Jätevesien hiilijalanjälkilaskennalla kohti yliopistotutkintoa

Henkilöstömme kehittäminen on meille tärkeää paitsi liiketoiminnan myös työssä viihtymisen kannalta. Yksi esimerkki opinhaluisista työntekijöistämme on diplomi-insinööriksi opiskeleva käyttöpäällikkömme Iida Hyytinen, jonka lopputyö edistää jätevedenpuhdistamomme päästöjen vähentämistä. 

Käyttöpäällikkömme Iida Hyytinen on vastannut jo viitisen vuotta Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnasta. Pari vuotta sitten Iida päätti hakeutua jatko-opintojen pariin, ja nyt hän opiskeleekin diplomi-insinööriksi LUT-yliopiston (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto) englanninkielisessä vesihuollon water technology -maisteriohjelmassa työn ohessa. 

”Alkuun jännitti, että mitä työnantaja tuumaa opiskeluaikeistani. Se oli turhaa, sillä kaikki järjestyi ja työkaverit ovat olleet tosi kannustavia”, Iida summaa. 

Iida on käyttänyt keskimäärin yhden työpäivän viikosta opinnoilleen. Yleensä suunnitellut opintopäivät ovat toteutuneet, mutta tarvittaessa olemme joustaneet puolin ja toisin. Jos jätevedenpuhdistamon toiminta tai kehittäminen on vaatinut Iidan läsnäoloa, hän on jäänyt töihin. Kun taas opinnot ovat vaatineet lisäpäiviä, olemme niitä järjestäneet. Kouluttautumiseen jos mihin pätee sanonta: antaessaan saa. 

Päästöjen pienentäminen vaatii tarkkaa laskentaa 

Nyt Iida on jo suorittanut kaikki kurssit, ja lopputyön aihe löytyi meiltä Nivokselta. Diplomityö käsittelee ylläpitämämme Mäntsälän jätevedenpuhdistamon hiilijalanjäljen laskentaa.

”Opinnäytteessä lasken puhdistusprosessista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja teen kehitysehdotuksia niiden pienentämiseksi. Päästöt voivat pienentyä, jos energiankulutus tai kemikaalien käyttö vähenee ja silloin myös kustannukset saattavat pienentyä. Joissain tapauksissa käykin päinvastoin, joten päästöjen pienentäminen on melkoista tasapainoilua”, Iida kuvailee laskennan haasteita.

”Opinnoissa on ihan riittävästi tekemistä, vaikka suurin osa onnistui etänä oman aikataulun mukaan. Arvostan todella työnantajan tukea ja opintojen mahdollistamista, sillä kyllä poissaoloista aina jotain viiveitä tulee omiin töihin. Toisaalta lopputyö tulee kyllä olemaan hyödyksi myös jätevedenpuhdistamon toiminnan kehittämisessä”, Iida kuvailee win-win-tilannetta.

Kouluttautunut henkilöstö – tyytyväinen asiakas

Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme koulutussuunnitelmiemme mukaan. Käymme kehityskeskusteluita ja teemme osaamiskartoituksia, jotta saamme selville henkilöstömme koulutustarpeet ja -toiveet. Vuosittain nivoslaisille kertyy jopa 300–400 koulutuspäivää!

Eikä siinä vielä kaikki, vaan osaavasta ja eteenpäin pyrkivästä henkilöstöstämme osa hakeutuu myös omaehtoisiin koulutuksiin hankkiakseen vaikkapa yliopistotutkinnon. HR-asiantuntijamme Jaana Leinon mukaan kouluttautumiseen onkin monia tapoja ja mahdollisuuksia, ja lopulta asiakas aina hyötyy osaavista ammattilaisistamme.

”Esimerkiksi asentajamme päivittävät erilaisia pätevyyksiä säännöllisesti, ja osa työntekijöistämme suorittaa työajalla ammatti- tai erikoisammattitutkintoa. Tänäkin vuonna kuusi työntekijäämme suorittaa oppisopimuksella ammattitutkintoon johtavaa koulutusta muun muassa lähiesihenkilöksi. Omaehtoista yliopisto-opiskelua varten voi saada opintovapaata tai työaikajoustoja”, Jaana tietää.

Kouluttautuminen hyödyttää koko työyhteisöämme: ammattitaidon kasvattaminen paitsi lisää osaamista ja työhyvinvointia, myös edistää liiketoimintaa. Toisin sanoen mitä kouluttautuneempia ja osaavampi henkilöstö, sitä parempia ja nykyaikaisempia palveluita sinä saat asiakkaanamme, olipa kyse sitten energiasta, lämmöstä, vedestä tai verkkopalveluista!

