Vastuullisuuden painopisteet

Vastuullisuuden painopisteet

Nivoksen vastuullisuusprosessissa on määritelty olennaiset vastuullisuuden aiheet seuraavasti:

Pidämme huolta ympäristöstä ja ilmastosta – ympäristövastuu:

 • Päästöt
 • Vesi ja jätevesi
 • Jätteet
 • Energiankulutus


Turvallinen elämä – sosiaalinen vastuu, yhteisö ja henkilöstö:

 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Asiakasturvallisuus
 • Asiakkaan yksityisyydensuoja
 • Turvallisuuskäytännöt


Terve liiketoiminta – hallintotapavastuu:

 • Taloudellinen suoriutuminen
 • Korruptionvastaisuus
 • Välilliset taloudelliset vaikutukset


Pidämme huolta ihmisistä – sosiaalinen vastuu, yhteisö ja henkilöstö:

 • Työllisyys
 • Monimuotoisuus ja tasa-arvo
 • Syrjimättömyys
 • Kouluttaminen


Nivoksen voimavara on henkilöstössämme. Tasapuolinen kohtelu ja syrjimättömyys sekä työterveys ja -turvallisuus ovat olennaisia teemoja henkilöstön hyvinvoinnin ja motivoituneisuuden kannalta. Näissä teemoissa epäonnistuminen toisi selkeitä haasteita Nivoksen toiminnalle ja sitä kautta koko Mäntsälän yhteisölle, joten työryhmämme arvioi nämä teemat jatkuvan seurannan ja parantamisen piiriin. Tähän liitännäisenä on suunnitelmallinen kouluttaminen, jotta henkilöstön osaaminen on linjassa tai ylittää ympäristön vaateet. Kouluttaminen vastuullisuuden edistämisestä on yksi tärkeimmistä aiheistamme, jotta voimme pitkäjänteisesti parantaa toimintaamme ja valmistautua ennakolta esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä toteuttaa käytännössä kiertotalouden hiilipäästöjä alentavia ratkaisuja.

Energia-, vesi- ja verkkoyhteyksien ratkaisuissa toimivalle yhtiölle asiakasturvallisuus sekä asiakkaan yksityisyydensuoja ovat merkittäviä yhteisön kestävän kehityksen tekijöitä. Lisäksi Nivoksen työllistävä merkitys Mäntsälän alueella on olennainen. Näissä tekijöissä yhtiön tulee onnistua hyvin, jotta toimintaympäristö ja asukkaiden hyvinvointi voi jatkua tai parantua.

Koska Nivos-konserni toimii liiketoiminta-alueella, joka vaikuttaa vahvasti ympäristöön, tulee merkittävimmät vaikutukset olla arvioitu ja suunnitelma niiden vähentämisestä asteittain määritelty. Jätteet, vesi, energia ja päästöt valikoituivat tärkeimmiksi tekijöiksi ympäristönsuojelussa sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Nivos toimii kunnan kanssa kiinteässä yhteistyössä toimittaessaan sähköä ja vesipalvelua alueelle. Näin ollen hallintotapaan liittyvät teemat tulee arvioida huolellisesti. Yhtiö saa infrastruktuurin rakentamiseen avustuksia, joiden tulee kuitenkin olla avoimesti julkaistavissa, jotta sidosryhmät voivat luottaa yhtiön toimintaan. Taloudellinen hyvä suoriutuminen puolestaan on olennaista, jotta asukkaat voivat turvata joka päivä puhtaan veden koteihinsa, kirjautumisen verkkoon ongelmitta ja sähkön erilaisiin toimintoihinsa.

Nivoksen olennaisten aiheiden vaikutukset ovat pääsääntöisesti Mäntsälän alueella. Olemme huomioineet tässä ensimmäisessä raportissamme omat suorat vaikutuksemme ja joiltakin osin (esimerkiksi päästöjen osalta) myös välillisiä vaikutuksia. Jatkossa pyrimme laajentamaan vaikutusten arviointia koko arvoketjuumme ja sitä kautta toimittajiimme.

Kuva: Olennaiset vaikutukset sidosryhmiemme näkökulmasta. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana (kuva avautuu uuteen välilehteen).

Pidämme huolta ympäristöstä ja ilmastosta

Tavoitteet 2021Toteutunut 2021Tavoitteet 2022
Tuemme vesien suojeluaAloitettu Sanitation Safety Plan -riskien hallintatyökalun käyttöönotto vesistöpäästöjen riskien vähentämiseksi ja poistamiseksi.Sanitation Safety Plan -työkalu käytössä
Parannamme energiatehokkuuttaOptimipoikkipintojen valintojen, muuntajakoon optimoinnin ja muuntajan sijoittamisen vaikutukset – 45 MWhAsiakkaiden energiatehokkuuden tukeminen: aurinkopaneelit ja lämpöpumput
Vähennämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä lämmöntuotannossaHyödynnämme aktiivisesti mm. lämmön talteenottoa korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Vuoden 2021 kylmyyden vuoksi lämmöntarve nousi kuitenkin 18 %, joten emme päässeet tavoitteeseemme vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. 
 
Fossiilivapaa kaukolämpötuote asiakkaille 2022 sekä pelletti/hakelaitoksen selvitys maakaasun ja öljyn käytön vähentämiseksi
Edistämme kiertotalouttaHukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöön, komponenttien pidempi käyttö ja jätteen toimittaminen kierrätettäväksi sekä Mäntsälän biovoima – Palopuro. Erilaisia lämpöpumppuratkaisuja toimitettu asiakkaille 95 kpl vuonna 2021.Yhtiön ajoneuvojen polttoainelähteiden parantaminen
Taulukko: Ympäristövastuuseen liittyvät  vastuullisuustavoitteet ja -toimenpiteet 2021–2022. 

Energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

Nivoksen energiankulutus kohdistuu suurelta osin LTO-laitokseen, häviösähköihin sekä vesilaitosliiketoimintaan. Yhtiö myös myy sähköä talouksista teollisuuteen Nivoksen omalla jakelualueella. Sähköä tuotamme pienimuotoisesti kahdessa vesivoimalassamme, Palopurolla biokaasua ja kaukolämpöä omalla jakelualueellamme. Suurin osa päästöistämme syntyy myydyn sähkön tuotannossa.

Energiankulutusta seurataan ja hallinnoidaan kussakin liiketoimintayksikössä. Liiketoiminnoissa on panostettu tietojärjestelmiin, joista nähdään helposti ja nopeasti halutut tiedot tarvittaessa. Seuranta tapahtuu operatiivisen toiminnan ohessa hyödyntäen automaatiota ja tietojärjestelmiä.

Omaa energiankulutustamme vähennämme suunnitelmallisesti. Sähkönjakelussa tämä tarkoittaa mm. muuntajakoon optimointia, muuntajan sijoittamista sekä kaapelipoikkipinnan suurentamista. Nämä toimenpiteet vähentävät häviösähköä.

 Kaapelipoikkipinnan suurentaminenMuuntajakoon optimointiMuuntajan sijoittaminenYhteensä
2019    
Energiansäästö [MWh]110,929,76,3146,9
Päästövähennys [kg CO2-ekv]27 1377 2681 54235 947
2020    
Energiansäästö [MWh]72,821,83,898,4
Päästövähennys [kg CO2-ekv]17 8225 32893724 087
2021    
Energiansäästö [MWh]27,416,41,345,1
Päästövähennys [kg CO2-ekv]5 8743 5202799 673
Taulukko: Sähköverkon energiansäästö. Laskettu 2020 sähköntuotannon hiilidioksidipäästöillä. 

