Sähköverkon liittymismaksut – keskijänniteliittymät 20 kV

Sähköverkon liittymismaksut – keskijänniteliittymät 20 kV

Voimassa 1.12.2020 alkaen

20 kV:n liittymien liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä kapasiteettivarauksen aiheuttamiin kustannuksiin. Kapasiteettivarauksella tarkoitetaan liittyjän käyttöön varattua 20 kV:n siirtokapasiteettia.

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton.

Keskijänniteliittymän liittymismaksu määräytyy seuraavasti

L = a + b*P

missä

L = liittymismaksu [€]

= sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.

b = on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan keskijänniteverkon vahvistamisen.

b on 32,24 €/kVA.

P = on keskijänniteliittymän muuntamoiden yhteenlaskettu nimellisteho [kVA].

Liittymismaksun osuus a, joka sisältää välittömät liittämiskustannukset, on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton.

Liittymismaksun osuus b, joka sisältää kapasiteettivarauskustannuksen, on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton.

Liittymän koon muuttuminen

Muutostilanteessa nykyinen liittymä irtisanotaan ja tilalle tehdään uutta liittymistehoa vastaava uusi liittymissopimus liittymismaksuhinnastoon perustuvalla hinnoittelulla.