin edessä on opinnäytetyö. Kesän aikana tulen suorittamaan harjoittelun ja projektikurssin, opinnäytetyöasioihin fokusoidun täysillä sitten syksyllä.

Millaisia työtehtäviä olet tehnyt?

Tänä kesänä minulla on ollut mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä, jotka ovat ulottuneet laajasti eri osa-alueille. Viikoittain toistuvia työtehtäviä ovat olleet laitoskierrokset, joissa tarkistan erilaisia tietoja laitoksen toiminnan mukaan, sekä nuohoukset, joita teen kahdelle pellettilaitokselle

Kesän alussa sain mahdollisuuden suorittaa kaukolämpökaivojen tarkastuksen. Tarkastuksessa arvioitiin kaivojen kunto, paluusuunnan ja menoläpivientiventtiilien toiminta, ilmaukset, kiertoletkujen mahdolliset ongelmat sekä kaivojen tunnukset.

Kapuliin valmistui uusi biolämpölaitos vuoden 2023 alussa, ja minulle annettiin tehtäväksi dokumentoida sen komponentit. Lämpölaitoksen komponenttien dokumentointi on olennainen osa laitoksen tehokasta ja turvallista toimintaa. Olen huolehtinut dokumentoinnista niin, että jokainen komponentti lisätään oikean järjestelmän alle, ja luodaan siten selkeä ja järjestelmällinen luettelo laitteista. Kaikki komponentit varustetaan omilla tunnuksilla, jotka merkitään sekä järjestelmään että fyysisesti laitokseen tarroilla, jotka helpottavat komponenttien löytämistä tarvittaessa.

Onko kesätyöstäsi ollut hyötyä tulevaisuutta ajatellen?

Tämä kesä on tarjonnut minulle arvokasta oppimiskokemusta ja mahdollisuuden kehittää taitojani eri tehtävissä. Koen, että olen saanut hyviä ja hyödyllisiä oppeja, joita voin hyödyntää tulevaisuudessa. Käytännön kokemusta ja teknistä tietämystä on karttunut mukaan todella hyvin koko kesän ajan.

Millainen paikka Nivos on ollut työskennellä?

Olen iloinen siitä, että sain kattavan perehdytyksen omaan työnkuvaani, ja rohkeasti pyydän apua, jos jokin asia ei ole muistissani tai vaatii lisäselvennystä. Työilmapiiri on kannustava ja positiivinen, töitä on kiva tehdä ja työnkuva on monipuolinen. Olen viihtynyt todella hyvin. Kesä on mennyt hirveän nopeasti. Nivos on ollut rento ja kannustava paikka työskennellä.

Mikä on ollut parasta?

Nivoksella parasta on ollut ihmiset, ilmapiiri ja monipuolisuus!