Pyrimme vaikuttamaan energiankulutukseen positiivisesti jatkamalla viestintää energiatehokkuudesta ja lisäämällä ympäristöystävällisiä valintoja kuluttajille. Viestintä sosiaalisessa mediassa, verkkosivuillamme, lehdistötiedotteiden kautta sekä julkaisuissa painottavat energiatehokkuuden merkitystä ja keinoja. Asiakkaamme voivat valita energian käyttöä ohjaavan hinnoittelun sähkön ostossa sekä siirtotariffin valinnassa. He voivat myös seurata omaa energiankulutustaan kauttamme. Tarjoamme aktiivisesti myös energiatehokkaita ja/tai uusiutuvan energian pientuotantolaitoksia (ilmalämpöpumput ja aurinkopaneelit)

Polttoaineiden kulutus [MWh]*Kaukolämmön tuotanto20202021
Sähkö*9 4009 852
Uusiutuvat energialähteet
Puuhake*9 70011 000
Puupelletti*4 0005 150
Biokaasu*6002 202
Ylijäämälämpö*20 60020 600
Yhteensä34 90038 952
Uusiutumattomat energialähteet
Maakaasu*13 30018 454
Öljy*1 6004 020
Yhteensä14 90022 474
Kaikki lähteet yhteensä59 20071 279
Muutos edelliseen vuoteen+ 20,4 %
Taulukko: Polttoaineiden kulutus tyypeittäin. Liikkumisen energiankulutus ei mukana luvuissa.
Energiankulutus [MWh]2018201920202021
Sähkö18 93618 93617 16223 197
Lämpö359379341418
Yhteensä19 29519 88017 50323 615
Muutos edell. vuoteen3,0 %-12,0 %34,9 %
Taulukko: Energiankulutus [MWh]. Energiankulutus vaihtelee sääolojen mukaan. Vuoden 2021 talvi oli huomattavasti vuotta 2020 kylmempi. Tämä nosti sekä polttoaineiden että sähkönkulutusta. Lisääntynyt kulutus myös johtaa suurempiin häviöihin. 

Energiankulutus [MWh]. Energiankulutus vaihtelee sääolojen mukaan. Vuoden 2021 talvi oli huomattavasti vuotta 2020 kylmempi. Tämä nosti sekä polttoaineiden että sähkönkulutusta. Lisääntynyt kulutus myös johtaa suurempiin häviöihin. 

Myyty energia [MWh]2018201920202021
Polttoaine34 87836 46829 530
Sähkö178 360165 326222 564284 300
Lämpö51 31751 19147 39457 390
Yhteensä264 555252 985299 488341 690
Muutos edell. vuoteen-4,4%18,4 %14,1 %
Taulukko: myyty energia.

Yhtiön energiankulutus vuonna 2021 oli yhteensä -244 024 MWh. Laskennassa huomioidaan polttoaineen kulutus, kulutettu ostettu sekä itse tuotettu energia vähennettynä myydyllä energialla. Kokonaisenergiankulutuksessa näkyy siis myydyn energian vaikutus.

Ostetun energian alkuperä201820192020
Fossiiliset polttoaineet ja turve43,7 %42,5 %38 %
Uusiutuvat energianlähteet12,1 %7,0 %15 %
Ydinvoima44,2 %50,5 %48 %
Taulukko: Ostetun energian alkuperä. Tiedot sähkön alkuperästä 2021 Suomessa valmistuvat vasta kesällä 2022.
Tuotetun energian alkuperä20202021
Kaukolämmön tuotanto, laskettu polttoaineiden kulutuksesta:
Fossiiliset25,2 %31,5 %
Uusiutuvat59,0 %54,6 %
Sähkö15,9 %13,8 %
Sähköntuotanto, vesivoimalaitokset:
Uusiutuvat100 %100 %
Taulukko: Tuotetun energian alkuperä. Sähkön alkuperä perustuu alkuperätakuilla varmennettuun uusiutuvaan sähköön sekä Energiaviraston laskemaan jäännösjakaumaan. Jäännösjakauma kertoo Suomessa kulutetun alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauman. Lisätietoja ydinvoimalla tuotetun sähkön polttoainekierrosta on saatavilla Säteilyturvakeskuksesta osoitteesta www.stuk.fi. 
Omat suorat kasvihuonekaasupäästöt (t CO2-ekv)2018201920202021
Sähkö54575163
Lämpö5 2704 7723 683
Yhteensä5 3244 8293 734
Muutos edell. vuoteen-9,3 %-22,7 % 
Taulukko: Omat suorat kasvihuonekaasupäästöt. Vuoden 2021 sähkön alkuperä ei ole vielä saatavilla, joten päästöjen laskeminen sähkön osalta ei ole mahdollista. 
Energian epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (t CO2-ekv) ostettu energia2018201920202021
Myyty sähkö57 33648 15847 769
Myyty lämpö7 6967 6797 1396 835
Yhteensä65 03255 83754 908
Muutos edell. vuoteen-14,1 %-1,7 % 
Taulukko: Ostetun energian epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt. Vuoden 2021 luvut eivät ole vielä saatavilla. 
Ostetun sähkön päästöt201820192020
Hiilidioksidi [g/kWh]278,3244,7214,6
Muutos edell. vuoteen-12,1 %-12,3 %
Ydinpolttoaine [mg/kWh]1,21,41,4
Muutos edell. vuoteen15,8 %-0,7 %
Taulukko: Ostetun sähkön päästöt. Vuoden 2021 luvut eivät ole vielä saatavilla. 

Julkisilla latausasemillamme ladatut sähköautot vähensivät vuonna 2021 yli 8144 tonnilla hiilidioksidipäästöjä.

Ladattu energia (julk.)Sähköllä ajetut kmSäästetty bensaCO2-vähennys kg
10046,02 kWh50 2303 4668 145
Taulukko: Nivoksen Virta-järjestelmässä olevilla kaikille avoimilla latausasemilla vuoden 2021 aikana ladattu energia ja säästetyt hiilidioksidipäästöt. Ei sisällä esim. Koskisen asemia, jotka toimivat eParkingin kautta. Bensa-auton kulutus perustuu Moottori.fi-artikkeliin. Sähköauton kulutus perustuu usein käytettyyn arvioon 20 kWh/100 km. Vaihtelu voi olla kuitenkin suurta. 

Nivos tuottaa Mäntsälän alueelle puhdasta vettä ja huolehtii jätevesien hallitusta käsittelystä

Koronatilanteesta huolimatta vesihuoltopalvelumme ovat toimineet moitteettomasti Mäntsälän, Pukkilan ja Pornaisten toiminta-alueella. Investointeja olemme vieneet suunnitellusti eteenpäin ja ennakoivassa kunnossapidossa kiinnittäneet huomiota kriittisten varaosien saatavuuteen täydentäen varastoja.

Vedenhankinta perustuu vedenottolupiin. Lupa määrittää, kuinka paljon pohjavettä saa pumpata ja miten pohjaveden tilaa seurataan. Seuraamme säännöllisesti pohjaveden pintaa ja pohjaveden laatua. Näistä raportoidaan lupaviranomaisille.

