Datahub tulee – asiakkaanamme sinun ei tarvitse tehdä mitään

Helmikuussa 2022 kaikki sähköön liittyvä tieto keskitetään koko Suomen kattavaan datahubiin. Keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä datahub palvelee niin sähkön käyttäjiä, myyjiä kuin jakelijoitakin.  

Me Nivoksella lähdimme Fingridin vuonna 2015 aloittamaan datahub-hankkeeseen mukaan jo sen pilottivaiheessa. Olemme siten hyvin valmistautuneet datahubin käyttöönottoon, ja asiakkaanamme sinun ei tarvitse tehdä mitään.  

”Olemme olleet mukana vuodesta 2017, ja saaneet siten järjestelmämuutokset tietoomme varhain. Toukokuussa alkoi datahubin ensimmäinen tuotannollinen koekäyttö. Kenraaliharjoitus pidetään marraskuussa. Koekäytöillä varmistetaan, ettei siirtymä aiheuta häiriöitä”, kertoo Nivoksen verkkopalveluasiantuntija Katja Repo

Tähän asti sähkötiedot ovat sijainneet kymmenissä eri järjestelmissä, joiden välillä on kulkenut tietopyyntöjen virta. Tietojen keskittäminen yhteen palveluun helpottaa sähkön kilpailuttamista ja sujuvoittaa sähköön liittyvää asiointia. 

Sähkön myyjä ja verkkoyhtiöt kirjaavat tiedot datahubiin

Vastuu tietojen kirjaamisesta yhteiseen datahub-järjestelmään jakautuu siten, että sähkön myyjä kirjaa muutokset sopimuksissa ja sopimuksiin liittyvät asiakastiedot. Verkkoyhtiöt vastaavat käyttöpaikkatiedoista ja mittausdatasta. 

Käyttöpaikka voi olla vaikkapa perheesi koti tai yrityksesi jäätelökioski. Käyttöpaikkatieto on sähkön käytön osoite, laskutusosoite voi olla toinen. Nivoksen verkon alueella on noin 15 000 ja Suomessa noin 3,7 miljoonaa käyttöpaikkaa. Verkkoyhtiönä meidän vastuullamme on kirjata järjestelmään uudet käyttöpaikat, joita syntyy, kun rakennetaan uusi sähköliittymä.  

”Kaikilla käyttöpaikoilla on oma sähkömittarinsa, josta saadaan mittausdata. Kaikki toiminta-alueellamme olevat mittarit ovat etäluettavia ja niiden mittausdata toimitetaan datahubiin tunnin tarkkuudella”, Katja kertoo. 

Sähköliittymäasioissa asiakkaat asioivat edelleenkin verkkoyhtiön kanssa, mutta tietoa on saatavilla keskitetysti entistä enemmän yhdestä paikasta. 

Me huolehdimme numeroista!

  • Asiakastietojesi yksilöintiin käytetään datahubissa henkilötunnusta, mikäli olet kuluttaja-asiakas.  
  • Jos sopimus on yrityksen nimissä, käytetään y-tunnusta.  
  • Sopimusnumeroihin tulee kuitenkin muutoksia: jatkossa yhdellä asiakasnumerolla on vain yksi asiakas. Tähän asti esimerkiksi pariskunnalla on voinut olla sama sähkösopimus ja yhteinen asiakasnumero.
  • Nivos eriytti yhteiset asiakasnumerot toukokuussa 2021. 

Datahubista saat sujuvasti kaikki sähkötiedot

Suomi siirtyy helmikuussa 2022 sähköön liittyvän tiedon hallinnassa datahub-aikaan. Datahub on keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä sähkön käyttäjille, myyjille ja jakelijoille. Tietojen keskittäminen parantaa saamaasi palvelua ja mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen.  

Sinun arjessasi yleisimmin näkyviä muutoksia tulevat olemaan sähkön kilpailutuksen helpottuminen ja sähköön liittyvän asioinnin sujuvampi kulku. Aikaisemmin sähkönmyyjien ja verkkoyhtiöiden tiedot ovat sijainneet useissa eri järjestelmissä. Näiden välillä on tehty tietopyyntöjä, ja odoteltu vastauksia. Nyt asiointi sujuvoituu, kun tiedot ovat yhdessä paikassa. 

”Datahubissa tieto on reaaliaikaista, mikä nopeuttaa toimintaa”, kertoo Nivoksen verkkopalveluasiantuntija Katja Repo.

”Jatkossa esimerkiksi sähkösopimuksen vaihto on sujuvampaa. Sähkömyyjänä pystymme hakemaan ajankohtaisen tiedon datahubista jo palvelutilanteessa ja virheiden määrä vähentyy. Näemme esimerkiksi, onko käyttöpaikassa sähköt päällä ja pystymme heti keskustelemaan esimerkiksi sulakekoosta”, Katja kuvailee palvelun hyötyjä. 

Päätät itse tietojesi näkyvyydestä 

Datahubiin siirryttäessä sinun ei tarvitse tehdä mitään, paitsi odottaa entistä parempaa palvelua ja paremmin saatavilla olevaa tietoa. 

Asiakkaana sinut yksilöidään datahubissa henkilötunnuksella. Voit katsoa omia järjestelmään tallentuneita tietojasi datahub-portaalista, jonne kirjaudutaan suomi.fi-palvelun kautta. Palvelusta näet omien asiakastietojesi lisäksi sähkön käyttöön liittyvät tiedot. Tietojen avulla kilpailutus on helppo tehdä, ja saat itse päättää, mitkä tiedot haluat näyttää esimerkiksi sähkönmyyjälle. 

Vanhat reitit ovat siis helppokulkuisempia, mutta datahub tallaa myös uusia polkuja. 

”Datahubin myötä voidaan kehittää myös aivan uusia palveluita liittyen esimerkiksi sähkön kysyntäjoustoon ja energiatehokkuuspalveluihin, hajautettuun sähköntuotantoon ja sähköautojen latauspisteisiin”, Katja kertoo.  

Uusi järjestelmä tulee käyttöön koko Suomessa helmikuussa 2022. Me Nivoksella olemme hyvin valmistautuneet sen käyttöönottoon – palvellaksemme sinua entistä paremmin. 

Me huolehdimme numeroista!

  • Asiakastietojesi yksilöintiin käytetään datahubissa henkilötunnusta, mikäli olet kuluttaja-asiakas.
  • Jos sopimus on yrityksen nimissä, käytetään y-tunnusta.  
  • Sopimusnumeroihin tulee kuitenkin muutoksia: jatkossa yhdellä asiakasnumerolla on vain yksi asiakas. Tähän asti esimerkiksi pariskunnalla on voinut olla sama sähkösopimus ja yhteinen asiakasnumero. 
  • Nivos eriytti yhteiset asiakasnumerot toukokuussa 2021.