Haluatko pysyä ajan hermolla? Tilaa uutiskirjeemme!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat ensimmäisten joukossa tietoa energiaan, veteen ja lämpöön liittyvistä ajankohtaisista aiheista (max 1-2 kertaa kuukaudessa)! Lähettämällä sähköpostiosoitteesi annat meille luvan tallentaa tietosi asiakasrekisteriimme. Käsittelemme asiakastietojasi huolella, tästä linkistä pääset lukemaan tietosuojaselosteemme.

Näin valmistamme laadukasta vettä ja puhdistamme jätevedet

Puhdas vesi on elämän edellytys. Jokapäiväinen elämäneliksiiri ei virtaa Mäntsälän ja Pukkilan vesiverkostossa itsestään, vaan ammattilaisemme työskentelevät pitkäjänteisesti, jotta sinä saat laadukasta vettä kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden. He myös puhdistavat jätevedet, jotta ne eivät kuormittaisi ympäristöä.

Jos asiakkaanamme olet tottunut siihen, että hanastasi virtaa aina raikasta vettä ja viemärisi vetää nikottelematta, voimme olla tyytyväisiä. Näin kuuluukin olla, ja silloin olemme onnistuneet vesihuollon toiminnan ja laitteiden ylläpidossa, varautumisessa ja suunnittelussa sekä investoinneissa.

Vesihuollon järjestäminen on aina edellyttänyt varautumista yllättäviin tilanteisiin. Viime vuosina vaatimukset ovat perustelluista syistä lisääntyneet. 

”Varautumisen tarvetta ovat lisänneet muun muassa koronapandemia, Ukrainan sodan vuoksi järkkynyt turvallisuustilanne sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset. Yksi lisä viranomaisvaateisiin on vuoden alusta voimaan astunut EU:n juomavesidirektiivi”, tuotantopäällikkömme Päivi Nyyssönen kertoo.

Lisääntyneet vaatimukset luonnollisesti näkyvät myös meillä Mäntsälässä ja Pukkilassa. Katsotaanpa vaihe vaiheelta, mitä kaikkea alueemme vesihuoltoon tänä päivänä kuuluu. 

Puhdas hanavesi saa alkunsa pohjavedestä

Me Nivoksella valmistamme käyttämäsi talousveden pohjavedestä. Vastuullamme on neljä Mäntsälässä ja Pukkilassa sijaitsevaa vedenottamoa, joissa pohjavesikaivoista pumpattu pohjavesi käsitellään

”Pohjavesi on yleensä laadukkaampaa ja paremman makuista kuin pintavesistä otettu vesi. Pumppauksen jälkeen veden pH-arvo säädetään vedenkäsittelyssä sopivaksi, ja vesi desinfioidaan UV-valolla ennen verkostoon pumppausta”, Päivi kertoo.

Jokainen pohjavesialue on omanlaisensa. Täällä Mäntsälässä pohjavesialueet ovat pienehköjä ja niiden sorapatjat ovat ohuempia kuin esimerkiksi Salpausselän harjualueilla. Maankäyttö, rakentaminen ja muut ihmisen tai luonnon aikaansaannokset voivat vaikuttaa pohjaveden laatuun. 

Tarkkailemme pohjavesialueilla pohjaveden pinnan korkeutta, otamme havaintoputkista näytteitä ja raportoimme kaikesta vedenottolupien edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkkailemme vedenottamoilla veden laatua käsittelyprosessin eri pisteistä. 

Samaan aikaan teemme yhteistyötä pohjaveden suojelemiseksi. Esimerkiksi Geologinen tutkimuslaitos tekee Ojalan pohjavesialueella rakenneselvityksiä. Juuri aloittaneessa pohjaveden seurantaryhmässä taas on meidän nivoslaisten lisäksi Mäntsälän kunnan viranomaisia sekä valvontaviranomaisia Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta ja ELY-keskuksesta.

”Yksi esimerkki viranomaisyhteistyöstä on nyt jo päättynyt PIMA-hanke, jossa romuttamon osalta pilaantunutta maaperää kunnostettiin Ojalan pohjavesialueella. Jälkiseurantaa vielä tehdään pohjavesialueella.”, Päivi mainitsee. 