Nivos huolehtii Mäntsälässä, Pukkilassa ja Pornaisissa kussakin kahdesta vedenottamosta. Sade- ja sulamisvedet suodattautuvat soraharjujen läpi samalla puhdistuen. Maaperästä vesi pumpataan vedenottamolle käsiteltäväksi. Vesi vaatii vain vähän käsittelyä ennen sen johtamista vesijohtoverkostoon. Vesi desinfioidaan sen mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi UV-laitteella. Lisäksi veden pH-arvoa säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi. Vedenottamoiden lisäksi Mäntsälään vettä tulee Keski-Uudenmaan Veden ja Hyvinkään veden yhteyden kautta.

Jätevesipuhdistamon ympäristölupa määrittää jäteveden puhdistusvaatimukset kokonaisfosforille, kokonais- ja ammoniumtypelle, kiintoaineelle, kemialliselle hapenkulutukselle ja biologiselle hapenkulutukselle. Ympäristölupa määrittää myös tarkkailut ja raportointivelvoitteet. Jätevedenpuhdistamolle on laadittu käyttö- ja päästötarkkailuohjelma, jonka mukaan otetaan kuukausittain kokoomanäytteet eri puhdistusvaiheista. Mäntsälän- ja Mustijoen yhteistarkkailuohjelman avulla seurataan purkuvesistön tilaa. Hyödynnämme jätevedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen. Lingottu liete ajetaan Kekkilä Oy:lle Nurmijärvelle, jossa liete jatkojalostetaan kompostoimalla viherrakentamiseen. Mäntsälän jätevedenpuhdistamon puhdistustehoa ja ohituksien määrää voi seurata täällä. Viemäriverkostoa saneerataan vuosittain vuotovesien pienentämiseksi. Vuosittain saneerataan keskimäärin myös yksi pumppaamo.

Vesiliiketoiminnassa on käytössä pitkäntähtäimen investointiohjelma vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen sekä vedentuotantolaitosten ja jätevedenpuhdistamon saneerauksiin.

Investoinneilla haetaan kestäviä ratkaisuja tulevaisuuteen varmistaen korkea laatu ja toimintavarmuus.

Vesijohtoverkostojen saneerauksella taataan toimintavarma veden jakelu ja laadukas vesi asiakkaille. Saneerauksella varmistetaan, että laskuttamattoman veden määrä laskee. Laskuttamaton vesi tarkoittaa vesijohtoverkostosta maahan vuotavaa vettä.

VedentuotantoYksikkö201920202021
Pumpattu talousveden määrä (Mlä + Puk)m³/vuosi96 715210 49761 150 613
Oman tuotannon osuus%959595
Vesimäärän osuus lähteittäin
Pohjavesi%959598,6
Tekopohjavesi (ostovesi)%551,4
Laskuttamaton veden määrä%20,227,2
Pohjaveden ottamoiden vesimäärät (vuosi-ka)
Lukko (lupa vuosi-ka 700 m3/vrk)m³/vrk593642630
Kilpijärvi (lupa vuosi-ka 1000 m3/vrk)m³/vrk397329310
Ojala (lupa vuosi-ka 1200 m3/vrk)m³/vrk7689011 093
Puntarmäki 1 (lupa vuosi-ka 1000 m3/vrk)m³/vrk441508542
Taulukko: Vedentuotannon avainluvut.

Jätevesien puhdistus ja käsittely

Puhdistettua jätevettä syntyy vuosittain noin 1,1 miljoonaa kuutiota. Tästä laskutettua on noin 60 %, loput 40 % päätyvät vuotovesinä viemäriin. Puhdistetut jätevedet johdetaan Mäntsälänjokeen. Viemäriverkostossa tapahtuvat ylivuodot jätevesipumppaamoista tai verkostorikoista menevät maastoon tai vesistöön, puhdistamolla tapahtuvat ohitukset Mäntsälänjokeen. Pääsääntöisesti puhdistamolla tapahtuvat ohitukset eivät ole koko puhdistusprosessin ohituksia, vaan ohitus on vähintään esikäsiteltyä jätevettä. Jätevedenpuhdistamon suurten virtaamien aikaisilla ohituksilla estetään ravinnepitoisen lietteen pääsy jokeen. Ohitukset raportoidaan suoraan ympäristöministeriön ylläpitämään YLVA-ohjelmaan,kunnan ympäristöviranomaisille sekä Nivoksen hallitukselle. Suuret ohitukset raportoidaan myös kunnalle ja kunnan terveysviranomaiselle.

Vuoden 2022 aikana on tarkoitus parantaa kuntalaisten tiedotusta jätevesiylivuotojen osalta. Vesistönäytteenoton toimintavarmuutta on parannettu vuodelle 2022 ja näytteet otetaan aina yli 100 m3 ohituksissa, tai muuten viranomaisen pyynnöstä. Vesistönäytteenoton hoitavat koulutetut näytteenottajat Eurofinsiltä.

Toiminnan vuosiraporteissa seurataan vuotovesiprosentteja ja vuotojen määrää. Lukemat raportoidaan myös toimialan ja viranomaisten tilastoihin. Jos jätevedenpuhdistamolla tai jätevesiverkostossa on isoja vuotoja, niistä ilmoitetaan viranomaisille ja otetaan lisänäytteet viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Tuotamme puhdistetusta jätevedestä  energiaa. Lämmöntalteenotto tapahtuu jätevedestä jätevedenpuhdistamolla. Talteenotetulla lämmöllä lämmitämme prosessitilaa ja kemikaalin laimennosvettä. Lisäksi Porvoontie 23 kiinteistössämme on aurinkokeräimet ja saatu sähkö käytetään kiinteistössä.

Jätevedenpuhdistus201920202021
Puhdistettu jätevesi (m³)1 134 1411 204 9521 178 714
Laskutettu jätevesi (m³)722 587751 105770 886
Ohitukset verkosto (m³)1122561 202
Ohitukset jätevedenpuhdistamo (m³)15 7106 2192 885
Vuotovedet viemäriin (%)37,741,834,6
Vastaanotettu sako- ja umpikaivoliete (m³)6 0035 6566 733
Lingottu liete (t)2 1222 0141 867
Taulukko: Jätevedenpuhdistuksen avainluvut.

Hyödynnämme vedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen. Lingottu liete ajetaan Kekkilä Oy:lle Nurmijärvelle, jossa liete jatkojalostetaan kompostoimalla tuore- ja maanparannuskompostiksi. Puhdistetusta jätevedestä tuotamme energiaa. Lämmöntalteenotto tapahtuu jätevedestä jätevedenpuhdistamolla. Talteen otetulla lämmöllä lämmitämme prosessitilaa ja kemikaalin laimennosvettä. Lisäksi Porvoontien 23 kiinteistössä on aurinkokeräimet ja saatu sähkö käytetään kiinteistössä.

Jätteemme ovat pohjana uusille kiertotalouden ratkaisuille

Nivoksella syntyy jätettä lähinnä verkon rakentamisen ja jätevesien käsittelyn yhteydessä. Suurimmat määrät koostuvat pääosin purkujätteistä, pakkausmateriaaleista ja prosessien käsittelyn tuotoksena. Ongelmajätteistä olemme tunnistaneet vain kreosoottijätteen sekä CCA-kyllästeet, jotka toimitetaan Fortumille käsittelyyn ja polttoprosessiin. Kaikki jätteemme toimitetaan eteenpäin jätteen käsittelyyn ja kerääjät hyödyntävät ne omissa prosesseissaan.

