Sähköverkon verkkopalveluhinnasto – suurjännitteinen

Sähköverkon verkkopalveluhinnasto – suurjännitteinen, 110 kV

Pätötehoa koskevat maksut

Tuote Hinta alv 0 %
Kulutusmaksu, talviaika 10,8 €/MWh
Kulutusmaksu, muu aika 4,8 €/MWh
Ottomaksu 1,96 €/MWh
Antomaksu 0,97 €/MWh
Voimalaitosten tehomaksu 1900 €/MW/vuosi
Lyhyen käyttöajan voimalaitosten yksikkömaksu 4,5 €/MWh

Asiakas maksaa suurjännitteisen jakeluverkon liittymispisteissä asiakkaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyvän sähköenergian kulutuksen määrän perusteella. Kulutusmaksut eivät sisällä sähköveroa.
Asiakas maksaa verkon otto-/antomaksun suurjännitteisestä jakeluverkon liittymispisteiden kautta virtaavan sähköenergia määrän perusteella.
Asiakas maksaa tehomaksua kaikista sähköverkkoonsa suoraan tai välillisesti liittyneistä voimalaitoksista, jotka ylittävät komission asetuksen (EU) 543/2013 mukaan määritetyn 1 MW:n nettosähkötehon.

Loissähköä koskevat maksut

Tuote Hinta alv 0 %
Loisteho 1000 €/MWAr
Loisenergia otto- ja antomaksu 5 €/ MWArh

Nivos seuraa asiakkaan loissähkön oton ja annon tuntikeskituntitehoa liittymispisteittäin. Mikäli loissähkön toimituksen ja loistehoreservin ylläpidon sovellusohjeen perusteella määritetyn liittymispistekohtaisen loissähköikkunan rajojen mukainen käyttö ylittyy, Nivos laskuttaa kuukausittain loissähkön oton ja annon suurimman ylityksen tuntikeskitehon ja ylitysenergian mukaisesti. Loissähkön laskutuksessa ei huomioida viittäkymmentä (50) itseisarvoltaan suurinta loissähköikkunan ylitystä kuukaudessa.

Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu

1- ja 2-luokan energiaverot ja huoltovarmuusmaksu
Tuote Hinta alv 0 %
I-luokan energiavero 22,4 €/MWh
II-luokan energiavero (teollisuus ja kasvihuoneet) 0,5 €/MWh
Huoltovarmuusmaksu 0,13 €/MWh

Aikajaottelu

Talviajalla tarkoitetaan ajanjaksolla 1.12.- 28.2. maanantai-perjantai klo 7-21 välistä aikaa. Muuta aikaa on näiden ajanjaksojen ulkopuolelle jäävä aika.