Sähköverkon liittymismaksut – suurjänniteliittymät 110 kV

Sähköverkon liittymismaksut – suurjänniteliittymät 110 kV

Voimassa 1.12.2020 alkaen

110 kV:n liittymien liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä kapasiteettivarauksen aiheuttamiin kustannuksiin. Kapasiteettivarauksella tarkoitetaan liittyjän käyttöön varattua 110 kV:n siirtokapasiteettia.

Suurjänniteliittymän liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

L = a + b*P

missä

L = liittymismaksu [€]

= sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.

b = on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan suurjänniteverkon vahvistamisen.

b on 16,74 €/kVA.

P = on suurjänniteliittymän muuntamoiden yhteenlaskettu nimellisteho [kVA].

Liittymismaksun osuus a, joka sisältää välittömät liittämiskustannukset, on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton.

Liittymismaksun osuus b, joka sisältää kapasiteettivarauskustannuksen, on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton.

Liittymän koon muuttuminen

Muutostilanteessa nykyinen liittymä irtisanotaan ja tilalle tehdään uutta liittymistehoa vastaava uusi liittymissopimus liittymismaksuhinnastoon perustuvalla hinnoittelulla.