Verkkotoiminnoissa syntyy erilaisia jätteitä saneeraustöiden yhteydessä: metallia, muovia, sekä kyllästettyä ja puhdasta puuta. Jätevesipuhdistamon osalta prosessista syntyy välpejätettä. Lingottua lietettä kertyy merkittävästi ja se toimitetaan Kekkilälle kompostoitavaksi ja lannoitteeksi käytettäväksi eri käyttötarpeisiin.

Kiinteän polttoaineen laitoksista syntyy tuhkaa, joka tutkitaan ennen jatkotoimia. Pääosa tuhkasta päätyy metsän lannoitukseen. Joskus näytteissä on liikaa raskasmetalleja, jolloin tuhka toimitetaan Fortumille jatkokäsittelyyn.

Tekninen isännöinti ja Palveluliiketoiminta valvovat jätteisiin liittyvää toimintaa. Seuraamme alan tilannetta ja toimijoiden yhteiskunnallisia toimia sekä ekologisuutta. Suurimpien kerääjien kanssa tapaamme vuosittain käydäksemme läpi alan uusimpia ja kestävää kehitystä tukevia trendejä. Digitalisaation kehityksen myötä valitsemme vähemmän jätettä synnyttäviä tapoja toimia ja parannamme raportoinnin ja seurannan tasoa.

Tähän raporttiin on kerätty perustiedot jätteidemme nykytilanteesta. Pyrimme vähentämään jätettä ja huolehtimaan siitä, että kaikki jätteemme kiertävät uudeksi raaka-aineeksi. Tulevina vuosina selvitämme, onko toimitusketjussamme merkittäviä jätteisiin liittyviä riskejä.

Kuvataulukko: Jätteiden kierrätys. Taulukossa on huomioitu jätteiden huomattavimmat osuudet. Klikkaa taulukkoa nähdäksesi sen isompana (kuva avautuu uuteen välilehteen).

Turvallinen elämä

Tavoitteet 2021Toteutunut 2021Tavoitteet 2022
0 tapaturmaa1 toteutunut0 tapaturmaa
Läheltä piti -tilanteiden hallinnan tehostaminenKaikki turvallisuuspoikkeamat rekisteröidään ja sovitaan toimenpiteistä. Henkilöstöä kannustetaan tekemään ilmoituksia pienistäkin asioista.Työmaiden työturvallisuuskoulutusten vahvistaminen 2022
Taulukko: Työturvallisuustavoitteet Nivoksella. 

Työntekijöidemme turvallisuus kaiken keskiössä

Työturvallisuudesta huolehtiminen on Nivoksen ykkösprioriteetteja. Turvallisuuskäytännöt rakentuvat Nivoksella seuraavasti:

 • Riskien arviointi
 • Turvallisuusohjeistus
 • Työsuojelutoiminta ja turvallisuusseuranta
 • Koulutus ja viestintä

Riskiarvioinnit

Nivoksella on tehty riskiarvioinnit kaikista työprosesseista. Arvioinnissa on käytetty Työturvallisuuskeskuksen viisiportaista mallia, jonka perusteella riskit on jaettu kolmeen tasoon riskien suuruuden perusteella. Varsinaisena työkaluna arvioinnissa on käytetty HeadPower-järjestelmän mallia.

Arviointien pohjalta on sovittu korjaustoimenpiteistä. Tiimit vastaavat itse arvioinneista ja korjaustoimenpiteistä, koska niillä on paras osaaminen käytännön toimenpiteistä. Toteutumista seuraa HR yhdessä Nivoksen työsuojelutoimikunnan kanssa. Riskiarviointeja päivitetään säännöllisin väliajoin. Riskien arviointeja täydentävät myös työterveyshuollon tekemät työpaikkaselvitykset.

Turvallisuusohjeistus

Noudatamme kaikkia viranomaismääräyksiä sekä valmistajien turvallisuusohjeita, jotta työnteko olisi mahdollisimman turvallista. Tiimit ylläpitävät tarvittavaa turvallisuusohjeistusta. Esimiehet vastaavat siitä, että ohjeistus on relevanttia ja saatavilla. Nivoksen yhteisissä pelisäännöissä on erikseen korostettu turvallisen työtavan merkitystä. Jokaisella on oikeus keskeyttää työt havaitessaan turvallisuuspuutteita. Työsuojelutoimikunta arvioi turvallisuusohjeistuksen riittävyyttä. Ohjeistukset löytyvät pääosin sähköisessä muodossa. Eri kohteissa ylläpidetään myös turvallisuuskansioita sekä huoneentauluja.

Urakoitsijoiden kanssa toimittaessa urakoitsijoille toimitetaan urakan alussa tarvittavat turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet. Urakoitsijat kuittaavat sähköisesti HeadPower-järjestelmässä, että ovat tutustuneet ohjeisiin ja noudattavat niitä.

Työsuojelutoiminta ja turvallisuusseuranta

Nivoksella toimii työsuojelutoimikunta, jossa on yhdeksän jäsentä. Toimikunta koostuu työsuojelupäälliköstä sekä eri työntekijäryhmien nimeämistä työsuojeluvaltuutetuista ja heidän varavaltuutetuistaan. Toimikunta kokoontuu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa ja käsittelee laajasti kaikkia työturvallisuuteen liittyviä asioita, käy läpi turvallisuuspoikkeamailmoitukset, tapaturmailmoitukset sekä turvallisuusaloitteet.

Nivoksella on käytössä sähköinen turvallisuuspoikkeamailmoitusjärjestelmä, jonka avulla kuka tahansa työntekijä voi ilmoittaa havaitsemastaan turvallisuuspoikkeamasta, riskistä tai läheltä piti – tilanteesta. Kaikki ilmoitukset rekisteröidään ja sovitaan menettelystä turmien estämiseksi jatkossa. Henkilöstöä kannustetaan tekemään ilmoituksia pienistäkin asioista, jotta niihin reagoidaan ajoissa. Varsinaiset työtapaturmat raportoidaan erillisen ohjeen mukaisesti, ja niistä ilmoitetaan välittömästi vakuutusyhtiöön. HR toimii asiantuntijana työtapaturmien raportointimenettelyssä.

Koulutus ja viestintä

Nivoksen toimialoilla vaaditaan useita erilaisia turvallisuuspätevyyksiä eli turvallisuuskortteja, jotka saa käytyään määrätyn turvallisuuskoulutuksen. Näitä ovat:

 • Työturvallisuuskortti
 • Sähkötyöturvallisuuskortti
 • Liikenneturvakortti
 • Vesityökortti
 • Tulityökortti
 • Ensiapukortti

Nämä pätevyydet tulee uusia säännöllisin väliajoin. Pääsääntöisesti asennustöitä ei voi tehdä, jos pätevyys on vanhentunut. HR ylläpitää rekisteriä käydyistä koulutuksista ja voimassa olevista korteista ja informoi esimiehiä hyvissä ajoin, kun on uusintakoulutuksen aika.

HR ja esimiehet vastaavat siitä, että turvallisuuteen liittyvät säännöt ja määräykset ovat kaikkien saatavilla sekä järjestävät tarvittavat koulutukset. Lain mukaan esimiehet ovat vastuussa turvallisuuskäytäntöjen noudattamisesta.

Tapahtumat20202021
Työtapaturmat, poissaolon vaativat1 kpl1 kpl
Työtapaturmat, muut5 kpl3 kpl
Ammattitaudit0 kpl0 kpl
Taulukko: Työtapaturmat ja ammattitaudit. Nivos ei tässä raportissa raportoi tapaturmien tyyppejä yksityisyydensuojan vuoksi. 

