Suomen suurin halpakauppaketju Tokmanni luottaa Nivokseen häiriötilanteissa

Tokmannin logistiikassa toiminnan sujuvuuden merkitys korostuu: sähköverkkohäiriöiden sattuessa katkoksen pitäminen mahdollisimman lyhyenä aiheuttaa vähemmän keskeytyksiä tuotantoon.

Pelkkä huolto ei aina riitä uudessakaan kiinteistössä

Pohjoismaiden suurin halpakauppaketju ja Suomen ainoa valtakunnallinen halpakaupan toimija Tokmanni keskitti hallinto- ja logistiikkatoimintonsa vuonna 2008 valmistuneeseen keskusvarastoonsa Mäntsälän Kapulin alueelle. Tokmanni Oy:n päälogistiikkakeskuksen sähköiset rakenteet olivat kohtalaisen uusia, joten niiden oletettiin toimivan melko moitteettomasti, eikä päivystysluonteiselle varallaololle näin ollen oltu haettu yhteistyökumppania. Sähköverkolle oli varattu vain normaalit huollot. Häiriötilanteissa käytönjohtaja oli yleensä saatavissa kohteeseen noin tunnin varoitusajalla. Vuonna 2015 Kapulin teollisuusalueella kuitenkin koettiin suurjännitekaapelivika, joka vaikutti myös Tokmannin omien suurjännitelaitteiden toimintaan. Kiinteistön käytönjohdosta vastaava Eners Oy katsoi tuolloin, ettei pelkän käytönjohtajan paikalle kutsuminen ollut enää riittävä varotoimi keskijännitelaitteiden toiminnan varmistamiseksi, ja yhtiö solmi varallaolosopimuksen Nivoksen kanssa.

Varallaolosopimus turvaa häiriötilanteissa mihin vuorokauden aikaan tahansa

Nivos otti vastuulleen Tokmannin päälogistiikkakeskuksen suurjännitevarallaolon. Varallaolosopimuksen ansiosta Tokmanni saa nopeasti apua vaativissa suurjänniteongelmissa. Asentajaryhmä alkaa selvittää kiinteistön suurjänniteverkon vikaa 30 minuutin kuluessa hälytyksestä vuorokauden ajasta riippumatta. Päälogistiikkakeskuksen alueella toimimisessa on kuitenkin omat rajoituksensa: alueella liikuttaessa Nivoksen asentajien on huomioitava etukäteen sovitut pelisäännöt.

Päivystyksen järjestäminen sekä nopea toiminta häiriötilanteissa on vaatinut saumatonta ja tiivistä yhteistyötä Enersin ja Nivoksen välillä. Tehokkaasta perehdytyksestä, koulutuksesta ja suunnittelusta on huolehdittu niin ikään yhdessä. Yhteistyöpalavereja Enersin ja Nivoksen käytöstä ja kunnossapidosta vastaavien kesken järjestetään säännöllisesti. Lisäksi Nivos neuvoo Enersiä suurjännitekunnossapidon optimoinnissa ja toimitusvarmuusinvestointien suunnittelussa.

– Kehitämme varallaolopalveluihin, verkostoihin sekä automaatioon liittyvää erityisosaamistamme suunnitelmallisesti ja keskustelemme mielellämme yhdessä Tokmannin kanssa toiminnan kehittämisestä tulevaisuudessa, sanoo Nivoksen käyttöpäällikkö Jarno Virtanen.

Sähkölaitteiden toimintavarmuus parantunut

Tärkeimpiä syitä Nivoksen valinnalle yhteistyökumppaniksi oli sen erityisammattitaito verkkojen tehokkaan ja turvallisen operoinnin huolehtimisessa ympäri vuorokauden – päivystäähän yhtiö jatkuvasti omaa 2500 km pitkää jakeluverkkoaan. Yhtiöllä on erittäin vahva kokemus vakavista häiriötilanteista selviämisestä muun muassa vuoden 2011 mittavia tuhoja aiheuttaneiden talvimyrskyjen osalta. Nivos on lisäksi paikallinen toimija, ja sen varallaolojärjestelmät takaavat asiakkaan palvelemisen erittäin nopeasti häiriön tullen.

Varallaolosopimuksen ansiosta katkokset jäävät häiriön sattuessa lyhyemmiksi, ja Tokmanni pääsee palaamaan nopeammin tuotantoon. Kun akuutteihin vian selvityksiin osallistuu alan erityisammattilainen, ehkäistään lisävahinkojen syntymistä ja samalla myös turvallisuus paranee. Enersin mukaan sähkölaitteiden toimintavarmuus on yleisesti parantunut. 

Eners Oy on kiinteistöalalla toimiva yritys, jonka asiakkaina on noin 300 kiinteistöä. Enersin tekninen isännöintipalvelu valvoo kiinteistöjen kuntoa, korjaustarpeita ja kiinteistöhuollon toimintaa etenkin kerros- ja rivitaloissa, toimistokiinteistöissä ja kauppakeskuskiinteistöissä. Tokmanni-konserni on Suomen suurin halpakaupan toimija. Konserniin kuuluu yli 150 myymälää ympäri Suomen. Tokmannin keskusvarasto valmistui Mäntsälään Kapulin alueelle vuonna 2008. Yli 70 000 m2:n kiinteistössä toimivat Tokmannin hankinta, logistiikka, varasto sekä konsernin pääkonttoritoiminnot.