Sähköverkon liittymismaksut – pienjänniteliittymät 0,4 kV

Sähköverkon liittymismaksut – pienjänniteliittymät 0,4 kV

Liittymismaksu määritellään pääsulakekoon ja liittymän sijainnin mukaan. Vyöhykkeeseen 1 kuuluvat olemassa olevat asemakaava-alueet, sekä alueet, jotka ovat enintään 200 metrin etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta. Vyöhykkeeseen 2 kuuluvat vyöhykkeen 1 ulkopuoliset liittymät, jotka ovat pääsulakkeen koosta riippuen enintään 400 tai 600 metrin etäisyydellä muuntamolta. Aluehinnoittelua käytetään vyöhykkeiden 1 ja 2 ulkopuolisilla alueilla sekä vyöhykkeellä 2 pääsulakekoosta riippuen oheisen taulukon mukaan. Liittymää irtisanottaessa liittymismaksua ei palauteta.

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton.

Vyöhyke 1

Asemakaava-alueet sekä alueet, jotka ovat enintään 200 metrin etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta.

Pääsulake Hinta alv 24 %
3 x 25 A 1600 €
3 x 35 A 2210 €
3 x 50 A 3100 €
3 x 63 A 3840 €
3 x 80 A 4800 €
3 x 100 A 5900 €
3 x 125 A 7250 €
3 x 160 A 9250 €
yli 3 x 160 A 58 €/A

Vyöhyke 2:

Alle 400 m muuntamolta

Pääsulake Hinta alv 24 %
3 x 25 A 1950 €
3 x 35 A 2690 €
3 x 50 A 3800 €
3 x 63 A 4720 €
3 x 80 A 5920 €
3 x 100 A 7300 €
3 x 125 A 9000 €
3 x 160 A 11360 €
yli 3 x 160 A 71 €/A

Vyöhyke 2

400-600 m muuntamolta

Pääsulake Hinta alv 24 %
3 x 25 A 1950 €
3 x 35 A 2690 €
3 x 50 A 3800 €
3 x 63 A 4720 €
3 x 80 A Aluehinta
3 x 100 A Aluehinta
3 x 125 A Aluehinta
3 x 160 A Aluehinta
yli 3 x 160 A Aluehinta

Vyöhyke 2

Yli 600 m muuntamolta

Pääsulake Hinta alv 0 %
3 x 25 A Aluehinta
3 x 35 A Aluehinta
3 x 50 A Aluehinta
3 x 63 A Aluehinta
3 x 80 A Aluehinta
3 x 100 A Aluehinta
3 x 125 A Aluehinta
3 x 160 A Aluehinta
yli 3 x 160 A Aluehinta

Aluehinnoittelu

Aluehinta muodostuu jakamalla alueen potentiaalisten liittyjien määrällä alueelle arvioitujen liittymien rakennuskustannukset ja olemassa olevasta keskijänniteverkosta varatusta kapasiteetista aiheutuneet laskennalliset kustannukset. Aluehinnat ovat voimassa 10 vuotta kyseisen alueen ensimmäisen liittymän sopimuspäivämäärästä alkaen, minkä jälkeen alue siirtyy vyöhykehinnoittelun piiriin. Liittymää irtisanottaessa korotusosaa ei palauteta.

Liittymäkoon suurentaminen

Jos liittymän kokoa suurennetaan, lisäliittymismaksu määräytyy pääsulakkeita vastaavien liittymismaksujen erotuksen mukaan. Vanhasta yksivaiheisesta liittymästä hyvitetään puolet 3x25A:n vyöhykkeen hinnasta.

Rakennuskynnys ja jälkiliittyjälauseke

Rakennuskynnyksellä tarkoitetaan todellisten liittyjien prosentuaalista osuutta verrattuna potentiaalisten liittyjien määrään, milloin alueen liittymien rakennustyöt voidaan aloittaa käyttäen ennalta määrättyä aluehintaa. Rakennuskynnys on 60 % alueen sähköistyskustannuksista.

Mikäli halukkaita liittyjiä ei alueelta löydy rakennuskynnyksen ylittävää lukumäärää, halukkuutensa ilmoittaneille liittyjille tarjotaan mahdollisuutta liittyä sähköverkkoon korotetulla aluehinnalla. Korotetun aluehinnan suuruus määritetään siten, että kokonaisrakentamiskustannuksista rakentamiskynnystä vastaava osuus (60 %) jaetaan liittymishalukkuutensa ilmoittaneiden lukumäärällä. Jokaiselle liittyjälle tulee samansuuruinen korotusosuus.

Sovellettaessa korotettua aluehintaa, liittymissopimukseen lisätään jälkiliittyjälauseke, jossa mainitaan palautettavan liittymismaksun suuruus kustakin uudesta liittyjästä rakennuskynnyksen täyttymiseen saakka.

Jälkiliittyjälausekkeet puretaan ja korotettu aluehinnoittelu poistuu siinä vaiheessa, kun yhtiön asettama rakennuskynnys alueella täyttyy.