Työntekijöidemme hyvinvointi näkyy asiakkaillemme korkealaatuisina tuotteina ja palveluina.

Työterveys

Työterveyttä ja työhyvinvointia seurataan Nivoksella systemaattisesti. Nivoksella on työterveyshuollossa kumppanina Terveystalo, jossa on nimetty työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri. Työsuhteen alussa jokainen työntekijä käy työhöntulotarkastuksessa. Lisäksi asentajilla on määräaikaistarkastukset, jotta henkilö voidaan todeta soveliaaksi fyysiseen työhön. Työterveyshuolto tekee myös ikäkausitarkastukset säännöllisin väliajoin yli 50-vuotiaille työntekijöille. Samoin työterveyshuolto tekee säännöllisesti työpaikka- ja työmaakatselmuksia ja arvioi kohteiden turvallisuutta ja ergonomiaa sekä antaa ohjeita ja suosituksia.

Henkilöstöhallinto laatii vuosittain työterveyden hoitosuunnitelman yhdessä Terveystalon kanssa. Suunnitelman toteutumista seurataan kahdesti vuodessa pidettävissä yhteistyöpalavereissa.

Työterveyspalveluihin kuuluvat myös erikoislääkärin palvelut, influenssarokotteet sekä fysioterapia lääkärin lähetteellä.

Työkykyä ylläpitävät prosessit

Nivoksella on käytössä varhaisen tuen malli, korvaavan työn malli sekä päihdeohjelma henkilöstön työkyvyn tukemiseksi.

Varhaisen tuen malli käynnistyy, kun sairauspoissaolot ylittävät tietyn määrän tai kun on muuten aihetta työkyvyn arviointiin. Prosessi lähtee liikkeelle esimiehen aloitteesta puheeksiottokeskustelulla, jossa esimies ilmaisee huolensa työntekijän työkunnosta. Tarvittaessa työterveyshuolto otetaan keskusteluun mukaan, ja työntekijälle laaditaan suunnitelma työkunnon varmistamiseksi. Päihdeohjelma noudattaa samoja periaatteita kuin varhaisen tuen malli.

Korvaavan työn mallia noudatetaan tilanteissa, joissa sairaus tai tapaturma estää työntekijää toimimasta normaaleissa työtehtävissään. Työntekijän kanssa voidaan tällöin sopia, että hän tekee jotain korvaavaa työtä, jota hänen on mahdollista tehdä terveydentilastaan huolimatta. Korvaava työ on aina työntekijälle vapaaehtoista, ja se ei saa häiritä henkilön toipumista.

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin varmistaminen ja edistäminen ovat Nivoksen toiminnan ja nivosmeingiksi kutsutun työkulttuurimme keskiössä. Työhyvinvoinnin keskeisiä elementtejä ovat kokemukset oman työn merkityksellisyydestä, oman työn hallinnasta, hyvästä johtamisesta sekä hyvistä työolosuhteista.

Pyrimme edistämään näitä osa-alueita jatkuvasti kouluttamalla niin henkilöstöä kuin esimiehiä.

Olemme korona-aikana ottaneet käyttöön Työhyvinvoinnin ikkunat -mallin, jossa esimies säännöllisesti käy jokaisen alaisen kanssa läpi työhyvinvoinnin keskeiset elementit kullakin hetkellä. Elementtejä ovat työn kuormittavuus, työntekijäkokemus sekä työn kehittämistarpeet. Vuonna 2021 etätöiden tultua yleiseksi työntekotavaksi malli on osoittautunut erittäin tärkeäksi. Lisäksi tuemme eri tavoin henkilöstömme fyysistä ja henkistä hyvinvointia liikuntaharrastustoiminnan sekä virikekortin avulla.

Työhyvinvointi ja sen edistäminen ovat Nivosmeiningin ytimessä.

Seuraamme työhyvinvoinnin kehitystä kahdesti vuodessa tehtävällä työelämän laatu -henkilöstötutkimuksella. Vuonna 2021 uudistimme kyselymalliamme, ja syksyllä 2021 selvitimme työn tuottavuutta henkilöstökokemuksen kautta henkilöstökyselyn avulla. Malli antoi entistä täsmällisempää tietoa henkilöstökokemukseen vaikuttavista tekijöistä Nivoksella. Laadimme vuosittaiset tilastot työhyvinvointimittareista, joita ovat sairauspoissaolojen määrä, vaihtuvuus, työhyvinvointitoimenpiteiden kustannukset, työterveyshuollon kustannukset, käynnistettyjen työkykyä ylläpitävien prosessien määrä ym.

Asiakasturvallisuus on olennainen osa laadukasta palvelua

Vesi

Vuonna 2021 päivitimme vedentuotannon WSP (water safety plan)-riskiarvioinnin yhteistyössä valvontaviranomaisten kanssa. Riskiarvioinnissa määritimme koko vedentuotantoketjun riskit raakavesilähteeltä aina kiinteistölle saakka. WSP-arvioinnin avulla olemme tunnistaneet vedenlaatuun mahdollisesti vaikuttavat tekniset ja toiminnalliset riskit, joiden varalle olemme laatineet toimenpiteet. Seuraamme säännöllisesti toimenpiteiden toteutumista

Jakamamme talousveden laatu täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Seuraamme veden laatua säännöllisesti pohjavedestä, vedenottamolta ja verkostosta eri kulutuspisteistä. Viranomaisvalvonnan tuloksista teemme neljännesvuosiyhteenvedot sekä vuosiyhteenvetotaulukot, jotka löytyvät täältä.

Vuonna 2021 laadimme Valviran uuden mallin mukaisen talousveden valvontatutkimusohjelman vuosille 2022–2026. Ohjelma on hyväksytetty valvontaviranomaisilla.

WSP:n lisäksi toteutamme jatkossa jätevesipuolen SSP (Sanitation safety plan)-riskiarviointia, jolla arvioidaan riskit ympäristön pilaantumisesta jätevesillä. Riskiarvioinnit liittyvät keskeisesti varautumissuunnitteluun. SSP-riskiarviointi tullaan tekemään vuosien 2022–2023 aikana. SSP:n avulla pystymme entistä monipuolisempaan varautumiseen ja riskienhallintaan.

Jätevedenpuhdistamolle ja pumppaamoille on käytössä kannettavia kaasumittareita, jotka mittaavat ilmasta happea ja rikkivetyä. Jätevedenpuhdistamolle on 2020 alkaen laadinnassa tarkemmat työturvallisuusohjeistukset, joissa käsitellään tarkemmin mm. säiliötyöskentelyä, terveydelle vaarallisten kemikaalien käsittelyä sekä yksintyöskentelyohjeistusta. Pumppaamoilla ja puhdistamolla työskentelevälle henkilökunnalle on käytössä aktiivihiilisuodattimia ja suojavälineitä jäteveden biologisilta tekijöiltä suojautumiseen.

