Kuvassa Nivos-konsernin toimitusjohtaja Marko Ahl

Paikallisena yhtiönä pidämme energiamyllerryksissä alueemme asiakkaiden puolta

Vuosi on loppurutistuksen myötä kääntymässä kohti päätöstään. Edeltäjiensä tapaan tämäkin vuosi on ollut haastava. Erityisesti sähkön hinta on vaihdellut enemmän kuin mitä vuosi sitten osattiin ennakoida. Samaan aikaan tarve siirtyä asumisessa, teollisuudessa ja liikenteessä mahdollisimman päästöttömään ja omavaraiseen energiaan on tullut yhä välttämättömämmäksi.

Tällä hetkellä rahoitusmarkkinat näyttävät hiljalleen rauhoittuvan. Myös hintojen nousu on hidastunut, mikä johtuu etupäässä energiahintojen kohtuullistumisesta. Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat kuitenkin herättäneet keskustelua kriisin mahdollisista vaikutuksista esimerkiksi öljyn ja kaasun hintoihin. Tällä olisi jälleen vaikutuksia inflaatioon.

Valppauteen on siis syytä edelleen. Me suomalaiset käymme tulevaan talveen onneksi valmiimpina ja viisaampina kuin vuosi sitten. Viime talven kokemusten perusteella osaamme rajoittaa ja ajoittaa energian käyttöä, jolloin jokainen voi omilla toimillaan ehkäistä sähköpulan syntymistä.

Toimivan verkon ansiosta voit käyttää sähköä joustavasti

Meillä Nivoksella tällainen varautuminen on jokapäiväistä toimintaa. Olemme esimerkiksi suunnitelmallisesti kaivaneet sähkölinjojamme maan alle suojaan myrskyiltä sekä kehittäneet verkon automaatiota. Tämän työn ansiosta sähköverkkomme keskeytysajat ovat valtakunnan matalinta kärkeä.

Kun sähköverkko on hyvässä kunnossa, voi sähkön käyttöä ajoittaa edullisempiin hetkiin. Esimerkiksi kesällä ja syksyllä sähkö on ollut kuluttajille lähes ilmaista. Kun sähkö lämpimän sään aikana on halpaa, sen käyttöä ei kannata rajoittaa, vaan voi hyödyntää sähköyltäkylläisyyden hetket vaikkapa runsaasti sähköä vaativiin kodin töihin. Lämmityskaudella eli talvella on hyvä käyttää energiaa järkevästi ja jopa nuukaillen. Tällä hetkellä näyttää sellaiselta, että lähivuosina sähkön hinta on enemmän sääriippuvainen ja halpaa vain lämpimällä sekä tuulisella säällä. Asiakkaana ja energiayhtiön johtajana toivon, että saisimme kotimaahan nopeasti lisää päästötöntä sääriippumatonta sähköntuotantoa. Käytännössä se tarkoittaa lisäydinvoiman rakentamista.

Pörssisähkön käyttäjät saavat käytön ajoittamisesta suoran taloudellisen edun. Silti myös asiakkaiden, joilla on kiinteähintainen sopimus kannattaa seurata, milloin sähkönhinta on alhaalla. Kun kaikki osallistuvat talkoisiin, sähkönhinta on matala myös silloin, kun tekee uutta kiinteähintaista sopimusta.

Paikallisena yhtiönä investoimme vain omalle alueellemme

Kuluvan vuoden mittaan me nivoslaiset olemme kirkastaneet yhtiömme strategiaa tulevaa ja sitä seuraavia vuosia varten. Yhteisiä tavoitteitamme sekä keinoja niihin pääsemiseksi ovat pohtineet ja työstäneet eri tiimiemme työntekijät asentajista asiantuntijoihin. Teemme työtämme asiakkaita varten, ja se onnistuu menestyksekkäästi vain osaavan henkilöstön avulla.

Olemme valinneet ohjenuoraksemme paikallisuuden: nivomme yhteen arjen elämänlankoja Mäntsälässä ja sen lähiseuduilla. Ylläpidämme ja kehitämme sähkönsiirtoa, kaukolämpöä, valokuituyhteyksiä ja vesihuoltoa, jotta eläminen ja yrittäminen tällä alueella olisi yhä helpompaa, kannattavampaa ja kestävämpää. Meiltä asiakas saa yhdeltä luukulta tarvitsemansa toimivan arjen perusedellytykset.

Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että panostuksemme valuvat oman alueen laariin: paikallisena yhtiönä investoimme vain toiminta-alueellemme ja työllistämme henkilöstömme lisäksi koko joukon paikallisia urakoitsijoita ja palveluntarjoajia.

Haluamme osaltamme myös houkutella lisää asukkaita ja yrityksiä Mäntsälään ja lähialueille. Valmistelemme parhaillaan paikkaa alueemme ensimmäiselle sähkövarastolle, joka auttaisi tasaamaan kysyntäpiikkejä. Tavoitteenamme on myös muuttaa kaukolämmön tuotantomme fossiilivapaaksi vuoteen 2028 mennessä, jolloin sen hinta asiakkaillemme olisi vähemmän riippuvainen energiahintojen vaihteluista.

Uudet asiakkaat tulevat osaltaan jakamaan energiaverkkojen kustannuksia, ja yritysten sijoittuminen Mäntsälään ja lähiseuduille hyödyttää kaikkia nykyisiä asiakkaita. Asiakkaanamme voit myös luottaa siihen, että panostuksemme valuvat oman alueen laariin: paikallisena yhtiönä investoimme vain toiminta-alueellemme ja työllistämme henkilöstömme lisäksi koko joukon paikallisia urakoitsijoita ja palveluntarjoajia.

Marko Ahl
Kirjoittaja on Nivos-konsernin toimitusjohtaja