Pidetään yhdessä hyvää huolta pohjavesistämme

Tänään 22.3. vietämme maailman vesipäivää, jonka teemana on pohjavesi. Vaikka pohjavesi on näkymättömissä, sen vaikutus on havaittavissa kaikkialla. Maaperän uumenissa oleva pohjavesi on kuin piilotettu aarre, joka mahdollistaa ja rikastuttaa elämäämme. Lähes kaikki maailman nestemäinen makea vesi on pohjavettä. Ilmastonmuutoksen edetessä pohjavesien suojelu on entistäkin tärkeämpää. Tämän arvokkaan luonnonvaran kestävän kehityksen mukaiseen vaalimiseen tarvitaan yhteistyötä. Pohjavesi voi olla poissa silmistä, mutta se ei saa olla poissa mielistämme. Alkuperäinen teksti ja lisätietoja kansainväliseltä verkkosivulta: https://www.worldwaterday.org/

Me Nivoksella suojelemme aktiivisesti alueemme pohjavesiä ja vesistöjä 

Pohjavesien suojelu ja tarkkailu on elinehtomme hyvälaatuisen talousveden turvaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Teemme säännöllisesti pohjaveden pinnan tarkkailua havaintoputkista tai kaivoista. Osasta tarkkailukohteista otamme vuosittain pohjavesinäytteitä analysoitavaksi. Laadimme tarkkailusta raportit terveydensuojelu- ja ympäristöviranomaisille sekä Uudenmaan ELY-keskukselle.

Olemme mukana Mäntsälässä käynnistetyssä pohjavesialueiden seurantatyöryhmässä, jossa seuraamme pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien ajantasaisuutta, pohjavesialueilla toteutettavia suojelutoimenpiteitä, pohjavesiriskejä sekä edistetään pohjaveden yhteistarkkailua. Työryhmässä on mukana myös Mäntsälän kunta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Uudenmaan ELY-keskus. 

Me kaikki voimme vaikuttaa pohjavesiemme tilaan

Onneksi nykyisin pohjavesien suojelun merkitys on suuressa arvossa. Ymmärrämme, että jokainen meistä voi vaikuttaa pohjavesiemme tilaan. Haluamme huolehtia pohjavesistä viemällä jätteemme asianmukaisesti jäteasemalle tai kierrätyspisteisiin. Kiinnitämme erityistä huomiota kodeissa syntyvien vaarallisten jätteiden asianmukaiseen hävittämiseen. 

Osallistu sinäkin, näin voit suojella pohjavesiä!

  • Selvitä, missä asuinalueesi pohjavesialueet sijaitsevat.
  • Jos havaitset pohjavesialueen läheisyydessä ongelmajätettä, ilmoita niistä hätänumeroon 112.
  • Pese autosi vain asianmukaisella paikalla. Kotipiha täyttää harvoin asianmukaisen pesupaikan vaatimukset.
  • Vältä turhaa veden käyttöä pihateitä ja jalkakäytäviä pestessäsi.
  • Vie vanhat kodinkoneet, paristot ja akut kierrätykseen. Älä säilytä niitä pihapiirissä tai hävitä niitä luontoon.
  • Älä koskaan kaada liuottimia, öljyjä, pesuaineita tai bensaa maahan tai viemäriin.
  • Vie kierrätys- ja ongelmajätteet kuten öljyt, maalit, liuottimet, kasvintorjunta-aineet ja akut jäteasemalle – kaikelle löytyy kyllä oma loppusijoituspaikkansa!

Päivi Nyyssönen
Kirjoittaja on Nivoksen tuotantopäällikkö, joka luokittelisi puhtaan pohjaveden yhdeksi kansallisaarteeksi.

Päivi Nyyssönen

tuotantopäällikkö

019 68 991 paivi.nyyssonen@nivos.fi