Energia

Energiaratkaisujen asiakasturvallisuus on varmistettu aurinkovoimaloiden, lämpöpumppuratkaisujen ja latausratkaisujen osalta seuraavasti:

 • Toimitamme asiakkaillemme laitteiden valmistajien manuaalit eli käyttöohjeet, joissa on turvallisuusohjeet loppukäyttäjälle.
 • Asennustyössä huomioidaan asiakkaan käyttöturvallisuus.
 • Sähköturvallisuuden osalta tehdään tarvittavat sähköturvallisuuteen liittyvät mittaukset käyttöönoton yhteydessä ja tämä tieto kirjataan tarkastuspöytäkirjaan tai käyttöönottolomakkeeseen.
 • Lämpöpumppuratkaisuissa turvallisuuteen vaikuttavana tekijänä on todettu oleva käytetty kylmäaine. Sekä energiakaivokentällä että lämmönjakohuoneessa putkistojen osalta suoritetaan tarvittavat painekokeet ja varmistetaan paineluokat. Energiakaivojen osalta tehdään mm. tarvittava lämpökaivojen sijaintikatselmus.
 • Lisäksi asentamisen aikana huomioidaan työmaan turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten alueiden rajaaminen.


Tämän lisäksi liikennekaasun myynnin eli tankkauksen osalta huomioimme asiakasturvallisuuteen liittyviä asioita viranomaismääräysten mukaisesti. Esimerkkinä tällaisesta on mm. kaasun hajustaminen: kaasuvuodon ollessa kyseessä voidaan kaasu haistaa. Tankkausaseman osalta tunnistetut riskit ja vaarat on kattavasti kuvattu biokaasulaitoksen ja tankkausaseman pelastussuunnitelmaan.

Tankkausasemien osalta havaittuja ja tunnistettuja asiakasturvallisuuteen liittyviä asioita:  

 • säännölliset valvontakierrokset ja niiden havaintoihin puuttuminen
 • vikatilanteiden/hälytysten läpikäynti jälkikäteen toiminnan kehittämiseksi edelleen
 • säännölliset palaverit, joissa käydään tankkausasemien tilannetta läpi
 • vikapäivystyksen kautta pystytään auttamaan asiakasta
 • tankkaustilanteissa tankkausasemille on lisätty asiakkaille suunnattua ohjeistusta toiminnan kehittämiseksi

Sähköverkko ja rakentaminen

Sähköverkon käyttöön ja rakentamiseen liittyy myös asiakasturvallisuusnäkökulmia. Jakeluverkot kulkevat maastossa ympäri maakuntia ja sähköverkon kuntoa valvotaan säännöllisillä tarkastuksilla sekä huolloilla. Mahdolliset viat korjataan nopeasti ja seuraamme sähköverkon tilaa ja vikoja aktiivisesti eri järjestelmien avulla. Sähköverkon rakentamisen osalta sähköverkkoa rakennetaan standardien mukaisesti, jolloin se on lähtökohtaisesti turvallinen niin ammattitaitoisille käyttäjille kuin asiakkaille. Samat varmistukset pätevät myös muihin Nivoksen verkkoihin.

Arviointikohteitamme ovat:

 • Säävarman sähköverkon määrä
 • Toimitusvarmuus
 • Vikojen määrä
 • Automaation taso/määrä

Uusimme sähköverkkoamme säävarmaksi kaapeloimalla tarkkaan valittuja kohteita. Kaapeloimme vuosittain noin 20 km keskijännitejohtoja ja 10 km pienjännitejohtoja. Kaapelointi parantaa merkittävästi johtojen käyttövarmuutta ja vähentää asiakkaiden kokemia häiriöitä. Nivoksella on lisäksi varauduttu valmiussuunnitelmilla verkon mahdollisiin suurhäiriöihin sekä eri liiketoimintojen kunnossapitoon ja investointeihin. 

Asiakkaidemme yksityisyydensuoja on Nivoksella varmistettu lakisääteisesti

Nivos-konsernissa on nimetty tietosuojavastaava, jonka vastuulla on kehittää, valvoa ja raportoida tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. Nivos-konsernissa on myös julkaistu tietosuojapolitiikka ja -ohjeistus, jonka mukaan henkilöstö toimii. Kaikille henkilörekistereille on nimetyt vastuuhenkilöt.

Mahdollisen tietovuodon varalta Nivoksella on olemassa prosessi sen tutkimiseen ja käsittelyyn. Noudatamme 72 tunnin aikarajaa ilmoitusmenettelyn suhteen. Käsittelyprosessissa arvioidaan joka kerta erikseen, onko syntynyt tarvetta tapauksen raportoinnista viranomaisille ja/tai asianosaisille. Tietosuojavastaava on vastuussa selvittelyprosessista, ja hän pitää myös kirjaa tapauksista. Tapaukset käsitellään myös työsuojelutoimikunnassa ja arvioidaan toimenpiteet vastaavien tapausten ennaltaehkäisemiseksi.

Jokainen nivoslainen käy verkkokurssin tietosuoja- ja tietoturva-asioista. Henkilöstöhallinto valvoo kurssien suorittamista. Verkkokurssit uusitaan vuosittain.

 Nivos-konsernissa on käytössä tietosuojapolitiikka ja -ohjeistus, jonka mukaan toimitaan. 

Asiakkaan yksityisyydensuoja hallitaan operatiivisella tasolla Nivoksen asiakaspalvelussa. Hallinnollisena tasolla toimii tietoturvan johtoryhmä, joka ohjaa ja valvoo, että Nivos ja Nivoksen toimittajat noudattavat kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yrityksen ohjeistusta. Asiakkaan yksityisyydensuojaamiseen on laadittu myös tietosuojaselosteita, joissa kerrotaan tarkemmin yksityisyydensuojan toteutuksesta Nivoksella ja Nivoksen toimittajilla.

Terve liiketoiminta

Tavoitteet 2021Toteutunut 2021Tavoitteet 2022
Sähkökatkojen vähäinen kestoKesto minuuttia 12 minuuttia (Valtakunnallinen keskiarvo vuonna 2020 oli 81 min. Vuoden 2021 tietoa ei vielä saatavilla.)Sähkökatkojen vähäinen kesto
Häiriötön vesihuoltoAutomaatiouudistuksen suunnittelu häiriöttömän vesihuollon varmistamiseksi aloitettuAutomaatiouudistuksen käyttöönotto
 
Vastuullinen ja kustannustehokas kaukolämpöRiskienhallintaa parannettu, kustannukset markkinalla nousseet, sähkönhankinta suojattu 100 % (vaikutus 2022-24).Vastuullinen ja kustannustehokas kaukolämpö, datahukkalämmön alkuperä varmennetaan.
Ilmastonmuutosta ehkäisevät investoinnit tulevaisuuden järjestelmiin ja infraanSähköisen liikenteen latausratkaisuja sekä lämmityksen hybridiratkaisuja öljyn korvaamiseksi lisätty.Kaukolämmön hinnan tasaisuus asiakkaille
Eettisen ohjeistuksen koulutus sekä korruptionvastaisuus käyty läpi koko henkilöstön kanssa vuoden 2020 aikanaToteutettu 2021Päivitys 2022
Taulukko: Terveen liiketoiminnan painopistealueeseen liittyvät vastuullisuustavoitteet ja -toimenpiteet. 

Nivoksen liikevaihto koostuu veden, energian ja siirtopalveluiden myynnistä sekä liittymämaksuista. Kustannukset ovat näihin liittyviä suoria aine- ja tarvikemaksuja. Lisäksi olemme panostaneet paljon alueen infraverkkoihin, jolloin investointien poistot ovat tuloksessa suuri kustannuserä. Lisäksi kustannuksia syntyy muun muassa digitalisaatioon ja henkilöstöön panostamisesta.