Vedenjakelun toimivuus säästää vettä ja kustannuksia

Vedenottamoilta siirrämme käsitellyn veden paineenkorotuspumpuilla vesijohtoverkkoon. Kotonasi on vesimittari, jonka mukaan laskutamme vedenkäytöstäsi. Viime vuosina olemme vaihtaneet vanhoja vesimittareita uusiin etäluettaviin mittareihin, joiden ansiosta kuukausilaskut perustuvat todelliseen kulutukseen ja sinä säästyt yllättäviltä tasauslaskuilta.

Verkostopäällikkömme Niko Nurmion mukaan reaaliaikaisesta mittaamisesta on muitakin hyötyjä.

”Asiakas voi havahtua varhaisessa vaiheessa esimerkiksi lämminvesivaraajan varoventtiilin vuotoon, kun kulutus poikkeaa aiemmasta. Me vesilaitoksella taas saamme ajantasaista tietoa vesitaseesta eli siitä, miten verkkoon pumpatun veden määrä eroaa asiakkaalle myydystä määrästä”, Niko avaa mittareiden merkitystä vuotojen havaitsemisessa.

Vesiverkoston vuotojen sattuessa puhdistettua vettä menee hukkaan, veden laatu heikkenee ja korjaustyöt voivat aiheuttaa häiriöitä jakeluun. Verkoston automaatio tarjoaa meille hyödyllistä tietoa ylläpitoon ja korjaamiseen. Mäntsälässä vanhimmat vesijohdot on otettu käyttöön 1960-luvulla, joten ne alkavat olla käyttöikänsä lopussa. Alue, jolla on paljon vuotoja tai laajoja häiriöitä, nousee saneerauslistamme kärkeen.

”Jonkin verran saneeraustarvetta voidaan lykätä venttiilejä uusimalla. Nykymateriaaleilla venttiilien käyttöikä on 50 vuotta ja putkien 80–100 vuotta.”

Kuvassa esitetään miten puhdas vesi ja jätevesi kulkeutuu verkostossamme. Kuva on selitetty auki artikkelissa.
Klikkaa kuvaa, se avautuu uuteen välilehteen isompana

Jäteveden laadullakin on väliä

Puhdas talousvesi muuttuu asiakkaidemme käytössä jätevedeksi, jonka me poistamme jätevesipumppaamoilla ja jätevesiviemäreitä pitkin Mäntsälän jätevedenpuhdistamolle. Käsittelemme puhdistamolla Mäntsälän keskustan, Sälinkään, Pukkilan sekä Hirvihaaran ja Sääksjärven vesiosuuskuntien jätevedet niin, että ne voidaan turvallisesti palauttaa takaisin luontoon. 

”Käytössämme on kolme erilaista puhdistustapaa. Mekaanisessa vaiheessa erotellaan kiintoaines, kemikaaleilla saostetaan veden fosforia ja aktiivilietteellä käsitellään orgaanista ainetta ja typpeä. Liete ja biomassa lingotaan, jonka jälkeen lingottu liete viedään kompostoitavaksi Nurmijärvelle. Puhdistettu vesi lasketaan Mäntsälänjokeen, josta se lopulta kulkeutuu Itämereen”, käyttöinsinöörimme Iida Hyytinen kertoo.

Viemäriverkostoon joutuvat hulevedet eli sade- ja sulamisvedet sekä rakennusten perustusten kuivatusvedet voivat häiritä biologista puhdistusprosessia sekä lisätä kemikaalien käyttöä ja pumppaamoiden sähkönkulutusta. 

”Siksi otimme uutena puhdistusvaiheena käyttöön tertiäärikäsittelyn viitisen vuotta sitten. Se tehostaa kiintoaineen ja fosforin poistoa, jos biologinen vaihe joudutaan ohittamaan hulevesien vuoksi”, Iida sanoo.

Parhaillaan uusimme jätevedenpuhdistamon automaatiota puhdistuksen parantamiseksi entisestään. Se on viimeinen vaihe koko vesihuoltomme automaatiouudistuksessa, jonka myötä olemme jo päivittäneet Mäntsälän ja Pukkilan talousveden automaation, Pornaisten vesihuollon sekä Mäntsälän ja Pukkilan jätevesipumppaamot vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Sen lisäksi, että tarkkailemme jatkuvasti sekä pohjaveden että jakelemamme talousveden laatua, seuraamme myös Mäntsälän-Mustijoen vedenlaatua ja tilaa. Tähän kuuluu kalaston, piilevän ja pohjaeläinten tarkkailua ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.

