Sähkömarkkinoilla hinnat poikkeuksellisen korkealla tasolla

Viime syksynä alkanut hintojen nousu on yhä viimeisen kahden kuukaudenkin aikana jatkunut kiihtyneesti ja sähkösopimusten hinnat ovat tällä hetkellä kipuamassa ennätyksellisen korkeille tasoille. Sähkön tukkumarkkinahinnat ovat saavuttaneet uuden tason, hintakehitykseen vaikuttaneita tekijöitä on useita.

Kuten sähkönmyynnistämme vastaava Juha Voho blogissaan kirjoitti, tilanne on meille sähkönmyyjillekin uusi, eikä varmuutta tulevasta ole kenelläkään. Sähkön tukkumarkkinahintojen nousu on ollut niin voimakasta, että joudumme välttämättä ottamaan sen huomioon myös loppuasiakkaiden hinnoittelussa.

Tällä hetkellä sähkön hintaan vaikuttaa jo pitkään käyty Ukrainan sota. Eikä tilannetta tee helpommaksi se, että Venäjä ilmoitti kesäkuun puolessa välissä supistavansa entisestään kaasunvientiä Eurooppaan. Ukrainan sodan ja Venäjälle asetettujen pakotteiden ja näiden seurausten vuoksi polttoaineiden ja raaka-aineiden hinnat ovat ennätyksellisen korkealla ja raju hintojen nousu vaikuttaa myös sähkön hintaan.

Raaka-aineiden ja päästöoikeuksien korkeiden hintojen lisäksi Suomen hintaan vaikuttaa muun Euroopan hintataso. Keski-Euroopassa sähköntuotantoon käytetään merkittävässä määrin kaasua ja kivihiiltä ja tästä johtuen siellä sähkön tuotantohinta on selvästi pohjoismaita korkeampi. Euroopan yhteismarkkinassa myös nämä Keski-Euroopan selvästi korkeammat sähkönhinnat vaikuttavat meidän hintoihimme korottavasti.

Yhdysvaltojen keskuspankki teki koronnoston, jolla pyritään hillitsemään kaikkialla kiihtynyttä inflaatiota. Korkojen ja dollarin vahvistumisen myötä raaka-aineisiin ja polttoaineisiin kohdistuu entistä enemmän hinnankorotuspaineita, jotka myös tulevat heijastumaan tuleviin sähkönhintoihin.

Sähkön spot-hinnat ovat epätavallisen korkealla ja viime kuukausina niissä on ollut merkittäviä vaihteluja. Hinnat ovat pysyneet epätavallisen korkeina, koska tuulituotannossa on ollut suuria vaihteluja, sähköntuonti Venäjältä on loppunut ja vesitilanne on pysynyt heikkona. Lumet sulivat sääennusteiden ja odotusten mukaan touko-kesäkuussa, jonka ansiosta vesiallastilanne on parantunut kaikissa Pohjoismaissa. Vesitilanne on kuitenkin edelleen alle normaalin, ja varsinkin Norjassa kärsitään paikoin edelleen erittäin huonosta vesitilanteesta. Tällä on myös ollut vaikutusta Ruotsin ja Suomen Spot-hintoihin.

Teollisuuden voima ilmoitti myös, että Olkiluoto 3 ydinvoimalan säännöllisen sähköntuotannon aloittaminen siirtyy syksystä joulukuuhun. Näillä näkymin Spot-hinnat tulevat pysymään edelleen korkeina, ja vuorokauden sisällä voi esiintyä suuriakin hintapiikkejä. Vain todella suuret sademäärät ja pitkään kestävät sateet syksyllä voivat hieman parantaa tilannetta. Olkiluoto 3 -laitoksen käynnistystä odotetaan nyt malttamattomana. Jos Olkiluoto 3 -laitosta ei saada käynnistettyä ennen talvea, meillä Suomessa voi olla niukasti sähköä talven kylmimpinä aikoina, jolloin kysyntä ylittää tarjonnan. 

Nyt kannattaa kiinnittää huomiota oman talouden sähkönkulutukseen

Ajat ovat nyt haasteelliset inflaation kiihtyessä ja hintojen noustessa kaikilla markkinoilla. Mitään ratkaisevaa ja nopeaa muutosta sähkön hintoihin ei ole näköpiirissä, ainakaan lähiaikoina. Positiivista juuri nyt on se, että sähköä kuluu nyt kesäaikana huomattavan paljon vähemmän.

Meidän suomalaisten energiankulutuksesta suurin osa muodostuu arkisista asioista eli asumisesta ja liikkumisesta. Siksi jo pienillä muutoksilla tapoihin ja tottumuksiin saa aikaan aitoja vaikutuksia: rahaa säästyy, ja samalla myös päästöt ja hiilijalanjälki pienenevät. Kokosimme yhteen ohjeita ja käytännön vinkkejä, joilla voit pienentää energiankulutustasi. Ota käyttöösi!