Liikevoitto vuonna 2021 oli lähes 380 tuhatta euroa. Tulos oli alle suunnitellun raaka-aineiden, varsinkin maakaasun, kustannusten nousun vuoksi. Liikevoiton jälkeen rahoituskulut vievät konsernin tilikauden tuloksen tappiolliseksi suunnitellusti. Tilikauden tuloksen on tarkoitus parantua vuosittain niin, että muutaman vuoden kuluttua tulos on hieman positiivinen. Tähän päästään liiketoimintojen kehittymisen myötä.

Olemme Mäntsälässä merkittävä taloudellinen vaikuttaja, sillä tuloutamme kunnalle vuosittain merkittävän summan. Tuloutusjärjestelyn ansiosta Nivoksella ei ole tarvetta nostaa asiakashintoja vuosittain. Lisäksi olemme seudulla merkittävä työllistäjä, sillä oman henkilöstömme lisäksi käytämme paljon kumppaneita erilaisissa tehtävissä. Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua, joka mahdollistaa sosiaalisen kestävyyden ja helpottaa tulevaisuuden haasteiden kohtaamisen, kuten koronapandemian kaltaisten poikkeusolojen aiheuttamat tilanteet. Taloudellista kestävyyttä seuraamme kuukausittain liiketoimintavetäjien toimesta. Nivoksen tavoitteena on taloudellisen kestävyyden osalta tilikauden tuloksen parantaminen.

Kunnan jakeluverkkojen vastuullisena toimijana saamme valtiolta tukea valittuihin hankkeisiimme

Haimme vuonna 2021 Työ- ja elinkeinoministeriöltä energiatukea kaukolämmön lämmöntalteenottolaitoksen laajentamista varten. Investoinnin tarkoituksena on vähentää maakaasun tarvetta kaukolämmön tuotannossa. Saimme myöntävän päätöksen TEM:ltä, mutta emme ole vielä vuonna 2021 hakeneet tuen maksatusta.

Lisäksi haimme ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) tukea varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseen Mäntsälän seudulla. Projekti tehtiin vesiliiketoiminnassa. Tuki maksettiin Nivokselle vuonna 2021.

Tukien luonteeseen kuuluu tarkastuskäynti, joka tehdään viiden vuoden kuluessa tuen maksamisesta. Tarkastuskäynnillä perehdytään hankkeeseen ja tuottajan on pystyttävä osoittamaan tuen maksamisen perusteet dokumentoituina. Nivoksella dokumentointi hoidetaan asianmukaisesti ja valmiudet tarkastuskäynneille ovat jo olemassa.

Kuva: Avainluvut

Investoimme alueen infrastruktuuriin


Lisäkloorauspisteitä verkostoon

Mäntsälän vesijohtoverkostoon teimme kloorin leviämismallin, jonka avulla tunnistimme lisäkloorauspisteiden sijoittamisen vesijohtoverkoston. Lisäkloorauspisteitä on nyt asennettu kolme ja vielä on asentamatta kaksi. Vedenottamoilla on valmius veden klooraukseen ja lisäkloorauspisteillä varmistetaan kloorin leviäminen kattavasti vesijohtoverkostossa.
 

Vesijohto- ja viemärisaneeraukset

Saneerauksilla taataan toimitusvarmuus ja laadukas talousvesi asiakkaille sekä resurssitehokas jätevedenjohtaminen, puhdistus ja palautus luontoon. Isoimmat saneerauskohteet olivat Lahdentien vesijohdon saneeraus sekä Viertolantien vesijohdon saneeraus. Viertolantiellä rakennettiin lisäksi yli 400 metriä uutta vesijohtoa. Uusi vesijohto-osuus liitettiin Pukkilasta tulevaan siirtovesijohtoon. Uudella vesijohto-osuudella saamme Pitkäaron ja Koivumäen alueen vesihuollon aiempaa toimintavarmemmaksi, sillä aikaisemmin alueelle on tullut vain kaksi runkovesijohtoa. Nykyisin voimme syöttää alueelle vettä kolmesta eri suunnasta, ja näin saamme rajattua mahdollisissa vesikatkotilanteissa vedenjakeluhäiriön pienelle alueelle.

Lisäksi saneerasimme muutamia vesijohdon runkoventtiileitä. Hyvin toimivilla venttiileillä varmistamme toimitusvarmuutta ja saamme häiriöt rajattua pienemmälle alueelle.  

Jätevedenpumppaamoja saneerattiin yksi, Porvoontien pumppaamo, joka on yksi neljästä isosta tulopumppaamosta, jotka pumppaavat jätevettä suoraan puhdistamolle.

Uutta vesijohtoverkostoa rakensimme yhteensä 500 m ja viemäreitä 150 m. Lisäksi vuonna 2021 alkoi Linnalan teollisuusalueen laajentumisen rakentaminen. Laajennuksen on arvioitu valmistuvan vuoden 2022 puolella.
 

Uusia vesi- ja viemäriliittymiä solmittiin vilkkaasti

Vuosi 2021 oli poikkeuksellisen vilkas uusien liittymien suhteen. Mäntsälään uusia vesi- ja viemäriliittymäsopimuksia allekirjoitettiin 60 kpl sekä yksi uusi lisäliittymä. Pornaisiin uusia sopimuksia syntyi 6 kpl, Pukkilaan uusia sopimuksia ei tehty.

Pidämme huolta ihmisistä

Tavoitteet 2021Toteutunut 2021Tavoitteet 2022
Tasa-arvoisuus työntekijäkunnassa ja johdossaToteutamme anonyymiä rekrytointiaTasa-arvoisuus työntekijäkunnassa ja johdossa, tehtävät täytetään osaamisen perusteella
0 syrjintätapaustaToteutunut, ei syrjintätapauksiaTyöhyvinvointitutkimuksen tulokset ja työhyvinvoinnin parantaminen, hyvinvointitoimenpiteiden vakiointi
Anonyymi palautekanava henkilöstölle 2020 aikanaToteutettu 2021, käytössäVastuullisuuskoulutus kaikille vuoden 2022 aikana
  Onnistunut etätyön integrointi osaksi normaalia työntekotapaa
Taulukko: Hyvän henkilöstöpolitiikan vastuullisuustavoitteet ja -toimenpiteet. 

Nivos on merkittävä työllistäjä Mäntsälän alueella. Voimme vaikuttaa henkilöstön ja sitä kautta yhteiskunnan edistämiseen kouluttamalla työntekijöitämme mm. uusimpien innovaatioiden hyödyntämiseksi sekä huolehtimalla monimuotoisuudesta ja syrjinnän ehkäisystä. Henkilöstöhallintomme vastaa koulutusten suunnittelusta ja työntekijöiden henkilökohtaisesta kehityksestä työssään. Parannustarpeet saamme esiin työtyytyväisyyskyselyissä sekä avoimella palautekanavalla.

Nivoksella on 71 vakituista ja kuusi määräaikaista työntekijää. Vanhempainvapailla oli vuonna 2021 yhteensä neljä henkeä, kaikki miespuolisia. Kaikilla työntekijöillä on yhtäläiset oikeudet työterveydenhuoltoon, kehityskeskusteluihin sekä toimenkuvan palkkatasoon.

Palkattomia työsuhteita ei ole. Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja tarjoamme työharjoittelujaksoja alan opiskelijoille, jolloin opiskelijat eivät ole työsuhteessa yritykseen. Viime vuonna Nivoksella on ollut kuusi palkatonta toisen asteen opiskelijaa työharjoittelussa verkostoasennuspuolella sekä yksi harjoittelija FEC-ohjelman kautta.