Vesimaksujen vastineeksi saat varmuutta vedensaantiin

Koko vesihuoltomme toiminta – talousveden valmistus pohjavedestä ja sen jakelu sekä jäteveden puhdistus – kustannetaan asiakkailtamme perityillä vesihuoltomaksuilla. Niillä katetaan myös investoinnit ja jatkuva varautuminen: esimerkiksi pandemian ja energiakriisin vuoksi olemme täydentäneet kriittisten komponenttien ja kemikaalien varastoja sekä investoineet varavoimakoneisiin, jotta tärkeät laitokset saavat aina virtaa.

Tulevaisuudessa erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten pitkät kuivuusjaksot tai rankkasateet, voivat lisääntyvässä määrin aiheuttaa paikallisia haasteita veden laadulle. Nekin voidaan ratkaista hyvällä ennakoinnilla ja yhteistyöllä – jo hyvän sään aikana.

Mitä vesimaksuilla saat?

Liittymismaksu: Saat kiinteistön liitettyä vesi- ja jätevesiverkostoon. Maksulla katetaan osittain runkoverkoston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset.

Tonttihaarojen ja vesimittaripään rakentamismaksut: Maksu sisältää liitostyön, vesi- ja viemäriliittymien rakentamisen tontin rajalle runkoputkista sekä vesijohdon vesimittarille asti. Maksut sisältävät myös vesimittaripään rakentamisen.

Perusmaksu: Saat toimitusvarmaa, puhdasta vettä. Maksulla katetaan vedenottamoiden, vesijohtoverkoston, jätevedenpuhdistamon ja viemäriverkoston ylläpito, investoinnit, palvelut ja hallinto sekä ympärivuorokautinen varallaolo. 

Käyttövesimaksut vedelle ja jätevedelle: Saat käyttämäsi puhtaan veden valmistamisen pohjavedestä ja sen siirron kiinteistöösi. Lisäksi jätevesi poistuu kiinteistöstäsi, ja puhdistamme sen määräysten mukaisesti.

Mäntsälän jätevedenpuhdistamon kalkinsekoitusastia uusiutui nivoslaisten käsissä

Nivosmeininkiin kuuluu etunojassa eteenpäin meneminen sekä uskallus kokeilla ja kehittää. Mäntsälän jätevedenpuhdistamolla tämä näkyy jatkuvana ideointina, jolla parannetaan jätevedenpuhdistuksessa käytettäviä laitteita ja työtapoja.

Toisinaan eteen sattuu isompi kehitystarve, tällä kertaa tiensä päähän tullut kalkinsekoitusastia. Astia oli vuosien saatossa päässyt tukkeutumaan kivettyneestä kalkista ja sen puhdistaminen oli haastavaa pienten puhdistusluukkujen vuoksi.

Mäntsälän jätevedenpuhdistuslaitoksen käyttöinsinööri Iida Hyytinen ja puhdistamonhoitaja Jari Pilli eivät halunneet hankkia tilalle toista samanlaista astiaa, sillä puhdistus, ylläpito ja käyttövarmuus oli saatava toimimaan paremmin. Kriteerit täyttävä uusi laite ei puolestaan tyydyttänyt asiantuntijoita hintalaatusuhteeltaan. He päättivät tarttua toimeen ja tehdä laitteen itse.

”Toisaalla vapautui vanha lipeän sekoitussäiliö ja keksin, että voisimme kokeilla sen muokkaamista kalkin sekoitukseen sopivaksi”, kertoo Pilli kehitysideasta, jonka tuloksena uusi kalkinsekoitusastia asennettiin käyttöön vuoden 2020 syyskuussa.

Uusi laite on toiminut moitteettomasti.

”Ylläpito- ja huoltotyöt ovat vähentynet selvästi. Kalkki ei pääse enää kivettymään ja se on vähentänyt ylläpitohuoltoon käytettävää aikaa sekä lisännyt kalkin annosteluvarmuutta”, Hyytinen kertoo.

”Suurin osa jäteveden puhdistamisesta tapahtuu biologisessa prosessissa, joka on herkkä pH:n muutoksille.  Kalkin annostelulla on oleellinen rooli tasaisen pH:n ylläpitämiselle”, hän painottaa.

Nivos kannustaa työntekijöitään ideointiin ja oman työn kehittämiseen. Tämä on luonut ilmapiirin, jossa kehityskohteisiin tartutaan riuskin ottein.

”Tasaiseen tahtiin tulee jotain kehitettyä”, Hyytinen kertoo.

”Jos jokin asia ei toimi suunnitellusti, mielikuvitus valtaa mielen ja ideoita alkaa syntyä”, Pilli täydentää.