Aurinkopaneelit Nivos Veden toimipisteen katolla

Nivos Veden energiankäyttö väheni 255 aurinkopaneelin sekä lämmöntalteenoton myötä

Nivos Veden Mäntsälän kirkonkylällä sijaitsevan jätevedenpuhdistamon energiankäyttö vähentyi vuosien 2017 ja 2018 aikana valmistuneiden modernien energiaratkaisuiden avulla.

Modernit ratkaisut tukevat jätevedenpuhdistamon energiankäyttöä

Nivos Veden Mäntsälässä sijaitsevan jätevedenpuhdistamon energiaratkaisuihin tehtiin merkittäviä muutoksia vuosien 2017 ja 2018 aikana, kun puhdistamon alueelle asennettiin Nivos Energian toimesta 255 aurinkopaneelia sekä lämmöntalteenottojärjestelmä (LTO-järjestelmä).

Nivos Vesi suuntaa auringosta saatavan energian jätevedenpuhdistamon käyttöön. LTO-järjestelmän avulla puolestaan tuotetaan energiaa rakennuksen sekä prosessissa käytettävän teknisen veden lämmittämiseen.

Nivos Veden liiketoimintajohtaja Kimmo Rintamäki kertoo, että uudistettujen energiaratkaisuiden taustalla on halu hyödyntää uusiutuvaa energiaa luontoa sekä kustannuksia säästäen.

”On järkevää hyödyntää jo olemassa olevaa energiaa kasvihuonepäästöjä hillitsemiseksi, sillä haluamme pitää huolta ympäristöstä sekä yhteisöstä. Tällaisten hankkeiden kautta tämä on mahdollista”.

Rintamäki kertoo, että aurinkopaneeleiden asentamiseen saatiin Business Finlandilta energiatukea 25 prosenttia, joka myös varmisti sen, että hankkeeseen lähdettiin mukaan.

”Tuki saatiin ainoastaan aurinkopaneelihankkeeseen, sillä tukea myönnetään investointeihin, jotka esimerkiksi edistävät uusiutuvan energian käyttöä tai muuttaa energiajärjestelmää vähähiiliseksi. Tuki oli koko hankkeen kannalta merkittävä, ja ilman sitä emme olisi investoineet tähän”.

Merkittävää säästöä

LTO-järjestelmä toimii 50 kilowatin (kW) kompressoreilla ja 255 aurinkopaneelia tuottama nimellinen teho on vajaa 70 kW, joka tarkoittaa vuositasolla noin 60 megawattituntia (MWh).  Nivos Energian asiantuntija Jerkko Starck kertoo, että vedelle toteutettujen järjestelmien avulla saama vuosittainen säästö on merkittävä, ja ne maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti.

”Jos LTO-järjestelmän energiankulutusta verrataan esimerkiksi öljyyn, puhutaan noin 15 000 litrasta ja 11 000 euron säästöstä vuosittain. Aurinkopaneeleiden tuottamaa energiahyötyä voidaan puolestaan verrata kolmen suuren sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaiseen energiankulutukseen”.

Tärkeää synergiaetua

Starck kertoo, että energiansäästön lisäksi yritys saa tällaisten projektien kautta myös muuta tärkeää tietoa.

”Tällaiset projektit ovat Nivoksella viimeisen päälle synergia-ajattelua. Tehdään itse se mitä osataan ja saadaan samalla sellaista tietoa sekä osaamista, jollaista ei välttämättä muuten voisi saada”, Starck kertoo.

Starck tarkentaa, että esimerkiksi jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottojärjestelmä on selkeästi pelkistetympi kuin vastaavanlaisissa kohteissa yleensä käytetyt.

”Tässä kohteessa meillä oli mahdollisuus kokeilla järjestelmää, jossa tekniikka on yksinkertaistettu tyypillisestä siten, että samalla, kun saimme hillittyä kustannuksia, lisäsimme toimintavarmuutta vähentämällä liikkuvia osia”.

Jerkko Starckin vinkit uusiutuvia energiaratkaisuja miettiville

  1. Selvitä onko hankkeisiisi mahdollista saada energiatukea.
  2. Ole hyvissä ajoin liikkeellä, sillä projekti suunnittelusta toteutukseen ei tapahdu viikossa.
  3. Avoin keskustelu hankkeesta puolin ja toisin. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. 
  4. Muista myös katsoa hankkeesi kanssa tulevaisuuteen.

Nivos Veden Mäntsälässä sijaitsevan jätevedenpuhdistamon rakennusten katoilla on yhteensä 255 aurinkopaneelia, joiden hetkellinen nimellisteho on 70kW.

Nivos veden jätevedenpuhdistamo sijaitsee Mäntsälän kirkonkylällä. Jätevedenpuhdistamo on rakennettu alun perin vuonna 1972. Jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan noin 15 000 ihmisen tuottamaa jätevettä. Vuonna 2018 käyttöönotetussa rakennuksessa jätevettä puhdistetaan entistä puhtaammaksi.