Työtyytyväisyysluku QWL= 75,90%

Henkilöstön sukupuolijakaumaMiehetNaisetYhteensä
552277
Määräaikaiset/vakituisetMääräaikaisiaVakituisiaYhteensä
67177
Ikärakenne18-30 v.31-40 v.41-60 v.61-67 v.
1715405
Uudet työntekijät ikäryhmittäinMiehet 18-35 v. Miehet 45-55 v. Naiset 18-35 v.Naiset 45-55 v.
3 kpl2 kpl1 kpl1 kpl
Lisäksi kesätyöntekijöitä määräajanMiehet 20-30 v.Naiset 20-30 v.
6 kpl0 kpl
Pois lähteneet (kesätyönt. ei mukana)Miehet 18-30 v.Miehet 55-65 v.Naiset 45-55 v.Naiset 60-65 v.
3 kpl0 kpl2 kpl1 kpl
VanhempainvapaallaIsyyslomilla
4 kpl
Taulukko: Osa-aikaisia työntekijöitä on vuonna 2021 ollut neljä, joista kaikki naisia. Osa-aikaisuus on sovittu työntekijän omasta pyynnöstä. 
Johtoryhmän ja esimiesten sukupuolijakaumatNaisetMiehetYhteensä
Johtoryhmä279
Esihenkilöt (sis. johtoryhmän)51520
Taulukko: Johtoryhmän ja esihenkilöiden sukupuolijakaumat. 

Työkykyä ja hyvinvointia ylläpitäviä toimintamalleja koronapandemian aikana

Vuosi 2021 oli koronapandemian takia hyvin haastava vuosi. Poikkeusolot ja lisääntynyt etätyö kuormittivat henkilöstöä henkisesti. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Nivos kartoitti kesällä 2021 henkilöstön henkistä kuormitusta ja sopi työterveyshuollon tukitoimista niitä tarvitseville. Koko pandemian ajan olemme panostaneet aktiiviseen ohjeistamiseen ja tiedottamiseen, mikä osaltaan on varmasti myötävaikuttanut sairauspoissaolojen pysymiseen maltillisella tasolla. Etätyön johtamiseen otettiin käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla pystyttiin varmistamaan työkyky myös silloin, kun emme kohdanneet säännöllisesti kasvokkain. Vuonna 2021 Nivos ei kärsinyt koronan aiheuttamista sairauspoissaoloista, ja kaikki operatiiviset toiminnot pystyttiin siten varmistamaan.

Toteutimme vuodenvaihteessa 2021–2022 organisaatiouudistuksen, jossa yhdistelimme tiimejä paremmin vastaamaan liiketoimintamme ja strategiamme tarpeita. Muutoksen suuntaviivoja valmisteli aluksi pieni työryhmä, jonka jälkeen ehdotus tuotiin koko henkilöstön nähtäväksi. Järjestimme syksyllä 2021 henkilöstötyöpajat, joissa henkilöstö sai tuoda esiin näkemyksiään ja ehdotuksia uudistuksen toteuttamisen tavaksi. Saimme arvokasta palautetta, jolla oli vaikutusta uudistuksen lopputulokseen.

Henkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme

Kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen ovat Nivoksen strategian kulmakiviä. Uskomme elinikäiseen oppimiseen ja kannustamme koko henkilöstöämme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Siten varmistamme korkean osaamisen tason Nivoksella.

Henkilöstön kehittäminen Nivoksella pohjautuu kehityskeskusteluihin, jotka käydään kahdesti vuodessa. Kehityskeskustelussa käydään läpi henkilön osaaminen ja omat tavoitteet sekä Nivoksen strategia ja tavoitteet. Keskusteluiden pohjalta laaditaan kehityssuunnitelma, johon voi sisältyä koulutuksia, työssä oppimista ja muita erilaisia kehitystoimenpiteitä

Teemme myös koko henkilöstölle osaamiskartoitukset, joiden avulla saamme kokonaiskuvan osaamisen tasosta sekä hallitsemme samalla osaamisriskiä.

Joka vuodelle tehdään yksilöllisten kehityssuunnitelmien pohjalta koko konsernin koulutussuunnitelma, jossa kuvataan kattavasti Nivoksen koulutustarpeet kulloisellekin vuodelle. Budjetoimme koulutukseen merkittävän summan rahaa vuosittain investointina tulevaisuuteen.

Teemme yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa. Otamme Nivokselle harjoittelijoita eri kouluista, ja samalla tarjoamme täydennyskoulutusmahdollisuuksia työntekijöillemme. Hyödynnämme oppisopimus- ja koulutussopimusjärjestelyjä. Nivoksella on Keudan kanssa strateginen kumppanuussopimus, jonka ansiosta pystymme kouluttamaan osaajia meille sekä räätälöidyin täsmäkoulutuksin että yleisten tutkintojen puitteissa. Suunnittelemme yhdessä opintokokonaisuuksia, jotka parhaiten palvelevat tarpeitamme. Vuoden 2021 aikana Nivoksella oli koulutussopimusjärjestelyn kautta kuusi asentajaharjoittelijaa Keudalta eripituisilla jaksoilla.

Vuonna 2021 nivoslaiset ovat kehittäneet ammattitaitoaan myös työn ohella. Yksi vesihuoltoasentajistamme pätevöityi Keudalla sähköasentajaksi ja toinen aloitti vesihuoltomestarin tutkintoon tähtäävät opinnot. Kaksi henkilöä on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon. Lisäksi kolme sähköasentajaa on suorittanut työnsä ohella kylmäaineasentajan pätevyyden.

Nivokselle on laadittu eettinen ohjeistus, joka on jaettu jokaiselle työntekijälle painettuna. Uudet työntekijät saavat ohjeistuksen työsuhteen alussa. Lisäksi ohjeistus löytyy sähköisessä muodossa. Ohjeistuksessa on käyty läpi oikeat toimintatavat ja korruptiota ehkäisevät periaatteet ja toimenpiteet. Jokainen on velvollinen noudattamaan ohjeistusta sekä raportoimaan havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Henkilöstöhallinto vastaa raportoitujen tapausten tutkinnasta. Vuonna 2021 otettiin käyttöön anonyymi raportointijärjestelmä First Whistle, joka on rakennettu vastaamaan EU:n Whistleblowing-direktiivin määräyksiä. Vuoden aikana tutkittiin yksi raportoitu epäily.

Syrjimättömyys on olennainen osa hyvinvoivaa organisaatiota

Nivoksella on laadittu yhdenvertaisuussuunnitelma, joka kuvaa ne periaatteet ja toimenpiteet, joilla haluamme varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumisen. Sovellamme myös rekrytoinneissa anonyymin rekrytoinnin mallia, mikä tarkoittaa sitä, että valitessamme hakijoita haastatteluun emme tiedä heidän nimeään, ikäänsä, sukupuolta emmekä etnistä taustaa. Haluamme näin varmistaa mahdollisimman tasapuolisen kohtelun kaikille työnhakijoille sekä myös varmistaa, että valinta perustuu vain osaamiseen ja pätevyyteen.

Olemme julistautuneet syrjimisvapaaksi alueeksi. Syrjintää ei hyväksytä missään muodossa talon sisällä eikä myöskään sidosryhmiemme tai asiakkaidemme suuntaan. Nivoksella on olemassa sovitut prosessit mahdollisten syrjimättömyysperiaatteiden rikkomustapausten käsittelemiseksi. Vuonna 2021 ei esiintynyt yhtään syrjintätapausta.